Inlägg den 21 april 2008

mån
21
apr
2008
måndag, 21 april, 2008 | Skriven av:

Nu finns det sju städer i Sverige som kommer att lämna in en ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014.
Norrköping, Umeå, Lund, Uppsala, Gävle, Kalmar och Göteborg. Ny på listan är Uppsala.
Enligt kommunstyrelseprotokoll från februari 2008 kommer Göteborg att ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Det finns dock hemsida att hänvisa till.

I Lund har det nu presenterats en tidplan, pga av en skrivelse från Miljöpartiet, hur ansökan ska behandlas politiskt. Kultur- och fritidsnämnden får ärendet på sitt bord den 11 juni och Lunds kommunfullmäktige får frågan på sitt bord den 27 september. Ansökan skall vara inlämnad senast den 31 oktober 2008 till Sveriges regering.

Urvalsprocessen kommer att ske i två steg

“Kulturrådet har ansvaret för att organisera juryarbetet. Det är också Kulturrådet som organiserar eventuella besök av juryn i kandidatstäderna.

Det första urvalet
Juryns första sammanträde ska äga rum senast i december 2008 på inbjudan av Kulturrådet. 

Kandidatstäderna får presentera sina ansökningar för juryn på ett sätt som meddelas senare. Efter det första mötet kommer juryn att enas om vilka städer som går vidare till nästa steg för en mer grundlig bedömning. Juryn kommer också att skriva en detaljerad rapport utifrån värderingen av kandidatstädernas ansökningar med rekommendationer till de städer som går vidare till steg 2.
Resultatet av den första bedömningen publiceras på Kulturrådets hemsida tillsammans med juryns rapport.

Det slutliga urvalet
De städer som juryn valt för fortsatt bedömning ska efter det första urvalet komplettera sina ansökningar med utgångspunkt från det program som presenterades i den första ansökan.
Ansökningsformuläret “Application Proposal” ska kompletteras med så många detaljer som möjligt.

Nio månader efter det preliminära urvalsmötet sammanträder juryn igen på inbjudan av Kulturrådet för att bedöma de slutliga ansökningarna och utvärdera programmen utifrån kriterierna och de rekommendationer som juryn utfärdade vid sitt första urvalsmöte.
De återstående kandidatstäderna får presentera sina kompletterade ansökningar inför jury på ett sätt som meddelas senare. Inför det slutliga urvalet är det möjligt att juryn vill besöka några av de städer som kandiderar.
 
Efter mötet utarbetar juryn en detaljerad rapport med bedömning av de återstående kandidatstädernas program och en rekommendation om att nominera en av städerna i Sverige till europeisk kulturhuvudstad 2014 . Rapporten ska också innehålla rekommendationer till den nominerade staden om vilka framsteg och förbättringar som bör uppnås om staden blir utsedd till kulturhuvudstad av ministerrådet. Denna rapport överlämnas till den svenska regeringen.  Vilken stad som juryn väljer att nominera kommer att presenteras vid en presskonferens.

Utnämning av Kulturhuvudstad 2014
Senast i januari 2010 nominerar den svenska regeringen på grundval av juryns rekommendation en stad till kulturhuvudstad 2014 och underrättar de europeiska institutionerna. Beslutet fattas av ministerrådet under våren 2010 i enlighet med paragraf 9 i beslutet 1622/2006/EC.
Den slutligt nominerade staden rekommenderas att fatta ett formellt samarbetsavtal med Lettland.”

Miljöpartiet röstade nej till att Lund skulle ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Anledningen till detta var och är att vi tror att skattekronorna kan användas på ett bättre sätt för att Lundaborna liv ska berikas av kultur.
Stort fokus las och läggs fortfarande på att övriga världen ska upptäcka Lund som kulturstad.

Miljöpartiet anser att Lundaborna inte har involverats hittills i projektet trots att det kommer att vara ett av de största som Lunds kommun genomfört. Hittills har Lund satsat 32 miljoner och det finns förslag om ytterligare 20 miljoner för 2009.

Just nu dras Kultur- och fritidsnämnden med ett underskott som hittills har drabbat unga och kommer att drabba föreningslivet. Det rimmar att alliansen gör besparingar som drabbar Lundaborna och samtidgt satsar miljontals kronor på ett projekt som inget politiskt parti hittills avsatt några pengar till.
Satsar man 50 miljoner på en ansökan blir det konstigt om man inte åtminstone satsar 300-400 miljoner på att genomföra projektet.

Det skulle vara intressant att veta hur förankrat projektet är hos Lundaborna och hos kulturarbetare?
Tidningarna skriver inte mycket om projektet.
Frågan känns ganska så död!

Miljöpartiet kommer att jobba konstruktivt med frågan för att se till att skattepengarna kommer att användas på bästa möjliga sätt.

Finns det någon som har synpunkter på det hela får ni gärna höra av er!

mån
21
apr
2008
måndag, 21 april, 2008 | Skriven av:

Handlade på Coop och hittade nya veganprodukter i frysdisken som dessutom var ekologiska.
Det finns Kålrotsjärpar, Morotsbollar, Broccolijärpar, Rödbetsbollar och Gourmetburgare.
De tillverkas av Green n´Lean och är sojafria och är istället baserade på dinkel, ärtor och naken havre som är ekologiskt odlade i Sverige. Borde alltså även ha bra klimatvärden.
Är ingen förespråkare för färdigmat men ibland är de bra att ha som alternativ.

Hittills har jag bara testat broccolijärparna och de var goda!

Bra jobbat Green n´Lean!