Inlägg under kategori » djurrätt «

sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

GP skriver : Bönor och linser – smart mat

Aldrig har det väl varit så hett med bönor och linser! De innehåller mycket fibrer, mineraler och inte minst är de snälla mot vår miljö.

Bönor och linser är populärare än någonsin och det är inte konstigt för de är både nyttiga, supergoda och lite oupptäckta. Baljväxter är mycket rika på protein och innehåller även mycket kostfiber, järn, kalcium och B-vitaminer samtidigt som de innehåller lite fett och förhållandevis få kalorier. Det är extra bra mat för vegetarianer och veganer som behöver protein av bra kvalitet.

Trots att intresset för vegetarisk mat har ökat så har ändå köttkonsumtionen ökat. Det finns många anledningar varför man inte ska äta kött. Det viktigaste skälet är att köttproduktionen i det stora hela är oetisk. Djur behandlas illa som om de inte var en levande varelse med känslor och med en rätt att existera.
En annan anledning som lyfts fram mer och mer, dock inte i tillräcklig grad, är klimatet. Det går åt mycket mer resurser för att producera ett kg köttprotein än att producera ett 1 kg vegatabiliskt protein. Köttproduktionen ger också stora utsläpp av växthusgaser.

Man blir därför lite glad när man kan läsa att “Bönor och linser – smart mat”. Det är visserligen inget nytt men det behöver upprepas om och om igen.

Många gånger finns det en rädsla att pröva något nytt. Att inte äta så mycket kött är bra för djuren, för klimatet och den egna hälsan. Det finns många alternativ om man vill använda bönor och linser. Det är bara att pröva. Det är heller inte så krångligt. Att blötlägga bönor och linser dagen innan man ska ha dem är ju inga större problem. Skulle man glömma blötläggningen kan man ju koka dem ändå det blir baar lite längre koktid. Kompletterar man med en tryckkokare så minskar koktiden än mer.
Tryckkokare är inget farligt och inte krångligt att använda.

Så om du inte vill bli vegan så kan du väl minska din köttkonsumtion och köpa ekologiskt producerat kött.
Eller?

fre
26
feb
2010
fredag, 26 februari, 2010 | Skriven av:

Idag rapporterade TV4 Malmö att det skånska djurskyddet är kraftigt underfinansierat och nära kollaps, något som tyvärr gäller i stora delar av landet.
– Djurskydd måste få kosta. Miljöpartiet vill bland annat tillföra länsstyrelserna 80 miljoner kronor för djurskyddsarbetet de närmaste tre åren, kommenterar Yngve Petersson, ordförande för Miljöpartiet i Skåne.
– I det regionprogram som Miljöpartiet i dagarna lanserat föreslår vi dessutom att en skånsk djurkommission inrättas, med syfte att enbart verka för djurens bästa, säger regionrådet Anders Åkesson (mp).

Det sägs att samhälle kan bedömas efter hur man behandlar de svagaste. Djuren är också en del av Skåne men sällan för någon deras talan. Miljöpartiet vill därför som första region i Sverige verka för en större samverkan med länsstyrelse, kommuner, djurorganisationer, polis och åklagarväsende. Ett sätt är att skapa en kommission med syftet att verka enbart för djurens bästa enligt gällande lagstiftning.
– Tidigare hade vi ju en djurskyddsmyndighet som bara tog hänsyn till djurens situation. En bred skånsk kommission skulle kunna fylla tomrummet som finns sedan den lades ned, menar Yngve Petersson.

Dessutom föreslår Miljöpartiet i det nya regionpolitiska handlingsprogrammet att djurperspektiv ska tas med i tillståndsprövningar av olika slag.
– Att tillräckliga ekonomiska resurser finns för tillsynen är A och O, säger Anders Åkesson, men djurskydd är inte bara en fråga om resurser.
– Ska Skåne trovärdigt profilera sig som en matregion, vilket vi önskar, krävs det tveklöst ett ökat fokus också på djurens välbefinnande.

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

Ystads Allehanda skriver : Ny chef orkade
bara fyra månader

Christina Håhus är chef för landsbygdsavdelningen i vilken veterinär- och djurskyddsenheten ingår, och tar chefsansvaret för enheten under Lotta Bergs sjuktid.

Hon poängterar att hon inte kan uttala sig om enskilda medarbetares hälsa, men hävdar bestämt att Lotta Berg inte dukat under för stress i jobbet.
– Lotta är sjukskriven till den 14 mars. Hon har haft mycket omkring sig en tid, men är absolut inte utbränd.

Lotta Berg rekryterades i mitten av oktober 2009. Hon är femte chefen sedan veterinär- och djurskyddsenheten inrättades på länsstyrelsen i Kristianstad i januari i fjol, sedan ansvaret för djurskyddet övergått från kommunal till statlig regi.

Är det snart inte dags att agera och tillse att det blir mer resurser till djurtillsynen?

Fyra chefer har slutat och den femte är nu sjukskriven. Är inte detta ett tecken på att det är något fel?
Lägger man till vad övriga medarbetare säger :

– Detta går mot en katastrof. Verksamheten går på knäna och vi har en ohållbar situation.

Med tiden har klyftan mellan verksamheten och länsledningen vidgats. Den bristande responsen från länsledningen har blivit ett stort problem, menar personalen.

– Vi har kontaktat länsledningen upprepade gånger, men vår förödande resursbrist tas inte på allvar. Man kan fråga sig hur länge ledningen tänker fortsätta nonchalera situationen.

Resurser är inte allt men det ger förutsättningar att göra ett bar jobb. Med nuvarande resurser hinner man inte ens med det allra nödvändigaste. Oanmälda besök utan an anmälan från allmänheten hinns inte med.

Detta är ännu ett exempel på alliansens misslyckande.

Det är hög tid att byta regering.

mån
8
feb
2010
måndag, 08 februari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : “Över femtio döda får hittades i stall”

Mer än 50 döda får mötte djurskyddsinspektörerna efter en anmälan om vanvård i ett stall. Troligen har djuren svultit ihjäl och legat döda mycket länge. Ett 15-tal levande djur fanns bland de döda.

Det behövs krafttag och det gäller inte bara tillsynsverksamheten på länsstyrelsen utan även inom näringen.
Man löser inte problemen genom att bara öka tillsynen men det är helt oacceptabelt att resurserna bara räcker för att åka på “anmälningar” som kommer från allmänheten. Personalen säger att det finns för få resurser.
Jordbruksministern säger att det finns fler inspektörer nu efter det att länsstyrelsen tagit över vilket inte verkar stämma om man pratar med länsstyrelsens personal.
Fördelningen av resurserna gjordes efter antalet människor istället för antal djur. Vilket visar att nedläggning av Djurskyddsmyndigheten och överflyttningen från kommuner till länsstyrelsen gjordes.

Det är inte ett fall som kommit i dagens ljus av misskötsel av djur. Det senaste gäller får och minst 50 får påträffades döda. Fler kommer troligen att få avlivas.

Ägarna har ingen aning …
De påträffade djuren har varit döda länge så det är inte något helt plötsligt som hänt.
Det visar att det är något mycket galet inom näringen.

Nu är det dags för jordbruksministern att agera.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Klart idag: Så ska regeringen importera varg till Sverige
Idag avslöjar regeringen att man ska importera 20 friska vargar till Sverige.

Under fem år ska upp till 20 friska utländska vargar flyttas till Sverige. Vargarna ska införlivas i den svenska vargstammen och på sätt minska inaveln.
– Utgångspunkten är att jag och regeringen vill ha friska vargar i de svenska skogarna – både nu och i framtiden. För att rädda vargarna i Sverige så måste vi också se till att den mycket inavlade vargstammen blir genetisk frisk, säger miljöminister Andreas Carlgren på en presskonferens på förmiddagen.

Om nu miljöministern vill värna de friska vargarna, var det då inte lite dumt att skjuta friska vargar.
Jag förstår inte riktigt hur han resornerar.
Ett stort problem är att vargstammen är för liten för att förhindra inavel. Ett annat problem är tjuvjakten. En tjuvjakt liksom den senaste licensejakten skadar vargstammen eftersom det inte finns någon “tanke och kunskap” bakom hur man väljer de vargar som ska skjutas.

Det andra steget är en begränsning av vargstammen och här pratar Andras Carlgren om en “kontrollerad och varsam licensjakt”.

Helt klart har vi olika definitioner av ord. Hur kan det vara en kontrollerad och varsam jakt att skicka ut 10000 jägare att skjuta 27 vargar. Jakttiden var ca två månader men inom några dagar var alla vargar dödade. Många av dessa vargar sköts inte av “ett” dödande skott utan blev först skadeskjutna. Sedan eftersöktes de och fick nådastöten.
Hur detta kan kan vara varsamt har jag svårt att förstå.

ons
20
jan
2010
onsdag, 20 januari, 2010 | Skriven av:

Tittar på Kvällsöppet i TV4 som i kväll handlar om vargjakt. Alliansen har verkligen sköt vargjakten på ett omdömeslöst sätt. Miljöministern säger först att vargstammen i Sverige är genetiskt svag. Hans lösning på detta problem är att ge 12 000 jägare licens att skjuta 27 vargar. På några dagar har man skjutit minst 27 vargar, många av dessa blev skadeskjutna. Det var rena turen att det inte sköts ännu fler.

Vargforskare hävdade innan jakten att alliansens politik riskerade att skada vargstammen. Efter vargjakten är de fortfarande övertygade att licensjakten skadat vargstammen.

Obduktionen av vargarna visar att alla skjutna vargar var friska med gott hull och starka muskler. Om man ville skjuta av sjuka vargar så är det helt osannolikt att man skulle lyckas med detta på det sätt som alliansen genomfört denna jakt.

En vargjägare ville utrota vargen i Sverige med motiveringen att den finns österut. Om alla länder resonerade så riskeras alla vilda djur att utrotas.
Att denna licensjakt inleder 2010 är extra pinsamt för Sverige, eftersom 2010 är av FN utsett till “International Year of Biodiversity” och att pengarna till denna licensjakts administration bekostas av regeringens anslag för biodiversitet.

Alliansen har bäddat för problemet genom att minska stödet till naturvården. Givetvis måste de som drabbas av vargen ersättas. Genom vargstängsel kan man minska problemen. Ett vargstängsel som stänger ute vargar fungerar mycket bättre än än ett vargstängsel som stänger inne vargen inom ett litet område. Att sätta upp vargstängsel är kostsamt för den enskilde och därför behövs mer stödpengar till naturvård.

Det finns många skäl att byta ut alliansregeringen, ett av dessa är att skydda djur och natur.

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Nyhetskanalen skriver : Testiklar skars bort av misstag

SVA får ingen heltäckande bild av vargarnas fortplantningsförmåga. Orsaken är att jägare av misstag skurit bort testiklarna när de flått djuren.

På fredagen obduceras de sista av de 27 vargar som sköts under julhelgens jakt. Men Statens veterinärmedicinska anstalt SVA kommer inte att få en heltäckande bild av hanarnas fortplantningsorgan. Orsaken är att flera jägare av misstag skar bort testiklarna när de tog till vara på skinnen.

Är det något som gått bra i i alliansens hetsjakt på varg?
Knappast!
• Alldeles för många vargar blev skadeskjutna, minst 30 %!
• Flera alfadjur blev skjutna!
• Rena turen gjorde att kvoterna inte överskreds totalt

Till detta kommer nu att testiklar skurits bort på vargkropparna. Vilket innebär att man missar värdefull information om de skjutna vargarnas status.
Man kan undra varför man skar bort testiklarna?
Kanske är det för att man tror att man kan få krafter från detta???

Trots alla dessa misslyckanden försvarar miljöministern jakten.

Miljöministern svarar nu på kritiken mot vargjakten. Han står fast vid att jakten är bra för den inavlade stammen. Fast de vargar som skjutits tycks ha varit friska. Och enligt forskarna avhjälps inte inaveln med jakt.

Ännu en gång drar miljöministern fel slutsatser utifrån de expert- och faktaunderlag som finns.

DN – Carlgren försvarar vargjakten, DN- Vargtestiklar skars bort av jägare

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Vargforskare:”Vi är inte förvånade”

Vi visste redan att vargarna mår bra. Problemet är att de föder allt färre valpar. Jakten har varken gjort till eller från för vargstammen, anser vargforskaren Olof Liberg.
Hälften av de vargar som skjutits under den nyinrättade vargjakten har nu obducerats och visade inga tecken på sjukdomar eller missbildningar. Vad säger det om inaveln av den svenska vargstammen?
– Det verkar som om man är jätteförvånad över det här och det borde man inte vara om man är insatt. Det har obducerats närmare 200 vargar ur stammen redan så vi har rätt bra koll på hur det ser ut. Antalet missbildningar som man ser vid obduktion ligger på fem till tio procent, säger Olof Liberg, docent och forskningsledare vid Grimsö forskningsstation.

När cirka 70 procent av de nyligen skjutna vargarna obducerats har man inte hittat någon som visade några tecken på sjukdom eller missbildningar.
Miljöministerns hävdade att målsättningen med jakten var att öka livskraften hos vargstammen. Denna målsättning har totalt misslyckats.

Vill man uppnå denna målsättningen kan man inte skicka ut 12 000 skjutglada jägare att skjuta 27 vargar. Det är dömt att misslyckas.

Att skjuta ett antal slumpmässigt valda vargar är ingen lösning vare sig på problemet att öka livskraften eller att öka förtroendet för varg i samhället. Det har heller inte ökat möjligheten för inflyttning av vargar.

Miljöministern agerande riskerar en arts överlevnad.
Varför?

DN – Inavel hos få av de skjutna vargarna, SvD – Friska vargar skjutna

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Anslag till biologisk mångfald finansierar vargjakten

I Sverige inleds 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på den svårt hotade arten varg. De administrativa kostnaderna för jakten, mellan 4 till 5 miljoner kronor, tar regeringen från – just det – anslaget till biologisk mångfald.
Regeringen har beslutat att finansiera den hårt kritiserade licensjakten på den allvarligt hotade svenska vargstammen med pengar som annars skulle användas till att berika den biologiska mångfalden. Den ökade notan för den svenska rovdjursförvaltningen förväntas, enligt WWF, uppgå till 4 till 5 miljoner kronor.
– Regeringen har bestämt att finansieringen av den fördyrade rovdjursförvaltningen, cirka 4–5 miljoner kronor, ska tas från anslaget till biologisk mångfald. Pengar som annars skulle gå till att berika den biologiska mångfalden istället för tvärt om – och det sker i början av 2010 som är det internationella året för biologisk mångfald, säger Tom Arnbom som är rovdjursansvarig på WWF.

Inte nog med att alliansen tog ett dåligt beslut när man beslutade om att tillåta licensjakt. Nu visar sig det att man dessutom finansierar jaktens administrativa kostnader, 4-5 miljoner, från anslaget som är tänkt att användas till att berika den biologiska mångfalden. Det blir ett dubbelt bakslag för “naturen”.

Om man verkligen hade velat berika den biologiska mångfalden hade man beslutat att om en skyddsjakt. En jakt, där ett mindre antal jägare, som har bättre utbildning, och som inte i första hand är ute efter en trofé. Nu valde alliansen att gå jägarnas högljudda röster.

Varg är ett vilt djur som behöver yta och som behöver byte att jaga. Problemet med vargar uppstår när människan förstör de naturliga miljön för vargar. Visst kan vargar ställa till det för människan. Det kräver ett stödsystem till de som blir drabbade och att om det är nödvändigt skjuter de vargar som tappat respekten för människan och som därigenom skapar en konfrontation.

Den jakt som jordbruks- och miljöministern godkände blev en hetsjakt i stället för en jakt som skulle skjuta av svaga och sjuka individer.

För att bevara vilda djur i Sverige behövs en politik som bevarar den naturliga miljön där dessa djur kan leva och skapa en livskraftiga stammar.

sön
10
jan
2010
söndag, 10 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Hela vargflocken avlivades igår

Skånes djurpark utanför Höör har avlivat hela vargflocken, sedan flera vargar lyckats ta sig ut ur hägnet i går.

Först avlivades två hannar som rymt. När alfatiken lyckades ta sig ut uppstod oro bland de övriga vargarna och då fattades beslut att avliva samtliga.
– Det är en fruktansvärd sorg. Det är inte lätt att bygga upp en varggrupp. Det tar flera år. Men jag anser att vi har gjort helt rätt, säger Johan Lindström, djurförman på Skånes djurpark till TT.

Vargen har nu varit på tapeten sedan vargjakten, läs vargslakten, började. Nu har vargen även blivit en första side nyhet i Skåne. Alla vargar i Skånes djurpark är avlivade!

Det är svårt att veta om ansvariga på Skånes djurpark har agerat korrekt eller inte. Helt klart visar detta att vilda djur som vargar inte hör hemma instängda i djurparker. Naturen är hård och grym och bygger på naturligt urval, där den starke överlever.

För att naturen ska fungera kan man inte tränga ihop djuren i små parker och sedan tro att människan kan fixa till så att det blir bra för djuren. Vargar rör sig över stora områden och har ett starkt flockbeteende. Detta är omöjligt att möjliggöra i en djurpark speciellt i ett trångbott Skåne.

Jag lider med djuren när man ser bilder från djurparker, speciellt vargar. Djur har rättigheter, så även vargen.

Möjligen kan jag tänka mig att man har stora reservat, på platser som är naturliga för djuren som ska vistas där. Då ska det vara för att dessa djurarter är utrotningshotade inte för att visa upp dessa för männiksor.

Annars får vi väl skapa människorparker där vi låter människor som talar utrotningshotade dialekter och som har ett levnadssätt som ingen tar efter. Annars så dör ju detta ut …

SkD – Hela flocken sköts, DN – Djurpark avlivade hela vargflocken

Kategori: djurrätt, ekologi  | 2 kommentarer
mån
4
jan
2010
måndag, 04 januari, 2010 | Skriven av:

Lyssnade på P1 morgon idag. Sveriges miljöminister debatterade mot Naturskyddsföreningens ordförande angående vargjakten. Miljöministern lyckades inte så bra kan man nog säga.
Lyssna själva!

Man kan ha olika meningar om jakt eller inte jakt. Däremot borde det inte finnas olika uppfattningar hur jakten ska bedrivas.
Miljöministern lyfter fram problemet med inavel i vargstammen i Sverige. Lösningen på detta problemet är inte att skicka ut 12 000 jägare för att skjuta 27 vargar.
Resultatet av denna jakt kan bli att de vargar som har de bästa generna och egenskaperna för att bygga upp en livskraftig vargstam. Om man nu ville decimera vargstammen borde man gett uppdraget till ett mindre antal jägare som har mer kunskap om de olika vargindividerna.

Rapporter finns att var tredje varg som skjutits har skadeskjutits. Detta innebär att vargen har fått spårats upp för att de har blivit skadeskjutna och därmed har vargarna lidit onödigt mycket. Ytterligare ett resultat av att kvantitet sätts före kvalitet och där jakten sätts före vargarnas intresse.

Jakttiden är utsatt tom 15 februari.
Varför då denna hets?

Dessutom är jakten dåligt organiserad. Eftersom det är så många jägare och så få vargar som ska skjutas så borde det funnits ett system som informerade om situationen fortlöpande för att undvika överskjutning.

Om denna jakt inte slutar i total katastrof så är det inte alliansregeringens förtjänst.

sön
3
jan
2010
söndag, 03 januari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Dalarna tros överskrida vargkvot

Dalarna ser ut att ha skjutit fler vargar än tillåtna nio i länet. På söndagen stod klart att ett tionde djur skadats och med stor sannolikhet kommer att avlivas.

I Dalarna får nio vargar skjutas under den vargjakt som var tänkt att pågå mellan 2 januari och 15 februari. Vid tvåtiden på lördagen – jaktens första dag – konstaterades nio djur döda.

Därefter besköts ytterligare sju individer.
När jägarna på söndagen hade spårat fem av dem kunde man räkna till fyra bommar. Men vid en av platserna fanns blodspår, varför den vargen antas vara skadad.

Är det så konstigt när man skickar ut 22 000 bössor som ska skjuta 27 vargar?
Dessutom skadeskjuts många och dessa räknas inte in förrän de är döda och då är det för sent. En del av dessa skadskjutna påträffas inte utan får lida än mer än sina vargkompisar som dör direkt av jägarens kula.

Man tycker att när det ändå är så många jägare, så få vargar som ska sljutas och så lång jakttid att man skulle kräva extra mycket säkerhet och kontroll på situationen innan man avfyrar kulan. Tyvärr verkar det hela vara som på en mellandagsrea – alla slåss för att hitta de få varorna som verkligen är nedsatta.

Man blir än mer beklämd när man läser vad rovdjurexperten, vid länsstyrelsen i Dalarna, svarat på frågan:

Beslutet skulle innebära tio döda djur. Ni överskrider alltså tilldelad kvot. Kommentar?
– Jag tycker inte att det är något att förvånas över, inte heller något att bekymras över. Det får man räkna med när man har den här typen av jakt: djuren är få och alla är igång samtidigt.

Inte förvånande, inte heller något att bekymras över ???
Det får man räkna med när man har den här typen av jakt ???

Man kan bara hålla med MUF ordförandens uttalande:

“Med de 22 skjutna vargarna har vi förlorat i trovärdighet när det kommer till skydd av den biologiska mångfalden. När vi nu har utrotat tio procent av vår vargstam, vad ska vi då säga om Indien gör detsamma mot tigrarna, Japan mot valarna eller Australien mot vithajen”

Nu måste jordbruksministern eller miljöministern agera så att det hela inte blir än värre!

fre
18
dec
2009
fredag, 18 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Sugga åts levande av kultingar

Två grisuppfödare i norra Halland åtalsanmäldes på fredagen av länsstyrelsen i Halland sedan länsveterinärerna upptäckt allvarliga missförhållanden på deras gårdar.
I ett av grisstallarna hittade länsveterinärerna en sugga som åts levande av kultingar som blivit så stora att suggan inte kunde resa på sig i boxen.
Man hittade även en sugga som var svårt medtagen efter att ha försökt föda i två dygn utan att få hjälp.
På en av gårdarna berättade uppfödaren att han brukade klippa av smågrisarnas tänder med tång utan bedövning, trots att detta inte är tillåtet.
Länssstyrelsen kontroll gjordes på 31 grisgårdar i Norra Halland och samtliga besök var föranmälda.
– Det är anmärkningsvärt att vi hittar så allvarliga brister vid planerade och föranmälda besök, säger länsveterinär Madeleine Beckman till TV4 Nyheterna Halland.
– Det finns uppenbara brister som uppfödarbranschen måste ta tag i. Att följa djurskyddslagen är ett minimikrav – branschen borde nå upp till en högre nivå, säger Madeleine Beckman till TV4Nyheterna Halland.

Hur ska nu jordbruksminsitern och företräddare för grisuppfödarna förklara det här?
Man kan inte ifrågasätta att om det är sant eller inte. Denna gång är det inte Djurrättsalliansen som filmat.

Nu krävs det åtgärder att det blir fler tillsynsbesök. Det är extra skrämmande var att dessa missförhållanden upptäcktes vid föranmälda tillsyner. Vad kommer man att hitta om man gör oanmälda tillsynsbesök?

Detta visar att det är något systemfel i köttproduktionen. Som vegan kan man inte bojkotta julskinkan men det finns många som inte är veganer som kan. Det är dags att konsumenterna ställer krav och inte accepterar hur grisproduktionen bedrivs. Om man nu måste äta kött.

Bäst är förstås att Go Vegan

Läs mer!

Kategori: djurrätt, jordbruk  | 3 kommentarer
lör
12
dec
2009
lördag, 12 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : 60-tal i lugnt fackeltåg mot minkuppfödning

De tände facklor för att symboliskt belysa pälsfrågan. På fredagskvällen tågade ett 60-tal demonstranter till Svedalas enda kvarvarande minkfarm.

Gatorna i centrum var ganska folktomma, men en och annan invånare stannade upp när Djurrättsalliansens demonstration drog förbi. Från Konsum kikade en kassörska nyfiket ut.
– Duktiga ungdomar! sade en kille.
– Bra, gå på dem! hojtade en kvinna.

Demonstranterna ropade:
“Vad tycker vi om päls? Illa, illa! Hur illa? Skitilla! Usch, usch, usch!”
– Jag tycker att det är jättebra. Det är sjukt att kommunen tillåter en minkfarm. Många invånare vet inte att den finns, sade Svedalabon Fredrik Färdenstam om demonstrationen.

Det var bra att det gick fredligt till på demonstrationen i Svedala. Det är märkligt att det är tillåtet att behandla djur på det här sättet pga människans fåfänga.
Tråkigt att man inte kunde vara med på denna demonstration. Jag var med mentalt i alla fall.

Bra jobbat Djurrättsalliansen och alla demonstranter och polisen.

tor
10
dec
2009
torsdag, 10 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Ny demonstration mot minkfarm

På fredag kväll demonstrerar Djurrättsalliansen mot en minkfarm utanför Svedala. Deltagarna samlas vid stationen och går sedan i ett fackeltåg ut till farmen. Deltagarna vill att minkfarmer ska förbjudas i Sverige och genomförde en liknande demonstration för ett år sedan.

Enligt uppgift finns det 4000 avelsminkar på farmen. Enligt Djurrättsalliansen är deras burar alldeles för små. Alliansen vill att farmen stängs och arbetar samtidigt vidare för en skärpning av lagen då den i dagsläget inte skyddar djuren från lidande.

Enligt lagen ska djuren hållas på ett sådant sätt “att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att leva naturligt”. Djurrättsalliansen tycker att lagen är värdelös och menar att den inte följs.
– För alla som vet något om minkar är det uppenbart att deras behov inte tillgodoses i burarna. Livet på farmen innebär psykiskt och fysiskt djurplågeri. Föreställ dig själv att spendera hela dit liv ihoptryckt i en liten bur, säger Emmy Persson från Djurrättsalliansen i ett pressmeddelande.

För nästan exakt ett år sedan genomfördes en demonstration mot samma minkfarm och då deltog ett 80-tal personer. Demonstranterna tågade den cirka fem kilometer långa sträckan ut till farmen vid väg 108 och framförde sina krav mot pälsindustrin utanför anläggningen.
Bygg- och miljökontoret i Svedala har inte riktat några anmärkningar mot hur farmen sköts. Burarna är större än minimimåttet och farmen följer alla de krav som finns i djurskyddslagen.

Förhoppningsvis blir det en fredlig demonstration på fredag. Det är viktigt att visa på vad som händer inom djurindustrin. Man kan diskutera omen minkfarm följer djurskyddslagen. Minkarna i Svedala må ha större burar än vad som föreskrivs men ingen mink vill frivilligt leva i dessa burar. De kan omöjligen bevara sitt naturliga beteende. De avlivas också på mindre trevliga sätt minst sagt.
Dessa minkfarmar föder upp minkar för människans fåfänga. Vad är det som ger människan rätt att behandla djur som produktionsenheter. Vi behöver ju inte ens minkens pälsar.
Vi lever i ett samhälle med stor rikedom och kunskap tyvärr saknas alltför mycket empati, både med djur och människor.

lör
5
dec
2009
lördag, 05 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Vanvårdade kor omhändertagna i Skåne

En familj i Skåne som i 14 år kringgått förbud mot att hantera djur har nu fått 34 vanvårdade kor omhändertagna.

Det var efter en anmälan som länsstyrelsen inspekterade gården och konstaterade att många djur var vanvårdade.

– Flera av nötkreaturen stod med gödsel upp till magen, säger Emma Hansson, en av de djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen som var med vid inspektionen, till Sydsvenskan.

Hon är mycket kritisk till att familjens djurhållning fått fortsätta år efter år.
– Det är en väldigt allvarlig brist från myndigheternas sida att de låtit detta fortsätta. Det rör sig om en slags bulvanverksamhet, säger Emma Hansson till tidningen.

Det mesta i dagens samhälle styrs av ekonomiska intressen så även jordbruk, djurhållning. Problemet med djurtillsyn är inte bara en fråga om resurser. Det är mer en fråga om synsättet på djur. Djur har rättigheter och är inte till för människans skull.
Fallet i Skåne visar att det inte bara är en fråga om resurser. Den senaste tillsynen gjordes efter ett tips från allmänheten. I detta fallet måset länsstyrelsen ha varit medveten om att “familjen” inte var lämplig att ha djurhållning. Missförhållanden har pågått i många år, kanske tom så länge som 14 år. Trots detta har länsstyrelsen inte agerat utan har satt människan före djurens rättigheter.

Det är en dubbelmoral när det gäller djurhållning. Få köttätare skulle äta husdjur som hund och katt. Många tycker det är konstigt att man äter hundar i orienten.
Man kan undra varför?

Det märklig i dagens djurhållning är att trots att så många som har djurhållning för köttproduktion alltid påpekar hur mycket de tycker om djuren och att det är en självklarhet att de sköter djuren bra för att det skulle ge bättre “kött och ekonomi”.

Ett annat märkligt “fenomen” är att så många djur är så sjuka trots att de slaktas så unga. En gris slaktas innan den är 6 månader och skulle kunna leva i minst 25 år om de skulle få leva fritt. Skötte man djuren väl så skulle de inte hinna bli så sjuka innan de slaktas.

fre
4
dec
2009
fredag, 04 december, 2009 | Skriven av:

GP skriver : Chockerande vanvård av kor i Dalsland

– Det här är något av det värsta vi på länsstyrelsen varit med om, säger Ann-Kristin Svensson.

En djurägare i Dalsland riskerar åtal efter allvarlig vanvård av köttkor.
När länsstyrelsens djurskyddsinspektör vid ett oanmält besök i november kom till gården möttes hon av en syn som hon aldrig varit med om.

Kor låg döda i halvmeterhög lervälling, några höll på att drunkna, det saknades mat och drickbart vatten och ett 50-tal utmärglade köttkor stod till knäna i sörjan.

– Det här är något av det värsta vi varit med om på länsstyrelsen, säger avdelningschefen Ann-Kristin Svensson vid länsstyrelsens landsbygdsenhet i Uddevalla till Bohusläningen.

Det är inte bara problem med djurhållningen när det gäller grisar. Det var efter en anonym anmälan som länsstyrelsens beslutade att göra ett oanmält besök på den berörd gården.

Detta visar att länsstyrelsens tillsyn inte fungerar. Denna vanvård måste ha pågått under en längre tid. Den ansvarige har dessutom haft flera anmälningar mot sig tidigare.

De flesta länsstyrelserna har tydligt flaggat för att de inte har tillräckliga resurser för att sköta djurtillsynen på ett bra sätt.

Det är dags nu för alliansen och jordbruksministern att agera och se till att djurtillsynen får tillräckliga resurser.

Djurtillsyn_Dalsland
Fler bilder!

Läs mer!

ons
2
dec
2009
onsdag, 02 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Inga bilder är manipulerade

Djurrättsalliansen tillbakavisade redan på tisdagen kritiken om manipulerade grisbilder. Enligt organisationen var anklagelserna väntade, och därför finns alla bilder sparade och tillgängliga för den som vill se.

– Det här är en taktik son har använts tidigare av köttindustrin, att desinformera och påstå att bilder är falska. I Norge påstod man till exempel att aktivister hade satt in skadade djur i burar och tagit bilder av det, säger Johan Carlsson, talesman för Djurrättsalliansen.
Påståenden om att mycket av bildmaterialet från svenska grisgårdar är hopklippt och manipulerat tillbakavisar han helt.
– Det enda som har redigerats är en del bilder som vi har i vårt tryckta reklammaterial. Då har bilder skurits ner för att få plats, det är enda anledningen. Vi har alla bilder kvar som vi kan visa för vem som helst, säger Johan Carlsson.

Han går själv i god för att inga bilder är förändrade, manipulerade eller hopklippta i fotoredigeringsprogram.
– Att vi skulle ha tagit bilder från utlandet finns ingen som helst sanning i. Allt är från svenska gårdar.
Påståendet att Djurrättsalliansen förväxlat en testikel med en böld avvisar han bestämt.
– Vi har aldrig påstått att just den bilden är en böld. Det är en testikel, bilden är tänkt att visa att det inte finns någon halm där. Det fanns andra grisar med bölder på den gården.

Djurrättsalliansen har under två år jobbat på att dokumentera grisuppfödningen i Sverige. Rapporteringen ger en heltäckande bild. Det hela verkar väldigt seriöst. det viktigaste är inte att hänga ut enskilda bönder utan att ge en bild hur grisuppfödningen ser ut i allmänhet. Det finns mycket att önska. Synsättet på hur man behandlar djur måste förändras från att de är produktionsenheter till att de är levande och kännande varelser.
Det är säkert svårt att överleva som bonde men det får inte bli skäl för att öka lönsamheten på djurens bekostmad.
Djur har rättigheter och är inte till för att utnyttjas av människan.

tis
1
dec
2009
tisdag, 01 december, 2009 | Skriven av:

Tittar på Debatt i SVT2 där ämnet är grisuppfödning. Det är pinsamt att både jordbruksministern som dessutom är grisbonde och grisuppfördarna. Tillsammans försöker de föra oss bakom ljuset och bortförklarar hur verkligen ser ut.
Alliansen och jordbruksministern från (C) avskaffade Djurskyddsmyndigheten som ett första beslut efter valet 2006. Djurskyddsmyndigheten var skild från jordbruksverket vilket gjorde att Djurskyddsmyndigheten kunde ha fokus utifrån djuren perspektiv och inte näringen.
Jordbruksministern har verkat för att anslagen till djurskyddet har minskat. Han har sett till att tillsynen har flyttats från kommunerna till länsstyrelsen. Alla länsstyrelser har uppgivit att de saknar resurser för att göra tillräcklig tillsyn. De reagerar mestadels bara på direkta anmälningar om missförhållanden.
Det är jätte bra att Djurrättsalliansen har gjort denna dokumentation. Det är tråkigt att det ska behövas en medlemsbaserad organisation för att uppmärksamma det problem.

Det är en grundläggande fel i hela djurhanteringen att Djurskyddslagen inte följs. Enligt lagen ska

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Ett grundläggande problem är att hålla grisar inomhus på betonggolv. Grisar ska vara utomhus och ha möjlighter till sitt naturliga beteende som t.ex. att böka.

Det är också intressant hur “kändisbonden” ser på svansbitningen. Han ser det som naturligt och han fokuserar på vad man gör när det uppkommer. Han borde vara mer intresserad hur man kan undvika svansbitning. Stressade och trångbodda grisar har större benägenhet att bita på andras svansar.

Det stora systemfelet är att ekonomin står över djurens rättigheter. Jordbruksministern skyller på bönderna och samtidigt lägger han sin tillit till att näringen ska lösa det genom egenkontroll. Veterinärer betalda av näringen hamnar i en situation där man onte kan agera hur som helst gentemot den som betalar lönen.

Det behövs en helt oberoende djurtillsyn som gör oanmälda besök. Att enbart göra anmälda besök är inte tillräckligt.

Förhoppningen är nu att konsumenterna reagerar och slutar köpa griskött. Problemet är bra köttalternativ inte alltid finns.

Om man nu nödvändigtvis måste äta kött så är det enbart kött från frigående djur som vistas utomhus som är acceptabelt.

Det finns många skäl att inte äta kött. Det viktigaste är hur djuren behandlas ett annat viktigt skäl är klimat- och miljöskäl.

Go Vegan!


Rapport utgiven av Djurens Rätt 2009.Världens bästa djurskydd – Myten om Sverige granskas
Omfattande djurplågeri avslöjat på svenska grisfarmerDjurrättsalliansen

lör
28
nov
2009
lördag, 28 november, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Hultström avgår

Swedish Meats ordförande Lars Hultström avgår med omedelbar verkan, skriver han i ett pressmeddelande. Han äger en av de grisfarmer där missförhållanden upptäckts.

I pressmeddelandet skriver Lars Hultström att han avgår med omedelbar verken från sina styrelseuppdrag i Swedish Meats, HK Scan, LRF och Svenska Djurhälsovården.

“Jag anser att jag inte under rådande situation kan fullfölja mitt uppdrag. Jag vill fortsätta kämpa för att svenska bönder ska ha möjlighet att driva sina gårdar och sköta sina djur, men trycket är för hårt just nu. Vi kommer att fortsätta leverera fina grisar som vi alltid gjort och vi kommer att fortsätta arbetet på gården. Jag tar givetvis avstånd från all vanvård av djur — det är helt enkelt oacceptabelt. Jag har också förståelse för reaktionerna på de bilder som visats, de har skadat hela bonderörelsen.”

Swedish Meats fd ordförande “har förståelse för reaktionerna på de bilder som visats, de har skadat hela bonderörelsen”. Vad innebär det?
Är det ett erkännande att det förekommit missförhållanden?

På Hultströms gård utanför Flen filmade man i söndags hur grisar åt på en annan död gris. Bilderna visade också skadade djur, trånga och smutsiga boxar utan halm på betonggolvet.

Vad vill han göra åt saken?
Om han var oskyldig varför avgår han då?

Det var många bilder från hans gård så det är väl svårt att argumentera mot anklagelserna.
Det är ju bra att han tycker det är oacceptabelt att vanvårda djur. Det är ändå lite oroväckande att ledaren av köttproducenterna agerat på det här sättet.

Kategori: djurrätt  | Skriv en kommentar