Inlägg den 08 juli 2008

tis
8
jul
2008
tisdag, 08 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “EU-förslag om gratis skolfrukt”

“EU-kommissionen vill lägga närmare en miljard på gratis frukt och grönt till skolor och vill att medlemsländerna ska bidra med lika mycket. Men Sverige verkar inte vilja vara med.

Frukten och grönsakerna som ska delas ut är sådana som annars hade förstörts, för att de inte kan säljas på den vanliga marknaden till rimliga priser eller på rimliga villkor.”

Detta är något som EU inte ska lägga sig i. Dessutom blir det ett stöd för den frukt som inte kan säljas kanske pga att den inte har så bra kvalitet eller att den inte är ekologisk.
Det kan dessutom motverka försäljningen av rättvisemärkta bananer.

Mer frukt och grönt är bra men inte på detta sättet.

Träffar: 8

tis
8
jul
2008
tisdag, 08 juli, 2008 | Skriven av:

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar gemensamt besked om FRA

Socialdemokraterna och miljöpartiet har i dag lämnat ett gemensamt besked om den borgerliga regeringens nyligen beslutade FRA-lag om signalspaning.

– Vårt entydiga besked är att FRA-lagen kommer att rivas upp om väljarna röstar fram en ny majoritet i riksdagen i 2010 års val. Vi vill ha en bred parlamentarisk utredning med uppgift att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten. Då gör vi det som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg föreslagit, säger Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

– Så misskött är frågan av regeringen att vi nu behöver börja om från början med en bred och öppen lagstiftningsprocess med tid för insyn, påverkan och diskussion från de många samhällsaktörer som engagerar sig i frågan, såväl enskilda bloggare som organisationer, fortsätter Mona Sahlin och Maria Wetterstrand.

– Den lag som nu är beslutad är ett hot mot den personliga integriteten. Det är farligt om beslut inte diskuteras och motiveras i offentlig debatt. Det är farligt om ledarskapet inte tar till sig och förstår kritiken och oron. Då faller respekten för vårt demokratiska system, den politiska demokrati som allt detta i grunden handlar om. Då blir misstron som FRA-debatten skapat ett hot i sig mot säkerheten, avslutar Mona Sahlin och Maria Wetterstrand.

Vid beslutet i riksdagen i juni röstade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet nej till den nya FRA-lagen.

Träffar: 7

tis
8
jul
2008
tisdag, 08 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Dödshjälp väcker debatt i Tyskland”

“För en vecka sedan fick 79-åriga tyskan Bettina Schardt hjälp att begå självmord. Hon var inte dödssjuk eller led av smärtor, utan ville inte hamna på ett ålderdomshem.”

Dödshjälp eller inte är en mycket svår fråga. Jag tycker att det finns behov av dödshjälp. Problematiken är gränsdragningen, när är det OK ?
Dock är jag helt säker att “rädsla för att hamna på ålderdomshem” inte är tillräckligt krav. Även om jag anser att det inte är så muntert att hamna på ett ålderdomshem. Jag vet inte hur det är i Tyskland men u Sverige finns det både bra och dåliga “förvaringsplatser för äldre”. Tyvärr är det ibland endast förvaring. Detta är givetvis inte acceptabelt. Vi borde ha råd att låta oss åldras i lugn och ro. Hemma eller på ett äldreboende.

Vi är alla olika så det borde finnas olika typer av “äldreboende”. Ett flexibelt boende där man kan bo kvar även om man behöver mer stöd så länge som möjligt om man vill det.

Det viktigaste i detta sammanhanget är personlig kontakt och trygghet.

Det är hemsk att man är så rädd för att hamna ålderdomshem att man vill ta sitt liv.

I Sverige är passiv dödshjälp tillåten men inte aktiv dödshjälp eller assisterat självmord.

I Schweiz är aktiv dödshjälp tillåten. Kritik finns mot den schweiziska självmordsorganisationen Dignitas sedan man infört självmord med heliumpåse. Dessa så kallade ”exit bags”, där inandning av helium leder till syrebrist i hjärnan, kräver inga läkarintyg till skillnad från dödliga doser med sömnmedel som Dignitas hittills använt.

Visst finns det behov av dödshjälp men det måste skötas på ett etiskt sätt. Livet ska vara prioritet nummer ett men ibland så måste vi inse att döden är ett bättre alternativ. Frågan är inte lätt men den behöver lyftas fram inte begravas för att man tycker den är besvärlig.

Träffar: 9