Inlägg den 24 april 2008

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Utrikesutskottet enades inte om förbud av svenska klustervapen. Trots tuffa tongångar av folkpartiet i medierna innan mötet så bidrog de inte till att en majoritet mot Bombkapsel 90, säger Max Andersson och Peter Rådberg (mp).

Dagens möte i utrikesutskottet blev en besvikelse för de som vill att Sverige ska avveckla klustervapnet Bombkapsel 90. Trots att folkpartiets utrikespolitiske talesman sagt sig vilja förbjuda bombkapsel 90 så röstade (fp) att göra undantag för detta klustervapen.

“- Folkpartiet har en bra linje i medierna i klusterbombsfrågan, men i praktiken är de bara en blindgångare, säger Max Andersson.”

Klusterbomber är vapen som sprider en stor mängd små bomber över ett stort område. De är en tämligen brutal form av vapen eftersom de dödar urskillningslöst över stora ytor och därför kan drabba civilbefolkningen väldigt hårt. Regeringen har dock hittills velat undanta de svenska klusterbomberna, bombkapsel 90, från ett förbud eftersom de anser att de svenska vapnen är säkrare än de utländska.

Nu kommer riksdagen inte att tvinga regeringen att driva en hårdare linje. Därmed skapas utrymme för Sverige att ha sina klustervapen kvar.

Regeringen har tidigare varit väldigt hårda med att de inte vill avveckla Bombkapsel 90. Nu skapar de sig manöverutrymme för att ha svenska klusterbomber kvar. Man kan undra varför?

Kan det vara att ekonomin är viktigare än människoliv?

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Vi lär inte hinna med alla ärenden. Återigen bordläggs ett antal motioner, några för tredje gången.
Debattlustan är stor hos delar av kommunfullmäktiges ledamöter dock är förändringslustan noll. Alla ärenden blir enligt beslut i kommunstyrelsen. Så varför debatteras det så mycket?

Vem lyssnar?

Läktaren i sessionssalen är tom, ingen media och inga åhörare.
Vi får hoppas att Lundaborna sitter klistrade vid datorn. Skulle vara intressant att se statistik hur många som tittar på internetsändningen.

Vi har nu rusat vidare och kommit till 5:e ärendet bara 7 beslutsärenden kvar och 10 minuter tills klockan klämtar 22.30.

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Årsredoviningsdebatten tog slut strax efter 21. Nu har vi kommit nästa ärende. Dvs andra beslutsärendet. Alliansen vill inte ge full kompensation för lönesökningarna vilket de kallar att de ger tilläggsanslag.
Det är ett trixande som ger ett resultat att det saknas ett antal miljoner vilket givetvis kommer att påverka kvalitén på kommunens verksamhet.

Det är nu 1 timme kvar och vi har 10 ärenden kvar. Några borde gå snabbt men …

Frågan är hinner vi till motionerna som redan har varit bordlagda 2 gånger???

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Kommunfullmäktige är fortfarande kvar på ärendet med årsredovisning. Pajkastning pågår för fullt.
Skulle vara intressant att veta hur många Lundabor som orkar lyssna och de som nu orkar lyssna vilka får något ut av det?

Kommunfullmäktige borde vara spjutspetsen i demokratins tjänst.
Jag undrar …

Klockan är nu 19.45.

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Medans Lunds kommunfullmäktige debatterar årsredovisningen för 2007 blir en klimatdemonstrant påkörd av smitare i Malmö.

Hur kan man köra in i en folkmassa på det här sättet?
Är man lämplig som bilförare om man gör på detta viset?
Hur irriterad man än blir kan man ju inte göra på detta viset.
Det visar hur helig bilen är. Så helig att man tydligen kan ta sig friheten att köra in folksamlingar som hindrar bilistens framfart.

Eftersom så lite händer när det gäller miljöförbättrande åtgärder är det fullt förståeligt att man arrangerar demonstrationer för att visa på trafikens negativa effekt på klimatet.

Frågan om miljö och klimat har kommit för att stanna men hittills är det mest ord och alldeles för lite handling. Senaste vårbudgeten förde över pengar från järnväg till väg.

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Det började med “teknisk uheld” när vi skulle använda den tekniska utrustningen för att göra upprop. Efter några minuter gick det som det skulle och mötet kunde börja.
Första riktiga ärende, efter anmälningar, avsägelser och valärenden, “Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2007”. Vi har hittills klarat av fyra talare. Jag undrar om några Lundabor blir klokare efter denna punkt. Alla bröstar sig hur bra de är och hur dåliga “de andra” är. Helt klart är att det tar tid.
Ord ord ord …

Intressant att se vad tidningarna skriver. Det verkar bara vara en tidning representerad på läktaren. Kan inte vara lätt att rapportera.

Snack snack snack …

Klockan är nu 18.30 (vi startade 17.00).

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:


Snart börjar kommunfullmäktige i Lund, dvs kl. 17.00. Det håller på till 22.30 eller möjligen tills att sista ärendet är avklarat.
Det brukar inte bli tidigare än 22.30, men man vet ju inte.
På dagens KF är det några motioner som har blivit bordlagda ett antal gånger.

Platsen för kommunfullmäktige är samma plats som där Ungdomstinget var tidigare i dag, dvs sessionssalen i Stadshallen.

Läs ärendelistan (kungörelsen) och handlingar till några av ärendena!

Följ KF på nätet!

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

På dagens Ungdomsting blev det mycket diskussion om alliansens hanterande av det ungdomspolitiska programmet. Det blev även en hel del Skånetrafikdiskussion och mest handlade det om priset på resorna.
Tyvärr kan man inte bara sänka taxan och så är alla problem lösta. Just nu är kapacitetsproblemet det allra största. Då räcker det inte att sänka taxan. Antal resenärer ökar redan så mycket att det är svårt att svälja alla nya resenärer.
Jag kan dock tycka att vi inte har lyckats att få ett bra system för ungdomar och barn. Mycket krut har lagts på de som kan betala. I alla fall har vi inte lyckats att få information om hur man kan minska sina resekostnader.

För att öka kollektivtrafikens attraktivitet krävs insatser på alla nivåer, riks, region, kommun och det personliga planet.

På ungdomstinget jämförde man kontantpris med bensinpriset. Kontantpriset är det dyraste sättet att åka kollektivt. Enbart genom ett rabattkort sänker man sina kostnader med 20 % för vuxna och 40% för ungdom.
Dvs en resa Lund – Genarp kostar 33 kr kontant, 26,40 med rabattkort vuxen och 16 kr rabattkort ungdom upp till 19 år.
Sedan finns det speciella kort Skolkort, Fritidskort.
Satsningar på barn och ungdomar är extra viktiga. Genom att dana i mer klimatvänliga resmönster i unga år ger det helt andra möjligheter att skapa ett hållbart samhälle.

Många pratar att tillväxt är enda lösningen genom att tillväxt skapar pengar som kan lösa våra miljöproblem. Man glömmer oftast att just tillväxten skapar problem med t.ex. transportinfarkter. Som det mesta överkonsumerar människan så även när det gäller resor.

Frågan kommer säkert tillbaka i ungdomstinget.

En liten överraskning var att Ungdomstinget fick 15 000 kr från Skandia.

Ungdomstinget avslutades med tårtkalas eftersom det var det 20.e tinget. Tyvärr inget veganalternativ. Inte riktigt sant det fanns ju ekologisk frukt.

Läs mer om Ungdomstinget!

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Just nu pågår det 20:e Ungdomstinget i Lunds kommun. Ungdomstinget är ett forum där ungdomar, politiker och tjänstemän möts för att diskutera samhällsfrågor ur ett ungdomsperspektiv.
Dagens tema är “Inflytande och miljö i Lund. I dag kommer det dessutom att vara en debatt om det Ungdomspolitiska programmet som alliansen begravde genom att skicka tillbaka det till Kultur- och fritidsnämnden.
Tanken med ett program är att få ett bredare angreppssätt. Det är inte bara Kultur- och Fritid som ska jobba med ungdomsfrågor. För att få effekt måste alla hjälpa till.
Att inte anta programmet sänder signaler att alliansen inte tar ungdomsfrågor på allvar. Tyvärr uppfattas det att politiker i allmänhet inte bryr sig om ungdomsfrågor. Miljöpartiet och (s), (v) och (dv) röstade för att anta programmet.