Inlägg den 27 maj 2009

ons
27
maj
2009
onsdag, 27 maj, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Fler infektioner blir dödliga”

Medellivslängden minskar med tio år. Fler barn dör i späd ålder. Bakteriernas växande motståndskraft mot antibiotika är nästa hot mot folkhälsan, säger ordföranden i Europeiska kommittén för antibiotikafrågor.

– Redan i dag dör omkring tio svenskar varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. De får infektioner som inte längre går att stoppa med antibiotika, säger Gunnar Kahlmeter, överläkare och ordförande i Europeiska kommittén för antibiotikafrågor.
Fortsätter missbruket av de här läkemedlen är vi på väg mot en sjukvård utan fungerande antibiotika.

– Det finns inga nya antibiotika i pipelinen. Läkemedelsföretagen är knappast intresserade av att utveckla läkemedel som myndigheterna inför restriktioner på, säger Gunnar Kahlmeter.

Om tio år kommer vi att märka av konsekvenserna av den generösa användningen av antibiotika: Många ingrepp som nu är rutin blir inte längre möjliga. Det handlar till exempel om proteser i höfter och knän, olika hjärt- och kärloperationer och organtransplantationer.

– Det sannolika är att patienten får multiresistenta bakterier i sina sår. Bakterierna ger infektioner som inte går att stoppa. Många gånger kommer det inte att vara motiverat att göra operationen, säger Gunnar Kahlmeter.

Om tjugo år är risken stor att vi lever i ett samhälle utan fungerande antibiotika. Då kan infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation oftare leda till döden – tillstånd som i dag nästan alltid kan botas med antibiotika. Utan läkemedel är risken att dö i till exempel blodförgiftning sjuttiofem procent.

På längre sikt kommer den ökade dödligheten att leda till att medellivslängden minskar i hela världen. Det kan enligt Gunnar Kahlmeter handla om tio år kortare liv för oss i Europa.

Hur länge ska det få pågå?
Fler och fler studier och forskningsrapporter kommer fram till samma sak. Att vi är farligt ute om vi fortsätter att använda antibiotika på det sättet som vi gör.
Frågan och problemet är inte litet. blockquote>Gunnar Kahlmeter jämför antibiotikaresistens med klimatfrågan. Det är svårt att väcka allmänhetens engagemang. Ett stort problem är läkemedelsindustrin som driver på och har ekonomiska resurer och vars mål är att tjäna ännu mer pengar. Det behövs oberoende forskning och att läkemedelsindustrins möjligheter att styra läkemedelsanvändningen minskar.
Kanske kan detta bli en stor valfråga 2010.

Läs mer!

ons
27
maj
2009
onsdag, 27 maj, 2009 | Skriven av:

SVT skriver “Även svenska svin plågas”

Inte bara danska grisar behandlas illa. Var femte svensk gris har plågsamma skador som ger anmärkning vid slakten.

I många fall är för lite strö på golvet en kraftigt bidragande orsak. Man ser det till exempel på kultingar som får djupa sår av betonggolvet på framknäna när de ska dia, säger Bo Algers, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och expert på svinproduktion, till Svenska Dagbladet.
Samma typ av skador som rapporteras i Danmark är vanliga även i Sverige, exempelvis lunginflammation, bölder, djupa bogsår, svansbitning och skador på ben och klövar.

Som vanligt så försöker de svenska köttproducenterna att få oss att tro att missförhållanden bara finns i andra länder. Nu senast var det problem i Danmark. De försöker få ut budskapet att “Svenskt kött” är en garanti att djuren har haft det bra.
Detta som SVT tar är inte en engångsföreteelse. Det kommer rapporter löpande men de förträngs och glöms bort.
Nu måste det hända något. Det är otroligt att det får gå till så här.
Ännu ett skäl att Go Vegan!

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar