Inlägg under » november, 2009 «

fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Regeringen: Ny vd rekryteras i Vattenfall”

Näringsminister Maud Olofsson bekräftar att det pågår ett arbete med att rekrytera en ny vd för Vattenfall.

Hon säger att hon har fått besked om detta från Vattenfalls ordförande, Lars Westerberg.

– Det pågår ett arbete med att rekrytera ny vd sedan en tid tillbaka. Vi hoppas att det kan slutföras inom kort, säger Maud Olofsson.

– Vi måste ha en ny vd som kan leva upp de målsättningar vi har på Vattenfall. Det gäller att förbättra varumärket och lönsamheten och ta ledningen i den gröna omställningen, säger Maud Olofsson på en presskonferens på fredagsförmiddagen.

Det är bra sedan hade det varit ännu bättre om regeringen gav klara ägardirektiv så att Vattenfalls kolsatningar avslutas och att nysatsningar gör på förnyelsebar teknik. Dessutom borde det bli klara direktiv så att planerna avslutas med att sälja ut elnätet.
Kanske kan det bli så men här är regeringen otydlig. Vattenfall har köpt och projekterar kolkraftverk och bryter kol på ett mycket sätt som inte är bra för miljön, klimatet eller människor. Alliansen vill gärna ha intäkter och brys sig inte så mycket om hur dessa genereras.

Jag håller med Svd:s Nils-Olof Ollevik

Ett problem, som av allt att döma kvarstår i det nya direktivet är den dubiösa sammanblandningen av ekonomiska mål och ekologiska hänsyn, ”…inom ramen för kravet på affärsmässighet…”. Vem bestämmer vad som ska prioriteras när Vattenfall ska investera vidare ute i Europa, lönsamhet eller miljöanpassning? För det kan väl inte vara så att svaret varierar beroende på den svenska statskassans behov?

Det är inte bara när det gäller Vattenfall som det är problem med ägardirektiv. Samma problem är det på det kommunalaplanet. Majoriteten av politiker vill inte styra bolag, statliga, regionala eller kommunala. Varför förstår jag inte.
Antingen beror det på bristande kunskap eller så är det så att det är bekvämare att inte ställa krav. Det är lättare att bara följa med strömmen. Att ställa ägardirektiv är inte lätt men nödvändigt om man vill påverka utveckligen så det blir samhällsekonomiskt fokus före det rent ekonomiska.

Träffar: 14

fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

Sitter på Klimattinget i Lund och lyssnar på en representant från “Wake Up Call“. Klimattinget arrangeras av Lunds Ungdomsting och Ungdomsforum i Lund. Det kommer att vara tre spännande dagar med fokus på klimat.

klimattinglogga Därför ska vi inför COP 15 mötet arrangera ett klimatting för unga i åldern 12 till 25 år, där ungas röster om klimatfrågan ska synliggöras. Under tre dagar i november ska unga samlas till en konferens som ska ge dem kraft, kunskapsverktyg och inspiration att bli del av den globala lösningen på klimatfrågan. Under konferensen ska deltagarna arbeta fram gemensamma budskap som senare ska lämnas över till deltagare och förhandlare i COP 15 mötet i Köpenhamn, men också till andra berörda runtom i landet och världen. Tanken är att klimattinget ska samla 250 till 300 ungdomar från Sverige, Europa och världen. Svenska klimatkommuner kommer att bjudas in, samt internationella organisationer från länder som kan spegla klimatfrågans globala komplexitet. Då klimattinget samkörs med ett av Lunds ungdomstings stora möten, kommer ett hundratal lundaungdomar också att delta.

Klimattinget kommer att äga rum i Lund och initiativet till konferensen kommer från Lunds ungdomsting och UFO (Ungdomsforum för Agenda 21). Konferensen kommer att vara tre väl spenderade dagar fyllda av inspirerande diskussioner, workshops, föreläsningar, möten och möjligheter till nya kunskaper. Nyckelpersoner inom klimatpolitiken och deltagare på det efterföljande COP 15 mötet kommer också att närvara på klimattinget. Klimattinget kommer att sträva efter att vara helt koldioxidneutralt och använda sig av ekologiska och miljövänliga alternativ så långt det går.

Det hela avslutas på söndag med att man ska summera vad som Klimattinget har kommit fram till. Resultatet ska sedan bl a presenteras under Cop 15 i ett s.k. “side event”.
Det viktigaste är dock processen och alla diskussioner som kommer att äga rum under dessa tre dagar.

Träffar: 22

tor
12
nov
2009
torsdag, 12 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Kritiken ökar mot Vattenfall”

Nu höjs flera kritiska röster mot Vattenfall. “Vattenfalls planer är fullständigt oacceptabla” anser S. MP kräver att affären stoppas och facket kräver vd:s avgång.

Miljöpartiet begär en extra riksdagsdebatt med anledning av uppgifterna om att Vattenfall funderar på att sälja elnätet och MP:s språkrör Peter Eriksson kräver att regeringen stoppar affären, enligt ett pressmeddelande.

MP:s språkrör Maria Wetterstrand säger att hennes förtroende för Vattenfalls ledning är väldigt lågt. Och skulle bolaget fundera på att sälja elnätet förstår hon inte varför det skulle vara bra.

– Det verkar helt galet om de skulle göra det. Elnätet är otroligt viktigt för att kunna expandera produktionen av förnybar energi och ha möjlighet att distribuera den, säger Wetterstrand.

Rent företagsekonomiskt verkar det också galet, anser hon, eftersom elnätet är något som Vattenfall tjänar pengar på.

Det vore verkligen korkat om Vattenfall sålde elnätet. Man kan undra vad alliansen egentligen har sagt i frågan. Näringsministern verkar tala med kluven tunga. Hon är emot försäljning men agerar inte. Vattenfalls VD får tydligen säga och göra vad han vill oavsett vad ägaren, Svenska Staten, har bestämt.
Det är verkligen på tiden man tar tag i frågan om styrningen av Vattenfall. Tidigare har Vattenfall köpt kolkraftverk och brutit kol som inte direkt är speciellt miljösmart utan snarare precis tvärtemot.
Näringsministern har tigit om detta.

Det är märkligt om alliansregeringen låter Vattenfall helt på egen hand sälja elnätet. Denna fråga är helt klart en fråga för regering och riksdag att ta ställning till. Vattenfall verkar vilja få in pengar så att dessa kan satsas i nya kärnkraftverk. Detta är ju precis vad alliansregeringen vill, inklusive centern. Det är väl därför näringsministern inte agerar.

Elnätet är en viktig del av svensk infrastruktur och ska vara i statlig ägo. Alliansregeringen borde ge Vattenfall ägardirektiv att de ska satsa på förnybar energi i stället för kärnkraft.

Antingen gör Vattenfall vad regeringen vill och då talar regeringen och speciellt näringsministern med dubbla tungor eller så har regeringen tappat kontrollen över Vattenfall och dess VD som gör precis som han vill.
I så fall kan knappast Vattenfalls VD sitta kvar.
Eller?

Träffar: 12

tor
12
nov
2009
torsdag, 12 november, 2009 | Skriven av:

Har precis gjort färdigt affischen som vi ska använda när Maria Wetterstrand besöker Lund tisdagen den 24 november mellan kl. 16-17. Hon kommer till Stadbibliotekets Atriumgård i Lund. Maria kommer bl a att berätta vad som borde sägas på toppmötet som hon nu inte får åka till pga att alliansregeringen minskat antal platser. I början av september erbjöd miljödepartementet riksdagen ytterligare några platser till klimattoppmötet i Köpenhamn i december, med hänvisning till mötets ”särskilda betydelse”. Men på onsdagen, ett bra tag efter att frågan behandlats av riksdagens talman och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand utsetts till representant, backade departementet från beskedet.
Nu får Maria en chans i Lund att prata om vad som borde sägas i Köpenhamn.
Efter Maria kommer Miljöpartiet i Lund att berätta om vad som behöver göras i Lunds kommun. Detaljer om programmet är ännu inte klart.

MariaAffisch

Träffar: 7

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

Moderaterna i Vellinge har länge kunnat slingra sig undan sina främlingsfientliga åsikter genom att skylla att de inte får tillräckligt med ersättning från staten när det gäller att ta emot flyktingar.
Nu när Vellinge inte behöver betala en krona så säger man ändå nej när det gäller ett korttidsboende av några ensamkommande flyktingbarn. Det är ett privat bolag som sagt ja till att ta hand om flyktingbarnen och nu vill frihetskommunen nr 1 stoppa ett privat intiativ.
Friheten gäller tydligen inte om man vill ta emot flyktingbarn!

Var finns nu den stora friheten i Vellinge kommun?

Den moderate kommunstyrelseordföranden vill nu göra allt för att stoppa att dessa barn från att komma till Vellinge. Detta uppmuntrat främlingsfientliga krafter och gör att (SD) inte behöver anstränga sig att komma in i Vellinges kommunfullmäktige. Moderaterna sköter den politiken utan att behöva stöd från (SD).

Det är också ledsamt att höra röster från en del kommuninvånare. De tänker mer på att deras huspriser ska sjunka än att flyktingbarnen ska få en trygg bostad och ett bra mottagande.

Det är en skam att en av de rikaste kommunerna i Sverige inte ens kan ta emot ensamkommande flyktingbarn. Trots att de inte behöver betala en krona. Vem ska ta emot dessa barn?
Kanske vill moderatera i Velinge skicka tillbaka dessa barn?

I SkD kan man läsa

Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU”, skriver Ljungman i ett pressmeddelande.

Lösningen ska lösas på nationell nivå. OK men vem ska ta emot flyktingbarnen?
Det ska göras inom ramen för EU. OK men vem ska ta emot flyktingbarnen.
Vellingemoderaterna menar förstås att det ska vara någon annan bara inte Vellinge.

I SDS kan man läsa

Vellinge ska inspektera lokaler
Vellinge kommun ska inspektera Attendo Cares boende i Bruksparkens vandrarhem. Enligt kommunalrådet finns brister i brandskyddet.

Man kan inte klaga på moderaternas uppfinningsrikedom. Nu ska man stoppa flyktingbarnen pga brister i brandskyddet. Vilken omtanke om barnen!
Eller?

Det blir bara pinsammare och pinsammare.

Den moderate kommunstyrelse ordföranden i Vellinge är även ordförande för moderaterna i Skåne. Är detta bara en Vellingeåsikt eller är den relevant för moderaterna i Skåne?

Är det någon moderat i Skåne som vågar ta strid i frågan? För inte är detta en åsikt som delas av övriga moderater i Skåne.
Eller?

Träffar: 15

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

MariaNyhetskanalen skriver “Språkrör stoppat från klimatmöte”

Med bara en månad kvar till klimattoppmötet i Köpenhamn tar regeringen tillbaka sitt erbjudande om att låta två extra ledamöter delta i den svenska delegationen. Därmed stängs Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand ute.

Tidigare har det varit praxis att riksdagen får skicka två ledamöter som ingår i den svenska delegationen. I början av september erbjöd miljödepartementet dock riksdagen ytterligare några platser till klimattoppmötet i Köpenhamn i december, med hänvisning till mötets “särskilda betydelse”. Men på onsdagen, ett bra tag efter att frågan behandlats av riksdagens talman och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand utsetts till representant, backade departementet från beskedet, enligt SVT:s Rapport.

Man kan undra varför alliansregeringen nu i sista minuten vill hindra att Miljöpartiets Maria Wetterstrand får plats på klimattoppmötet i Köpenhamn?

Är man rädd att Maria ska säga det som verkligen behöver sägas och som kommer att visa att alliansregeringens “klimatpolitik” faller platt till marken? Hittills har miljöministern inte gjort så mycket mer än pratat om klimatlösningar. Inte har han fått något stöd av infrastrukturministern heller. Det är väg som gäller framför spår.

Det är verkligen tråkigt att man inte tar möjligheten att på allvar sätta igång arbetet för att göra något åt den hotande klimatproblematiken.


GP

Träffar: 49

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Sju miljoner sparas på bad och bibliotek”

Årskorten på baden höjs med 150 kronor. Familjekorten blir 500 kronor dyrare och terminskorten 200 kronor dyrare. Samtidigt höjer biblioteken, kulturskolan, konsthallen, bowlinghallen och tennisbanorna sina avgifter.

Hyran av idrottshallar, idrottsplatser och Stadshallen stiger också kraftigt 2010.

De föreslagna höjningarna finns specificerade i kultur- och fritidsnämndens senaste handlingar. Ärendet ska upp den 18 november. Nämndens ordförande Gösta John Bredberg (FP) är övertygad om att besparingarna går igenom.

Bakgrunden är sparbetinget på 1 procent för 2010. Totalt ska 7 miljoner kronor sparas. Därutöver är föreslaget att ytterligare 4 miljoner ska sparas på fritidsverksamheten.
– Det är tuffa tag, det är det, kommenterar Gösta John Bredberg. Men vi har lagt ett förslag som inte drabbar mer än ganska marginellt.

Alliansen i Lund har sedan 2006 hela tiden upprepat mantrat att de har inte skurit ner några anslag till Kultur & Fritid. Det senaste är nu att ordföranden från (FP) tycker att neddragningen på 7 miljoner inte drabbar mer än ganska marginellt.
Det är ju helt otroligt. Ordet är i alla fall drabbar. Det måste väl innebära att Kultur & Fritid har haft alldeles för mycket resurser.
Man höjer badtaxor kraftigt men det är väl även det marginellt. Det är väl sant för de alliansen har gynnat med sina skattesänkningar.
Nämndens förvaltning har fått jobba hårt för att ta fram besparingarna och det är väl det bästa förslagen i denna svåra situation.
Man gör ett stort nummer av att införa flerbarnsrabatt på Kulturskolan men i stället blir det en 10%-ig höjning. Men även detta är väl marginellt. Alliansen vanliga recept sänk skatt och höj avgifter.

Trots att Lunds finansiella situation har förbättrats eftersom alliansregeringen nu försöker lura väljarna att de satsar på kommuner och regioner. Trots dessa små återbetalningar så ska det fortfarande sparas. Visserligen har alliansen i Lund lyckats genomföra en skattesänkning som man lånat till. När alliansen tog över efter valet 2006 så var Lunds kommuns låneskuld noll nu är den över 600 miljoner.

Det är samma läge som det var efter alliansens mandatperiod 1998-2002. Då fick de rödgröna ta över stora underskott och en hög låneskuld.

På senaste kommunstyrelse yrkade Miljöpartiet att de avsatta 15 miljoner som fanns för kultursatsningar skulle överföras till Kultur & Fritid. Men det ville inte alliansen.

Det fanns även ett förslag från de rödgröna att man skulle revidera budgeten eftersom det finansiella läget hade förbättrats. Men det ville inte alliansen.

Däremot ville alliansen göra storsatsningen på att bjuda skolorna på äppelkaka och vaniljssås för att Lund kommit två i “Bästa Skolkommun”. En otrollig satsning i dessa spartider. Denna “satsning” borde man kunna ha gjort utan extra resurser. Är detta ett bra sätt att använda skattemedel? Gör detta att barn och lärare får extra motivation att satsa på “skolan”?
Att Lund har rasat 79 placeringar på ett år på listan som rangordnar Sveriges grundskolekommuner det verkade inte betyda något.

Träffar: 16

tis
10
nov
2009
tisdag, 10 november, 2009 | Skriven av:

Det Gröna Cogito är medarrangör till två kvällar i Lund om klimat och konsumtion.

Konsumtion här – Klimatkris där?
En inledande temakväll inför klimatmötet i Köpenhamn.

Vi skärskådar vår egen livsstil och försöker relatera klimatfrågan till oss själva genom att belysa vilka effekter den för med sig.
Vad kan konsumtionen i den rika delen av världen skapa för problem eller lösningar för människor i Syd?
Är tillväxt lösningen på klimatkrisen – eller en av orsakerna?
Vilka konsumtionsmönster har negativ inverkan på klimatet, och vilka är positiva?

Medverkande:
Kenneth Hermele, miljöekonom och forskare Lunds universitet,
Oleg Izyumenko, klimataktivist 350.org,
Linda Nihlén, Lunds Ungdomsting och Ungdomsforum för Agenda 21 (UFO).
Petra Flaum, utvecklingskonsult,
Richard Bengtsson, e.on,
Tom stol som kan tas i anspråk av publiken.

Mingel, dryck, plockmat och filmen: The Story of Stuff

Musik: Magnus Tingsek & vänner.

12 november kl 18.00, Månteatern, Bredgatan 3, Lund.
Entré: 80 kr

(PS – på fredag 13/11 fortsätter vi tillsammans med KLIMATTING ETT på AF- borgen Athena
i Lund med Teater Barbaras succépjäs FROSSA och vår egen gröne ståuppare Peter Wahlbeck,
men för en mer ungdomlig publik.
Anmälan via Lunds kommuns hemsida / KLIMATING ETT)

För mer information:
Lotta Hedström 0709 95 73 90 eller
Petra Flaum: 0739 94 24 64

TvŒ kvŠllar om konsumtion och klimat i Lund 12-13 nov 2009

Träffar: 9

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
mån
9
nov
2009
måndag, 09 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Förtroendet ökar stort för MP-topp”
Intressant! Äntligen har svenska folket insett hur bra Maria är. Kul! Maria har gått upp till en andra plats.
Nu är det ju inte bara “personen” som är viktig utan vad personen står för. Man kan bara gratulera Reinfeldt till toppnoteringen trots politiken han driver. Den moderatledda regeringen har lyckats sänka skatten för de redan rika. Ökat utanförskapet för de som behöver stöd och hjälp.
Arbetslinjen är en klen tröst när det inte finns några jobb att söka.
Försäkringskassan har fått stentuffa riktlinjer och beviljar färre ett stöd som de borde få. Ännu är det fortfarande problem med utbetalningarna. Men regeringen har en lösning på det problemet, “Sök socialbidrag”. Ett fiffigt sätt att lämna människor i sticket och att vältra över bördan på kommunerna.
Alliansregeringen driver inte klimatfrågan på något positivt sätt. Man bygger mer väg för miljarder, Förbifart Stockholm, när man istället borde satsa på spårburen kollektivtrafik.
Man skär ner biståndet och speciellt allvarligt är att man försöker tysta obekväma röster.
I Nya MiljöAktuellt kan man läsa “Regeringens dödsstöt mot miljörörelsen”

Regeringens beslut att halvera SIDA:s så kallade infoanslag slår hårt mot de små frivilligorganisationerna. Flera kan tvingas lägga ner verksamheten helt.
– Ett politiskt beslut. Regeringen vill tysta obekväma röster så här ett år före valet, säger Viveka Risberg på Swedwatch.
Biståndsministern vägrar svara på frågor.

Maria W DN-Synovate nov 2009

Träffar: 10

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
mån
9
nov
2009
måndag, 09 november, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Reaktorerna står stilla – nu höjs elpriset”

Bara hälften av landets tio reaktorer är igång och kärnenergiproduktionen är cirka hälften av vad den maximalt skulle kunna vara. Resultatet blir högre elpris

Enligt planerna skulle tre av de avstängda reaktorerna – O1, O3 och F3 – ha statas under vecka 43, alltså för två veckor sedan. Men ingen av dem kom igång.

Så var det dags igen. Hälften av kärnreaktorerna står stilla.
Är det inte dags att tänka om och lämna denna gamla “teknik” och satsa på framtidens “energikällor”?
Trots att man nu har hållit på i många år så är det fortfarande många problem som dyker upp.

Problemen med sprickor i styrstavarna har inte kunnat lösas helt, men O3:an kommer ändå att få köras efter en försenad start.

Det är inte bara små problem som upptäcks. Trots att man upptäckt sprickor i styrstavar så får man köra igång ändå.

Enligt Strålskyddsmyndigheten har Ringhalsverkets ledningsrutiner skötts slarvigt och blivit ålagda att skärpa sig.
Exempelvis har R1:an körts på lösa boliner förra året, vilket gör att reaktorn måste genomgå ett omfattande arbete med att höja säkerheten innan den kan återstartas över huvud taget. Och R2:an står stilla på grund av att sommarens revisionsarbete inte hunnit verifieras och dokumenteras. Återstarten planeras till i början av nästa år.
Alla tre reaktorerna i Forsmark står under särskild tillsyn av Strålskyddsmyndigheten sedan brister i säkerhetskulturen upptäckts vid verket.

Detta är verkligen allvarligt. När ska man ta itu med detta problem på allvar?

Elpriserna höjs
Som en följd av osäkerheten kring kärnkraften ökar nu elpriserna inför vintern, säger Telge Energi i en ny elmarknadsprognos.
Vattenmagasinen har tömts mer än vanligt, dels på grund av brist på kärnkraftsel men också på grund av den kalla och torra hösten.

Att energipriset stiger gör att vi gör får fokus på att spara energi men att priset går upp och ner gynnar inte långsiktiga åtgärder. Det gör bara att de som har en svag ekonomi får det ännu värre.
Som sagt är det inte dags att satsa i ny teknik för att slippa kärnkraftsberoendet?
Det finns ju alternativ som bara behöver få lite stöd att komma igång och sedan behöver vi “spara energi”. Fortfarande slösas det med energi. Det byggs alldeles för energikrävande bostäder.
Sedan kan vi ju tänka över vilken mat vi konsumerar. Mer vegetariskt minskar energikonsumtionen och minskar djurs lidande.

Träffar: 10

Kategori: ekonomi, energi  | 2 kommentarer
sön
8
nov
2009
söndag, 08 november, 2009 | Skriven av:

Jag vet inte vad jag haft, om det har varit svininfluensa men helt klart är att “det” ännu inte har lämnat min kropp i fred. Febern är borta men hostan finns kvar dock i mindre omfattning. Orken är fortfarande inte helt återställd. Har inte skrivit i bloggen på ett antal dagar. Nu ska det bli lite mer aktivitet.
Höstvädret har varit fint. Gick en runda i Stadsparken. Vackra färger. Det känns fortfarande väldigt tomt i den norra entren. Jag saknar den vackra hängboken. Nu finns det många vackra träd kvar men dessa har växt upp under lång tid. Så det gäller att vara rädd om dessa och att plantera nya redan nu. Annars finns det inga “nya” träd som kan ta över. Trädplantering är ett långsiktigt arbete.
Man blir glad när man tänker på att det fanns så många kloka människor som planterade träd som vi kan njuta av i dag.

HöstiStadsparken_nov2009

Träffar: 9