Inlägg den 10 april 2008

tor
10
apr
2008
torsdag, 10 april, 2008 | Skriven av:

Länsstyrelsen har länge drivit frågan om ett stopp men Fiskeriverket har först nu — när frågan uppmärksammats i SVT:s Uppdrag Granskning — agerat.

Måste det till en skandal innan det händer något.

“Detta rovfiske är djupt oetiskt, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad. Det borde inte finnas någon som ägnar sig åt det.”

Det är helt sjukt att man kan tillåta detta när man vet hur stort problem det är med torskbeståndet. Dessutom är hela hanteringen oetisk.

Givetvis är det pengar som ligger bakom det hela. Det är ekonomiskt lönsamt för de som arrangerar fiskeutflykterna. Fisket pågår även under de känsliga lekperioderna.

Dessutom är det dubbelmoral när ordförande i Sportfiskarnas Riksförbundet själv uttalar sig för torskstopp och emot bulefiskning och sedan själv är med i bulefisket och för han tycker det är “skojigt att fiska”.

tor
10
apr
2008
torsdag, 10 april, 2008 | Skriven av:

Nu slår man på trumman och pratar genombrott för Hallandsåstunneln. Vad är det man åstakommit?

Jo man har nått fram till mellanpåslaget mitt på åsen.

“En milstolpe för projektet enligt banverket.”

Mellanpåslaget är den arbetstunnel som byggdes när man en gång tänkte sig att angripa berget inte bara från norr och söder, utan även från två håll mitt på.

“Prognosen hittills säger än så länge att hela tunnelbygget genom Hallandsåsen ska vara klart 2012 till en kostnad av 7,5 miljarder konor. Men bygget är för tillfället mer än ett halvår försenat.”

Tunnelbygget genom Hallandsåsen har pågått sedan slutet av 1980-talet. I den ursprungliga planen skulle tunneln vara klar för trafik år 2 000, till en kostnad av 960 miljoner kronor.

Alltså blir förseningen minst 12 år och kostnadsökningen minst 6,5 miljarder dvs 7,8 gånger dyrare än beräknat.

Detta är säkert inte sista fördyrningen och förseningen.

Det är dags att tänka om och se till att detta projekt avslutas medans tid är. Pengarna behövs till andra mer nödvändiga infrastruktursatsningar.

Men eftersom det som vanligt gått prestige i frågan lär man väl med en dåres envishet fortsätta och leta efter ljuset i tunneln.

Kategori: ekonomi, miljö, trafik  | 2 kommentarer
tor
10
apr
2008
torsdag, 10 april, 2008 | Skriven av:

AP-fondernas uppdrag är att förvalta svenskarnas pensionspengar och skapa en trygg framtid för medborgarna. Idag ligger 98% av AP-fondernas investeringar i energisektorn på fossil energi, enligt en kartläggning som Miljöpartiet gjort.
Läs hela rapporten!

Lyssna på Peter Eriksson: