Inlägg under kategori » sjukvård «

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:

Idag beslutade regionfullmäktige med stor majoritet, endast (sd) var emot, att anta en policy som jämställer gömda flyktingar med asylsökande och ger dessa rätt till akut och annan omedelbar nödvändig vård.

”Föreslagen policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård för gömda flyktingar fastställer att medicinsk vård och behandling ska komma i första hand och ekonomin i andra hand, i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.”

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas dock inte av statlig ersättning, utan har ett eget betalningsansvar. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att hamna i etiska dilemman, där behovet av akut hälso- och sjukvård ställs mot patientens betalningsförmåga. Patientsäkerheten kan hotas, när vård fördröjs eller uteblir till följd av ovanstående.

Egentligen borde regeringen ha löst problemet i vårpropositionen. Det är bra att region Skåne som första region i beslutar att ge även gömda flyktingar rätt till sjukvård. Genom policyn underlättar man för personalen så att de kan agera utifrån sitt uppdrag att ge sjukvård.

Dessutom beslutade regionfullmäktige om ”Hälsoundersökning av tillståndssökande och nyanlända barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning”

”Många frågor ställs från verksamheterna och skolhälsovården om betalningsansvar för hälsoundersökning av de barn som vistas i Skåne under tiden de ansöker om uppehållstillstånd av anknytningsskäl, asylsökande barn till vårdnadshavare med uppehållstillstånd och vissa nyanlända barn som fått uppehållstillstånd av anknytningsskäl. Dessa barn omfattas inte av rätten till kostnadsfri hälsoundersökning som ersätts av staten, till skillnad från barn som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Följden blir ofta att hälsoundersökning av de förstnämnda barnen inte blir utförd.

Ur såväl smittskyddssynpunkt som förebyggande arbete för att fånga upp de barn som är fysiskt eller psykiskt sjuka, är det angeläget att hälsoundersökningar utförs i ett tidigt skede. Både sjukvården och dessa barn skulle vinna på ett beslut från Region Skåne om att samtliga nyanlända barn, oavsett flyktingstatus, erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning.”

Sverige har fått internationell kritik för att inte ge vård på lika villkor. Därför är det på tiden att det blir en lösning i alla fall för de som befinner sig i region Skåne.

Än en gång visade Sverigedemokraterna vad de prioriterar. De bussade demonstranter till Kristianstad där regionfullmäktige äger rum för att demonstrera mot förslagen. Det är givetvis deras rättighet att driva den politik de tror på. Trist bara att det går ut över människor som har det svårt och är i behov av vård. Det borde vara självklart att alla som behöver vård ska få det.
lör
19
apr
2008
lördag, 19 april, 2008 | Skriven av:

Snus förkortar livet. Det har man kommit fram till av 30 års studier av 10.000 män. Snus ökar risken att dö i förtid något. Under de åren dog mer än en tredjedel av männen, de flesta av dem var rökare och dödsorsaken var ofta hjärt- eller cancersjukdom.

”Men även snusarna visade sig löpa en större risk att dö i förtid, omkring tio procent större än de som inte använder tobak alls”

skriver Upsala Nya Tidning.

Även om rökning är farligare så är snus inte ofarligt.
Studien började i mitten på 70-talet. Till skillnad från tidigare studier visar denna på att mun- och svalgcancer är vanligare bland snusare.

Snusreklam förekommer oftare numera och marknadsförs som ett ofarligt alternativ till rökning. Snus ökar bland ungdomar och kvinnor.

fre
18
apr
2008
fredag, 18 april, 2008 | Skriven av:

Idag åkte jag till Kristianstad. Fick lite mer tågresa för pengarna när vi åkte förbi Kristianstad station och sedan fick tåget vända och åka tillbaka.
Jag ska vara med på miljöpartiets regionfullmäktigegrupp. Många intressanta punkter. Främst är det en förberedelse inför regionfullmäktige den 22 april.
Årsredovisning 2007, kollektivtrafikavtal, regler för studieförbunden, Fast förbindelse Helsingborg – Helsingör, motion om Fairtrade plus mycket annat.

Regionpolitiken sker lite vid sidan av liksom valet till regionfullmäktige (landstingen) som brukar kallas det glömda valet. Dock har regionen en br ahemsida där man kan hitta många underlag och dokument. Man kan dessutom följa regionfullmäktigemötena via internet.

fre
29
feb
2008
fredag, 29 februari, 2008 | Skriven av:

Dagens post innehöll handlingar till kommande kommunstyrelse. Denna gång inte så tjockt men ändå en hel del at läsa och smälta. Under kommande vecka ska vi även diskutera budgetramar.

I eftermiddag åkte jag till Odengården i Röstånga. Miljöpartiets regionarbetsgrupp har ett internat där. På dagordningen finns ekonomi, reslutat 2007 och nya budgetramar.

Det blir även en genomgång av hela regionens verksamhet inkluderande regionens Klimatberedning där miljöpartiet har ordförandeposten.
Att åka till Odengården gick bra med kollektivtrafik. Tåg till Teckomatorp och sedan buss till Svalöv och sedan buss vidare till Röstånga. Avslutningsvis blev det en 10 minuters promenad. Helt OK!
Tyvärr var vädret gråtrist med lite duggregn. Hoppas vädret blir lite bättre i morgon så att man kan komma ut och gå en promenad. Det är ju inte varje dag man kommer ut i naturen.
tis
19
feb
2008
tisdag, 19 februari, 2008 | Skriven av:

I Danmark får det vara högst 2% transfetter av fettmängden. Transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom ökar transfetterna det farliga bukfettet. Det finns även studier som visar att de fördubblar risken för lindrig prostatacancer.

Ska vi kunna minska sjukvårdskostnaderna måste vi få bort ohälsosamma livsmedel. Därför borde även Sverige lagstifta om en begränsing av transfetter men det vill inte regeringens folkhälsominister.
ons
13
feb
2008
onsdag, 13 februari, 2008 | Skriven av:

Det visar sig att sjuksköterskornas löner har ökat med 10% under peridoen 2003 och 2007. Under samma tid har landstinbgsdirektörernas löner ökat med 30%.

Är det någon som är förvånad?

I Skåne tjänar landstingsdirektören 8 gånger mer än en sjuksköterska.
Är landstingsdirektören 8 ggr viktigare än en sjuksköterska?

Nu kritiserar man vårdförbundet för att inte ha gjort tillräckligt.
Tror någon att det skulle ha gjort någon större skillnad om vårdförbundet hade gjort annorlunda.

Kanske hade man höjt lönen med 15% men det är ändå långt upp till 30%.

Kan det ha att göra med att sjuksköterskor är ett kvinnoryrke?

Det är också ett synsätt som inte är konsekvent.
Resonemanget lyder betalar man inte tillräckligt får man ingen bra landstingsdirektör.
Det konstiga är att samma resonemang inte gäller t.ex. sjuksköteskor.

tis
12
feb
2008
tisdag, 12 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN finns det 4000 papperslösa som jobbar som städare i Sverige.
Enligt Fastighetsanställdas förbund så

- Tjänar vissa skrämmande dåligt, då handlar det om tio kronor i timmen.

Det är för mig ofattbart att man kan betala 10 kr timmen i dagens Sverige.
Det är verkligen att utnyttja människor.

Det finns en motion till LO-kongressen om att papperslösa ska kunna bli medlemmar. Det är bra.
Det gör att de papperslösas situation kan komma fram i ljuset.

Ett annat problem som de papperslösa har är att de inte alltid får tillgång sjukvården. Vilket innebär onödigt lidande och i många fall ökade samhällskostnader eftersom det många gånger blir akutsjukvård i stället för sjukvård på en vårdcentral.

Sverige är sämre än andra länder i Europa när det gäller sjukvård till papperslösa.

Även om det finns många som har det svårt i Sverige så har de allra flesta det så bra att vi skulle kunna behandla papperslösa flyktingar på ett humant sätt.

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

I dag hade vi besök av miljöpartister från Västra Götalands regionen. Det pågår nu väldigt många diskussioner om s.k. ”Vårdvalsreformer”.

Halland och Stockholm har redan infört varsitt system. I Skåne har diskussionerna tagit fart på allvar. Skåne kommer att ha sitt system. I Västra Götaland har man inte kommit lika långt.

Det är stimulernade att träffa politiker från andra regioner. Det finns mycket som vi kan lära av varandra. Sammanslagningen till en region i Skåne har blivit mer accepterad än den i Västra Götaland. I Skåne hade vi en geografisk samhörighet som inte fanns i Västra Götaland.

Snart är det kommunstyrelse. Känner mig lite seg. Lyssnar på Studie Ett i P1. Just nu diskuterar man sjukvård till papperslösa flyktingar. Vårt (mp)-regionråd Anders Åkesson ska vara med.

Sverige är sämst i klassen hur vi behandlar våra papperslösa flyktingar. Det är verkligen pinsamt. Det verkar inte som om regeringen vill göra något åt det hela.

De verkar vara nöjda med att erbjuda akutsjukvård. Vilket på sikt blir mycket dyrare än att ge vård innan det blir stora problem.

Det är en självklarhet att alla ska få sjukvård i Sverige oavsett om de är medborgare, asylsökande eller papperslös flykting.
Skam vorde det annars!

ons
30
jan
2008
onsdag, 30 januari, 2008 | Skriven av:

Nu kräver en professor att sötningsmedlet sukralos ska förbjudas.

– Användningen innebär ett storskaligt experiment på 100 000-tals ungdomar, säger professorn

Kravet att förbjuda sukralos är inget nytt. Miljöpartiet har under en lång tid tagit upp problemet. Till denna problemgrupp ingår även aspartam.

Nu har även Naturvårdsverket reagerat.
Det visar sig att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når miljön.
Vilket innebär att uppskattningsvis släpps sex till sju ton sukralos ut via reningsverken.

Man vet inte hur detta påverkar miljön. Så än en gång spelas det roulette med miljön som insats.

Livsmedelsverket borde införs ett moratorium för sukralos med hänvisning till försiktighetsprincipen.

ons
23
jan
2008
onsdag, 23 januari, 2008 | Skriven av:

Karolinska institutet redovisar att fetman har ökat snabbt bland män.

För 30 år sedan klassades var hundrade man som fet. Idag klassas mer än var tjugonde.

Tyvärr finns ingen motsvarande jämförelse för kvinnor. Andra studier på kvinnor visar dock liknande resultat.

Livsstilarna har ändrats mycket under 30 år.

Vi har inte lika fysiskt krävande arbeten. Vi åker mer bil. Den normala vardagsmotionen är mindre. Vi äter annan mat.

Måltiden utgör inte längre en social funktion.
En annan undersökning visar att ”familjemiddag minskar risken för ätstörningar”.

Göran Carlsson vid MHE-kliniken i Mora menar att sambanden mellan ett friskt förhållningssätt till mat och att äta tillsammans finns på flera plan.
– För det första, ju bättre normala matvanor barn får desto mindre är risken att de börjar små mackor och godis, drabbas av viktproblem och sedan börja banta, säger han.

Men Göran Carlsson menar också att den sociala biten är lika viktig.
– Sitter man ner och äter tillsammans tyder det på att det finns stabila relationer i familjen. Och runt ett middagsbord har man tid att prata med varandra, stötta och lösa eventuella problem, säger han.

Föräldrar, skolan, arbetsgivare, sjukvård m.m. måste vara med för att göra något åt detta.
Och givetvis vi själva som egna individer.
Hur lever vi våra liv?
Vad äter vi?
Hur äter vi?
Motionerar vi?
Hur bra föredömen är vi för den nya generationen?
 
tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Konsekvenserna av vårdval Stockholm börjar nu märkas.

SvD:s rubrik på artikeln är ”Vårdreform slår mot mödrar”.

– Vi har företagsekonomiska skäl att göra det här. Vårdvalet har ju en platt ersättningsmodell och på de ställen som tidigare fått mera betalt, där måste vi göra förändringar, annars blir de konkursmässiga, säger Bill Eriksson, kommunikationsdirektör på Stockholms läns landsting.

Rimligen borde landstinget utgå ifrån samhällsekonomiska perspektiv.

Landstingets verksamhet och resurser måste utgå ifrån vårdbehovet och inte vad som är lönsamt för vårdgivarna.

I Skåne finns förslag på Vårdval Skåne. Ännu har förslaget inte lagts ut på region Skånes hemsida. I Vårdval Stockholm ingår fri etablerings rätt för vårdgivare. Detta ”ska” inte finnas med i Skåneversionen. Det är bra.

Vad det i övrigt innehåller återstår att se.

Kategori: sjukvård  | 4 kommentarer
fre
11
jan
2008
fredag, 11 januari, 2008 | Skriven av:

Idag blev det regionpolitik för hela slanten. Miljöpartiets regionfullmäktigegrupp hade möte. Jag var med på mötet i egenskap av ordförande i Miljöpartiet i Skåne.

Miljöpartiet ingår i den s.k. femklövern som styr region Skåne under denna mandatperioden.

Det var många frågor på dagordningen, bl a Vårdval Skåne.

Det var i mars som hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att utreda förutsättningarna för ett medborgarstyrt val av vård, kallat Vårdval Skåne. Förebilden har i stora drag varit ”Vårdval Halland”.

Målen med Vårdval Skåne är enligt regionens hemsida:
• Medborgarnas behov av en god tillgänglighet till närsjukvården är högt prioriterat.
• Medborgarna ska fritt kunna välja offentlig eller privat vård.
• Befolkningen väljer sin vårdenhet och genom att pengarna följer individens val motiveras vårdgivaren att upprätthålla en god tillgänglighet och kontinuitet.• Större mångfald av aktörer för att patienterna ska kunna få den bästa möjliga vård och omsorg och att utökningen sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt.
• Samma höga kvalitetskrav ska gälla för samtliga vårdgivare som ersätts med offentliga medel.
• Vårdenheterna ges större frihet än idag att hitta bästa sättet att möta patienternas behov.

I dag hade region Skåne presskonferens om ”Vårdval Skåne”. Jag har ännu inte läst det nu framlagda förslaget.

Det har funnits en diskussioner om förslaget skall innehålla fri etablering av privata vårdgivare eller inte. Enligt ”Dagens Medicin” så blir det ingen fir etablering. Det låter bra. Dessutom skall förslaget innehålla meddelarfrihet hos de anställda.

Det är i alla fall en jättestor fråga så det finns anledning att återkomma till denna.

Det skall finnas både privata och offentliga vårdgivare. De som vill etablera sig skall ackrediteras om de uppfyller regionens krav.

Detta kommer att vara en stor fråga den kommande tiden. Hur tidsplanen ser ut är osäkert. Enligt presskonferensen skall förslaget införas under 2009.
Frågan är om det är rimligt att införa en så omfattande reform på denna tid.

Får återkomma när förslaget finns att tillgå.

En annan stor regional fråga är kollektivtrafiken. Diskussionerna inom miljöpartiet har varit mycke fokuserad kring taxan. Visst är taxan viktig men det är också viktigt att kvalitén är hög.
Viktigare att det finns tåg och sittplatser och avgångar än ett lågt pris.

Innan nästa taxediskussion behöver det göras utvärderingar hur de senaste förändringarna och höjningarna har påverkat resandet. Förhoppningsvis är dessa redan gjorda de behöver bara kommuniceras.

Kostnadsnivån har ökat på de flesta områdena så det har drabbat och kommer också att drabba kollektivtrafiken.

Det behöver göras stora investeringar. Det behövs fler tåg för att möta de ökande resandeströmmarna och tågen behöver vara längre. Vilket ställer krav på perrongerna som då också måste bli längre. Det kommer också ett nytt biljettsystem. Bl.a för att minska ner kontanthanteringar på bussarna för att undvika rånrisken.

Det behöver också bli fler spårmeter. I vissa fall kan det vara i form av snabbspårväg vilket är billigare än ”vanlig järnväg”.

Någon form av biltullar eller vägavgifter måste nog även till för att vi ska kunna minska vägtrafiken.
Motståndet i Stockholm var stort när trängselavgiften infördes nu verkar det vara accepterat av de flesta inklusive politiker.

Flygtrafiken får inte glömmas bort.

Så det finns många både stora och små frågor inom regionpolitiken.

tis
8
jan
2008
tisdag, 08 januari, 2008 | Skriven av:

Regeringens utredare föreslår att Apotekets monopol slopas. Norge har gjort detta och det gick inte så bra. Kostanderna ökade vilket var precis det motsatta man ville uppnå.

Nu kan man säkert lära en del av de misstag som Norge gjorde men risken är ändå stor att det blir ökade priser och problem med servicen i glesbygd.

I Aktuellt i kväll poängterade socialministern Göran Hägglund att tillgängligheten måste öka. Det verkade vara det viktigaste.
Marknaden har hittills inte visat någon större vilja att bry sig om annat än vinster. Var kan man tjäna mest pengar på att sälja apoteksvaror i en större stad eller i glesbygden?

Vilka aktörer kommer att kunna ta del av apotekskakan?
Knappast är det små aktörer. Så hur detta ska vara något som gynnar småföretagen, som Göran Hägglund påstår, ter sig mycket osannolikt.

Vill man öka tillgängligheten och sänka priserna så kan man väl ge Apoteket AB rätt att förhandla om lägre inköpspriser och samverka med utländska aktörer istället.

Vi har hög säkerhet, god effektivitet och bra service i Sverige när det gäller läkemedelsförsäljning. Det är svårt att se några tunga skäl att öppna för privatisering.

Förslaget kommer att öka byråkratin och det finns risk för att det blir som i Norge där det blivit kartellbilningar som gjort att priserna har hållits höga.

Enligt Sveriges Farmacevtförbund leder förslaget till fler apotek, längre öppettider, kortare köer och bätre service till kunderna men förslaget riskerar också att Sverige går från monopol till ett oligopol.

Hur detta ska leda till minskade priser är verkligen svårt att förstå.

Enligt utredaren själv, Lars Reje:
”Den svenska läkemedelsnotan går på drygt 31 miljarder kronor om året, men de besparingar som Lars Reje räknar med handlar om några hundra miljoner totalt sett. Han tror heller inte att de receptbelagda läkemedlen blir särskilt mycket billigare för kunderna. Det kan röra sig om några procent tror han.”

Så varför ska man riskera så mycket för några hundra miljoner kronor?

Läs utredningen själv!