Inlägg den 18 november 2009

ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

Sitter och tittar på “Uppdrag granskning” om ECT (elektrokonvulsiv behandling)

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, kallades förr elchock. Det är en benämning som är missvisande eftersom det inte handlar om någon chock i medicinsk mening. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Den sannolika verkningsmekanismen är att signalsubstanser i hjärnan ökar vilket leder till minskade depressiva symtom.

Visserligen är detta ett program gjort av Janne Josefsson men ändå så blir man lite mörkrädd när man såg programmet. De som förespråkar ECT har två broschyrer, en som man lämnar till patienterna och en som man lämnar till läkare.
I patientbroschyren talar man inget om att det kan bli bestående minnesskador men i den andra broschyrer finns det med.
På en fråga om varför det inte står om “bestående minnesskador” i patientversionen svarar en “läkare” att han inte tycker det är relevant.

Från broschyren till läkare:

I det typiska fallet avklingar den anterograda amnesin snabbt: ”No study has documented anterograde amnestic effects of ECT more than a few weeks after the ECT course”.
13
Retrograd amnesi är vanligt, särskilt för perioden som före- gick ECT. Den kan i vissa fall bli bestående, men det finns stora individuella variationer:”In some patients recovery from retrograde amnesia will be incomplete”…”many patients may manifest persistent loss of memory for some events that transpi- red in the interval starting several months before and extending to several weeks after the ECT course”….”some patients may experience persistent amnesia extending several years before ECT, although this effect is uncommon” (1, s 71).

Från patientbroschyren:

I vetenskapliga undersökningar har kvarstående minnes- störning inte kunnat påvisas längre än några månader efter avslutad behandling. Tillgänglig forskning och erfarenhet talar också för att man får lika god förmåga att lära in nya kun- skaper och färdigheter efter behandlingen som innan. Vissa personer rapporterar dock effekter som kvarstår under längre tid. Bakgrunden till detta är oklar, men precis som i andra sammanhang måste man räkna med att den individuella käns- ligheten varierar.

Man tror inte det är sant.
Dessutom tyckte inte en representant från socialstyrelsen att det var märkligt att man inte hade uppdaterat informationen på 15 år.

Stockholms läns landstings hemsida, Vårdguiden, finner man följande text:

Biverkningar vid ECT-behandling
Avsnittet om framför allt kognitiva biverkningar är under omarbetning. Uppdaterad text kommer att läggas ut inom kort.

Om detta pga av Uppdrag granskning” vet jag inte men det är väl bra att information uppdateras. Lite märkligt att den gamla texten inte finns kvar vilket indikerar att den texten måste ha varit felaktig och inte så lite fel.

Det finns många rapporter om att det kan bli bestående minnesskador men trots detta informeras inte patienter i Sverige om detta problem. Jag kan inte avgöra om ECT är bra eller inte men jag tycker det är självklart att man som patient blir upplyst om de biverkningar som kan förekomma. Dessutom är jag starkt kritisk till att man tvingas till ECT behandling. Här behövs verkligen bättre insyn hur patienter behandlas bättre stöd till de patienter som utsätts för denna “vård”.


Se programmet “Uppdrag granskning”

Broschyr til patienter utgiven av Pfizer

Broschyr til läkare utgiven av Pfizer

Från socialstyrelsens hemsida: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar (Preliminär version)

Träffar: 10

Kategori: etik, psykvård  | 3 kommentarer
ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

Nu börjar Shell provborra efter fossilgas!

Fredag den 20 november samlas alla vi som inte vill se mer fossilt överutnyttjande mer klimatförstöring förstörda landskap och dricksvatten eller radonspridning i Skåne.

heaven_or_s-hell
Ta vägen förbi RY!
(mellan Andrarum och Lövestad)

Tuta och vinka eller stanna och titta, diskutera, fika och ta del av riktig information.
Vi finns på plats mellan kl 09 – 17 för att visa vårt STORA missnöje med denna totalt feltänkta hantering i vårt fina landskap.

Arr.:
Oroade boende i trakten och i Skåne, med stöd av Heaven or sHell.
Mer info på www.himmelsk.se

Träffar: 12

ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Bara 18 procent emot boendet

Med stöd från Vellingeborna ville kommunledningen stoppa transitboendet i Hököpinge. Men en opinionsundersökning visar att bara 18 procent håller med.

– Kan vi stoppa det, så ska vi stoppa det.

Det sade Carina Larsson (M), ordförande i M-nämnden, på mötet förra tisdagen i Hököpinge. I ett brev på hemsidan talade kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman (M) om att kommunens invånare blivit överkörda. Och i en chatt med Sydsvenskans läsare två dagar senare skrev han: ”Jag har hela tiden hävdat att jag anser mig ha en majoritet av invånarna med mig.”

Men i själva verket hade inte kommunledningen något stort stöd bland Vellingeborna.

Moderaterna i Vellinge har gjort det mesta för att stoppa de ensamkommande flyktingbarnen. Man har försökt få det till att Vellingeborna kräver ett stopp. Visserligen är detta inget godtagbart skäl men nu det sig dessutom inte vara korrekt. SDS undersökning visar “bara” 18 % är emot att flyktingbarnen placeras i Vellinge. 63 % håller inte med den moderate kommunledningen. Den moderata ledningen ger bränsle till främlingsfientliga partier. Varför ska en av de rikaste kommunerna ta emot några flyktingar? Det kan inte vara ekonomiska skäl denna gången eftersom alla kostnader är täckta via Malmö kommun.
Vad ska man nu skylla på?
Är det inte dags att tala om hur det egentligen ligger till?

vellingegrafik_292991a

Träffar: 8