Inlägg under kategori » barn «

fre
14
aug
2009
fredag, 14 augusti, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en heldag i tingsrätten. Det handlade om var två små barn skulle bo. Efter skilsmässan blev det växelvis boende men sedan flyttade en förälder 60 mil bort och tog med sig barnen. Sedan återtog den andra föräldern barnen och så blev det en dom i tingsrätten att barnen skulle bo hos den som hämtade hem barnen sist.
Nu var det åter dags för tingsrätten att “döma”.
Socialtjänstutredningen sa att de skulle bo kvar där de bodde nu men att man ville öka umgängestiden för den andra föräldern.
Den som flyttade iväg 60 mil ville ha ensam vårdnad.
Denna tvist var lite annorlunda eftersom föräldrarna var olika i den mån att det bara var den ene som “kastade skit” på den andre. Det var också stor skillnad på “advokaterna” i hur de uttryckte sig och mycket antydningar och hur mycket styrkta påståenden som uttalades.
Båda föräldrarna ansågs dock att vara “bra” föräldrar”, hur man kan vara det om man “rövar” bort barnen 60 mil iväg utan att diskutera det med den andra föräldern.

Det är alltid jobbigt att döma när det är barn med i bilden. Barnen ville oftast ha båda föräldrarna. Bäst hade varit att barnen hade fått bo på ett ställe och föräldrarna hade flyttat varannan vecka. När ska tingsrätten kunna döma så?

Kategori: barn  | Skriv en kommentar
lör
25
jul
2009
lördag, 25 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Läkare vägrar utföra omskärelse”

Många läkare och flera landsting vägrar att utföra omskärelse av pojkar om det inte är medicinskt motiverat, uppger Dagens Nyheter.

Gunnar Göthberg, ordförande i Svensk barnkirurgisk förening, jämför ingreppet med könsstympning av kvinnor.

En enkät som föreningen gjort visar att två av tre barnkirurger inte vill utföra omskärelse. Göthberg betraktar operationen som ett övergrepp eftersom ingreppet görs utan barnets medgivande.

Bra att åtminstone några läkare protesterar. Det borde givetvis vara en självklarhet att det man inte utför omskärelse på barn. Det borde strida mot FN:s barnkonvention.

Det är ofattbart att det är tillåtet med omskärelse av små pojkar. Argumentet att om inte sjukvården utför det så gör andra det som inte har medicinsk kompetens håller inte.

Om man nu måste har omskärelse så får det bli när man på egen begäran vill göra det och givetvis så ska man betala allt själv.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Endast kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa vårdnadsbidrag. Övriga alliansen säger sig vara positiva men vill inte införa det nu.

Många remissinstanser har sågat förslaget. Bl.a. har JÄMO sagt nej.

Eftersom förslaget har utarbetats utan jämställdhetsperspektiv och saknar en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt begränsas JämOs möjlighet att lämna synpunkter på hur förslaget påverkar jämställdheten. På föreliggande underlag kan JämO dock konstatera att förslaget med stor sannolikhet skulle innebära negativa konsekvenser för kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

Forskning och erfarenheter från andra länder visar att vårdnadsbidrag leder till minskad ekonomisk jämställdhet, till ökade skillnader mellan kvinnors och mäns obetalda hem- och omsorgsarbete samt till minskad makt och inflytande för kvinnor. JämO ser inte några skäl till att införandet av ett vårdnadsbidrag skulle få andra konsekvenser i Sverige.

JämO anser att förslaget om vårdnadsbidrag står i strid med de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast.

Det förslag som regeringen, med (kd) som spökskrivare, habndlar om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Miljöpartiets föreslår istället “barntid” som är ett bättre förslag för att förenkla vardagen för stressade småbarnsföräldrar.

barnbildVårdnadsbidraget är ett tydligt nederlag för jämställdheten. Regeringen har i propositionen erkänt att effekterna på jämställdheten är svårbedömda. I andra länder har det oftast varit kvinnor som utnyttjar liknande bidrag, till exempel har 95 procent av bidragstagarna varit kvinnor i Norge och Finland.

För att regeringen skulle kunna enas om det kd-märkta vårdnadsbidraget konstruerades en fp-märkt jämställdhetsbonus. Bonusen ska ge den som tjänar mest i familjen, oftast mannen, avdrag på skatten om han är hemma med sina barn. Jämställdhetsbonusen fungerar som ekonomisk modell, men den är för krånglig. Den är alltför byråkratisk och effekterna i plånboken kommer inte förrän året efter.

Ingen av dessa reformer kommer att kunna utnyttjas av ensamstående föräldrar, som behöver det mest. Jämställdhetsbonusen kräver två i hushållet som arbetar. Vårdnadsbidraget får tas ut på deltid, men kan inte kombineras med offentligt finansierad barnomsorg.

Miljöpartiets förslag om barntid utgår från att föräldrarna ska kunna kombinera familj och arbete och samtidigt minska stressen.

I dag har föräldrar rätt att gå ner 25 procent i arbetstid. Med det är i realiteten en begränsad möjlighet, eftersom många inte har råd att avstå från inkomst. Vi vill att betydligt fler föräldrar ska kunna förkorta sin arbetstid medan barnen är små genom att ge en ekonomisk pensionsgrundande ersättning på 2 500 kronor som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Barntid har flera fördelar. Det kan kombineras med offentligt finansierad förskoleverksamhet på deltid. Det gäller i hela landet. Ersättningen är, till skillnad från vårdnadsbidraget, pensionsgrundande. Det kan tas ut av två föräldrar samtidigt.

Regeringen Reinfeldt tar med sitt förslag ett steg bort från arbetslinjen. Det är viktigt att både män och kvinnor har en självklar plats på arbetsmarknaden. Lika viktigt som det är att barnen får lika mycket tid med sina pappor som med sina mammor.

Socialdemokraternas förslag är att förlänga föräldraförsäkringen med en månad, som ska kunna tas ut som strödagar efter att föräldrarna börjat jobba. Det förslaget bidrar inte till att lösa det livspussel som föräldrar idag lever i även om det är ett steg i rätt riktning.

ons
13
maj
2009
onsdag, 13 maj, 2009 | Skriven av:

Nu ska alliansen spara ännu mera. Man vill föra över ansvaret för fritidsklubbarna till skolan och samtidigt minska anslagen med 25%. Det stora problemet är minskningen av anslagen. Vem som har huvudansvaret spelar mindre roll om förvaltningarna jobbar tillsammans.

Detta är ännu ett slag som slår mot barn och ungdomar. I rådande läge med finanskriser så är det extra viktigt att se till att barn- och ungdomsverksamheten inte minskar. Visst ska man göra allt för att effektivisera verksamheter men att skära med 25% medför stora problem.

Tråkigt att alliansen inte inser hur allvarligt läget är och att man själv har varit med och skapat den lokala krisen. Allt beror inte på den globala krisen utan det beror på politiska beslut fattade av Lunds allians. Högkonjunkturen kunde de inte använda. de sänkte skatten och har sedan de kom till makten skurit ner det mesta.
Nu är det dags för budget 2010. Alliansen fortsätter skära och kompenserar inte för de kostnadsökningar som finns t.ex. löneuppräkningen.

Budgeten ska tas i kommunfullmäktige den 16-17 juni.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Misshandel av barn ökar”

Trots 30 år med förbud mot barnaga så ökar misshandeln av barn i Sverige. Det visar både statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, och antalet samtal från slagna barn till Bris.
– För många barn är deras hem inte en trygg plats trots att det borde få vara det, säger Eva Waltré på Barnens rätt i samhället, Bris.

Under 2008 fick BRIS nästan 2000 samtal och vart tionde samtal kom från ett barn som blivit slaget. Detta är oacceptabelt.
Rapporten konstaterar att det inte finns några tecken på att barnmisshandeln skulle minska.

– 30 år efter det att vi fick en lag om att man inte får slå barn så märker vi inte att det har blivit bättre i Sverige, säger Eva Waltré chef för stödverksamheten på Bris.

Man fastslår också att det ofta är att mamma och/eller pappa har problem med alkohol.

Skolk är också något som tas upp i rapporten. Utbildningsminister Jan Björklund vill att skolkande barn ska kunna hämtas av polis, ett förslag som bland annat kritiserats av Skolverket.

– Det hjälper inte de långvariga skolkarna. Det som de behöver är att man sätter sig in i deras situation för att hitta orsakerna till skolket. Polishämtningen kan ju bara göra det ännu värre om de inte får hjälp, säger Eva Waltré.

Alliansen gillar hårdare tag i alla väder. Hårdare tag mot skolkare, hårdare tag mot de som är arbetslösa, hårdare tag mot de som är sjuka …
I detta sammanhang visar man också på ett problem som finns i skolan och det är att Elevhälsan inte alltid är tillgänglig.

Det finns mycket att göra för att skapa ett tryggt samhälle men alliansen vill att vi ska vara rädda så att vi gör som överheten vill.

ons
21
jan
2009
onsdag, 21 januari, 2009 | Skriven av:

Allt Om Barn skriver : “Rätt toasits minskar risk för klämda småsnoppar”

En tung toalettsits som faller ner kan skada små pojkar som går på toaletten själva. Nu uppmanar engelska experter att föräldrar till små barn ska undvika toalettsitsar i keramik eller trä.
Ett sjukhus i England rapporterade i slutet av förra året fyra olyckor där små pojkar fått sina penisar krossade av nedfallande toalettsitsar. Alla pojkarna hade själva försökt fälla upp sitsen, men den hade fallit tillbaka ned och skadat dem. De fick tillbringa en natt på sjukhus, men uppges inte ha fått några bestående men.

– Det är viktigt att föräldrar inspekterar toaletter innan barnen använder dem, det gäller särskilt toaletter i hemmet, och de bör följa med barnet på toaletten om det är nödvändigt, säger Joe Philip, läkare på Leighton Hospital, till BBC News.

kisande-pojkeTänk vilka problem vi har i västvärlden. Småleendet ligger när till hands men visst kan det bli problem med en nedfallande toasits.
Lösningen har svenska företaget Kandre som tillverkar mjukstängande toalettsitsar.

– Visst kan man kanske småle åt problemet men om det väl händer en olycka så kan det göra rejält ont. Men med den mjukstängande funktionen och de två buffrarna som lämnar ett säkerhetsmellanrum på 13 millimeter mellan sits och wc-stol är det säkert att det inte kommer något i kläm, säger företagets vd Pernilla Kandre.

En annan lösning är kanske att se till att pojkar gör som flickorna dvs att de sitter ner. Det löser dessutom en del hygienproblem. Överskattning av förmågan att stå upp och kissa på rätt ställe är uppenbar. Det är bara att besöka en herrtoalett.

Det som krokigt ska bli ska böjas i tid, så lär pojkarna att sitta på stolen så slipper apparaten komma i kläm och det blir renare och trevligare att gå på herrtoaletten. Vilket skulle göra det möjligt för både damer och herrar att använda samma toalett.

tor
4
dec
2008
torsdag, 04 december, 2008 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Det var många ärenden på den ursprungliga listan trots det kom det ändå till några stycken på sittande möte. Detta händer ganska ofta och är inte bra eftersom man inte har möjlighet att läsa igenom ärendet i lug och ro och inte heller förankra ärendet i sitt parti.

Ett av dessa extra ärenden var “Förstudie för väg 108 mellan Staffanstorp och Lund”. Frågan gällde om man ska bygga ut en “1+1”-väg till 2+2. Alliansen och socialdemokraterna ställde sig positiva till denna utbyggnad.

Helt klart är att det är för mycket trafik på vägarna så även på denna sträckning. All vetenskap visar dock att bygga ut vägar eller att bygga fler vägar inte minskar trafikproblematiken på sikt. I början blir det en viss lättnad men efter ett tag har trafiken ökat så mycket att man är tillbaka på ruta ett.

Vi står inför ett jätteproblem där vi måste minska utsläppen från vägtrafiken för att minska klimatbelastningen. Att bygga ut vägen till “motorvägstandard” förvärrar situationen. För att ställa om måste vägtrafik föras över till järnväg och biltrafik till kollektivtrafik.

Byggs vägen ut ökar hastigheten och därmed minskar trafiksäkerheten och skadeverkningarna från olyckorna ökar.

Att alliansen inte tar klimatproblematiken på allvar var ju inte så oväntat. Men att socialdemokraterna gick på samma linje var lite mer oväntat.

Eller?

Till detta kan man förundras över hur alliansen hanterar kommunfullmäktiges beslut att alla beslut ska prövas ur ett barnperspektiv.
I beslutsunderlaget stod det:
“Utbyggnaden av väg 108 innebär förbättrad trafiksäkerhet vilket är positivt för alla medborgare”.
Att utbyggnaden av vägen även innebär ökad trafik och därmed ökade utsläpp och därmed ökad klimatbelastning nämndes inte. Påverkar detta inte barnen?

Kategori: barn, klimat, trafik  | 2 kommentarer
tor
20
nov
2008
torsdag, 20 november, 2008 | Skriven av:

I dag blev det tåg från Lund C via Mjölby till Örebro. Jag är på en nätverksträff för kommuner som vill utveckla arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens beslut. Det är tolv kommuner som kommit till Örebro.
Det är Barnrättsakademin som är arrangör. Barnrättsakademin startades 2007 får pengar från Socialdepartementet, Örebro kommun och Örebro Universitet.
I dag redovisade alla kommuner sitt arbete med barnkonventionen.

I Lund har vi kommit en bra bit på vägen. Miljöpartiet skev en motion 1999 som bifölls i kommunfullmäktige 2000. Motionen utgick ifrån FN:s barnkonvention.
Beslutet blev att alla kommunala beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Resultatet av motionen blev att man fick mer fokus på barnperspektivet. Tyvärr har arbetet avstannat. Barnkonsekvensbeskrivningarna man gör är reflexmässiga. Om de överhuvudtaget görs.
Det behövs nya inspel för att återföra fokus till barnperspektivet.

Det är en självklarhet att se till barn och ungdomars rättigheter.

I morgon fortsätter vi med mer erfarenhetsutbyte.

Sedan får vi se om

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

I dag var det Ungdomsting. Temat var “K(ung) i Lund” dvs ungas möjligheter att påverka. Först var det som vanligt det formella mötet där man beslutade att bifalla ett antal motioner som kommit in till ungdomstinget. Motionenerna handlade bl.a. inköp av ljudutrustning och kurser för att utveckla scenarbete.

Efter det formella mötet pratade Karin Back om “Ungas rättigheter”.
De var lite Barnkonvention, lite elevråd, lite medborgarförslag …
Det var en bra uppmaning till Ungdomstinget att förstå sina rättigheter.
Rättigheter som inte ens alla vuxna tar sig men det är en annan fråga.

Intressant när det gäller Barnkonventionen så har alla världens länder utom 2 ratificerat denna.
Vilka två har inte?
Jo USA och Somalia.

Sista punkten var diskussion i smågrupper:
a) Ungas rättigheter
b) Integritetsproblem och FRA lagen
c) Massmedias påverkan
d) Stadsparken
e) Lund i framtiden (bostad, arbete & kultur)

och så förstås lite gruppredovisning.

SÅ LITE REKLAM!


Under tre dagar, 1-3 oktober, kommer ungdomstinget att bjuda på gratis fika och berätta för alla nyfikna om ungdomstinget på wickmanska. Syftet är, förutom att vi ska ha roligt tillsammans, att informera Lunds unga om ungdomstinget och våra verksamheter och få unga att möta politiker och aktiva i Lunds ungdomsting.

Mer info!

mån
1
sep
2008
måndag, 01 september, 2008 | Skriven av:

Det är ett välkommet besked från socialdemokraterna att de vill ha en individualiserad föräldraförsäkring, efter den modell som miljöpartiet förespråkat under flera år, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

– Det underlättar helt klart vårt samarbete med (s) att de tar detta mycket viktiga steg, säger Gunvor G Ericson.

– Att göra föräldraförsäkringen mer jämställd ger positiva effekter för hela samhället och det kan också bidra till mer familjelycka, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet vill också ge föräldrar möjlighet att gå ned i arbetstid under småbarnsåren, med Mp-förslaget om sk Barntid. Det är också en jämställdhetsfråga, eftersom det idag oftast är kvinnor som frivilligt går ned i arbetstid och därmed får ta hela kostnaden med lägre lön och lägre pension, säger Gunvor G Ericson.

ons
27
aug
2008
onsdag, 27 augusti, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Kd vill införa bidrag till nyår”

“Kommunstyrelsens ordförande säger att vårdnadsbidraget tidigast kan införas nästa sommar. Men (kd) vill inte vänta så länge.
– Min målsättning är att vårdnadsbidraget ska finnas i Lund från 1 januari, säger (kd):s representant som tror att 20–30 Lundabor kommer att utnyttja bidraget.”

Vårdnadsbidraget är (kd):s grej för att stärka den traditionella kärnfamiljen där kvinnan är hemma med barn och hushåll.
Vem har råd att välja vårdnadsbidraget på hela 3000 kronor?
(kd) tror att det blir ca 20-30 som kommer att “utnyttja bidraget”. Typiskt att synsättet är att “utnyttja” och att det är “bidrag”. Ville alliansen inte att bidragen skulle avskaffas?

Enligt SDS så är många föräldrar tveksamma till vårdnadsbidraget.

I Norge och Finland är erfarenheterna att det är över 95% kvinnorna som väljer att stanna hemma. I Finland är det dessutom unga kvinnor som väljer vårdnadsbidraget och som sedan inte kommer ut i arbetslivet.

“Kostnaderna har tidigare uppskattats till mellan tio och femton ­miljoner kronor, men (kd) tror att det blir betydligt billigare, två–tre miljoner kronor.
– Utgår man från den korta historik som finns hitintills så hamnar man på mellan 20 och 30 personer. För själva vårdnads bidraget är väldigt urholkat. Men det är en rättvisesak för dem som väljer att stanna hemma.”

Som vanligt är det bråttom! Man vet inte riktigt vad det kommer att kosta.
(kd) tror att det bara blir 20-30 som kommer att utnyttja bidraget. Så mycket pengar och så mycket bestyr för 20-30 familjer.

Hur blir det för alla andra?

Hur blir det för ensamstående föräldrar?

För en gångs skull kan jag hålla med (fp):

“– Det är ganska klokt att invänta och lära av de andra kommunerna. Men det verkar inte ha gått så bra. 3 000 kronor kan ingen leva på.”

Bättre vore att driva en lösning för fler och som inte minskar jämställdheten. Dessutom måste det vara en lösning som inkluderar ensamstående föräldrar.

Miljöpartiet har lämnat in en riksdagsmotion som alternativ till vårdnadsbidraget.

mån
11
aug
2008
måndag, 11 augusti, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Farlig trafiksituation utanför Stockholmsskolor”

“Trafiken vid Stockholms skolor är ett hot mot eleverna. Det anser sju av tio rektorer vid låg- och mellanstadieskolor i länet, enligt en enkät som försäkringsbolaget If har gjort.
Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil utgör den största risken.

Undersökning omfattar enkätsvar från 1110 rektorer i Sverige. I Stockholms län har 189 rektorer svarat och resultaten är de dystraste i landet. Situationen uppges också vara allvarlig i Gävleborg och Blekinge.

Nästan 70 procent av Stockholmsrektorerna anser att en av de största riskerna utgörs av föräldrar som lämnar och hämtar sina barn vid skolan med bil.

– Det här handlar om barn i småskolan. Att de tvingas vistas i en miljö som är trafikskadlig i så många fall tycker jag är skrämmande, säger informationschefen på If.”

Vad är problemet?
Jo dels är det ett stadsplaneringsproblem där man inte har tagit tillräckliga hänsyn för att planera en skola i ett område.

Dels är det ett problem med föräldrarna. Även om det nu är dålig planering och det inte finns plats att stanna så kan man ju inte bara stunta i detta faktum. Man får väl stanna en bit ifrån och gå med barnet sista biten. Varför måste “alla” bilägare åka ända fram helst precis utanför grin eller dörr.
Det är alltså föräldrarna själva som utgör den största faran.

Det bäste vore givetvis att man väljer skola med gång- eller cykelavstånd ifrån sin bostad. Då skulle biltransporterna minska betydligt.

Men om man nu “måste” åka bil använd sunt förnuft.

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Öppnar tidningen, SDS, och ser rubriker som “Konkurrens slår ut gymnasieskolor”, Lund kan införa vårdnadsbidraget” och “Fp-politiker vill fördubbla taxan för fritidsklubbar”.

Att fördubbla taxan för fritidsklubbar är ytterligare ett resultat av borgarnas skattesänkning. Vad blir priset av att höja taxan?
Knappast blir det väl fler som väljer den lösningen utan fler barn riskerar att lämnas ensamma.
Enligt barn- och skolförvaltningen i Lund Öster så har efterfrågan ökat.
Risken är att de familjer som behöver extra stöd inte kommer att ha råd att låta sina barn gå på fritidsklubb.

Det hade också varit bra om man hade utvärderat fritidsklubbarnas verksamhet innan man höjer.

Vårdnadsbidraget skall lösa kommunens brist på förskoleplatser. Det är bra att man vill göra en kosekvensbeskrivning innan man inför det. man kan ta titta på Finland och Norge. Risken är att kommunens spariver bl.a. p.g.a. skattesänkningen får inte gå ut över de som bäst behöver stöd.
Norge har slopat vårdnadsbidrag eftersom det gjorde det bl.a. svårare för lågutbildade kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Det vore bättre att höja barnbidraget och göra det möjligt för föräldrarna att gå ner i arbetstid och att utöka den “obligatoriska” pappatiden. SDS rubrik att det är konkurrensen som slår ut gymnasieskolorna är ju lite missvisande.

Att antalet barn varierar och att det påverkar kommunernas verksamhet är ju inget nytt. Nu varnas det för att år 2015 så kommer 75 000 färre elever att gå i gymnasiet. SDS är lite missvisande det är ju inte konkurrensen som är det största problemet här utan att antalet elever går ner så mycket efter att det gått upp väldigt mycket. Problemet är att det är svårt att planera eftersom kommunen inte har full kontroll på alla bitar.
Det kan bli ett stort problem för små skolor att kunna klara nedgången och resultatet blir att bara blir stora koncernskolor kvar och som har ägare som vill ha avkastning på sina pengar.
Friskolor i sig är inget problem, möjligen med undantag av religiösa friskolor. Problemet ligger mer på ägarnivån.