Inlägg den 22 april 2008

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:

”Visste Du att tidigare mätningar visar att det kostar 165 kr per kilo att plocka upp lösdrivande skräp, men bara 6 kr per kilo för tömning av papperskorgar?”

Det är nedslående att ”folk” skräpar ner så mycket. Ett exempel: En vacker vårdag fyller ungdomar Stortorget. det ser trevligt ut. Det fikas, äts glass, pratas, solas, njuts … En stund senare är torget tomt på ungdomar men fullt av skräp.
Det är givetvis inte bara ungdomar som skräpar ner. Vuxna är många gånger dåliga föredömen.

Oftast finns det gott om skräpbehållare att kasta sitt skräp i. Ibland kan det dock vara tomt på skräpkorgar. Det innebär ju inte att man bara ska slänga skräpet på marken.

Man kan undra hur nedskräparna gör när de är hemma?
Är golven fulla med skräp?

Skärpning alla nedskräpare!
Ta hand om ditt avfall och skattebetalarna sparar pengar och Lund blir en trevligare stad att vistas i.

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:

Idag beslutade regionfullmäktige med stor majoritet, endast (sd) var emot, att anta en policy som jämställer gömda flyktingar med asylsökande och ger dessa rätt till akut och annan omedelbar nödvändig vård.

”Föreslagen policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård för gömda flyktingar fastställer att medicinsk vård och behandling ska komma i första hand och ekonomin i andra hand, i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.”

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas dock inte av statlig ersättning, utan har ett eget betalningsansvar. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att hamna i etiska dilemman, där behovet av akut hälso- och sjukvård ställs mot patientens betalningsförmåga. Patientsäkerheten kan hotas, när vård fördröjs eller uteblir till följd av ovanstående.

Egentligen borde regeringen ha löst problemet i vårpropositionen. Det är bra att region Skåne som första region i beslutar att ge även gömda flyktingar rätt till sjukvård. Genom policyn underlättar man för personalen så att de kan agera utifrån sitt uppdrag att ge sjukvård.

Dessutom beslutade regionfullmäktige om ”Hälsoundersökning av tillståndssökande och nyanlända barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning”

”Många frågor ställs från verksamheterna och skolhälsovården om betalningsansvar för hälsoundersökning av de barn som vistas i Skåne under tiden de ansöker om uppehållstillstånd av anknytningsskäl, asylsökande barn till vårdnadshavare med uppehållstillstånd och vissa nyanlända barn som fått uppehållstillstånd av anknytningsskäl. Dessa barn omfattas inte av rätten till kostnadsfri hälsoundersökning som ersätts av staten, till skillnad från barn som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Följden blir ofta att hälsoundersökning av de förstnämnda barnen inte blir utförd.

Ur såväl smittskyddssynpunkt som förebyggande arbete för att fånga upp de barn som är fysiskt eller psykiskt sjuka, är det angeläget att hälsoundersökningar utförs i ett tidigt skede. Både sjukvården och dessa barn skulle vinna på ett beslut från Region Skåne om att samtliga nyanlända barn, oavsett flyktingstatus, erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning.”

Sverige har fått internationell kritik för att inte ge vård på lika villkor. Därför är det på tiden att det blir en lösning i alla fall för de som befinner sig i region Skåne.

Än en gång visade Sverigedemokraterna vad de prioriterar. De bussade demonstranter till Kristianstad där regionfullmäktige äger rum för att demonstrera mot förslagen. Det är givetvis deras rättighet att driva den politik de tror på. Trist bara att det går ut över människor som har det svårt och är i behov av vård. Det borde vara självklart att alla som behöver vård ska få det.
tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:


Nu är det skönt. Längtar till kolonin. Denna vecka är det möten och åter möten.
På torsdag är det en dag i tingsrätten, en massa små mål som ska ta 15 minuter per styck. Dagen avslutas med ett litet större mål. På torsdag är det kommunfullmäktige. Denna gång borde vi hinna med allt. Jag skriver ”BORDE”.

Men på fredag ska det nog bli lite tid till kolonin och hela helgen. Första gången på länge – inga uppdrag under hela helgen.

Just nu är det bara att njuta av solen. Sitter på Miljöpartiets kansli och lyssnar på gatulivet och känner solstrålarna värma.
Aaahhh!

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:


SvD skriver: Kravmärkt mjölk inte ekologisk

”Foderbrist gör att Milkos kravmärkta mjölk inte längre är ekologisk. Jordbruksverket har gett dispens till bönderna att blanda in 15 procent vanligt foder i det kravmärkta.”

Om man inför en märkning och sätter upp regelverk kan man inte bara ge dispens. Detta urholkar förtroendet för hela hanteringen.

Antingen uppfyller man kraven och kan då använda KRAV-märkning eller så uppfyller man inte kraven och kan då givetvis inte vara KRAV-märkt.

Det är visserligen tråkigt att det inte finns foder men det är en björntjänst att ge dispens. Ska konsumenterna köpa märkta varor typ KRAV så är det viktigt att konsumenterna har förtroende för märkningen. Varför ska man annars betala lite mer om det finns risk att varorna inte uppfyller KRAV-en?