Inlägg den 30 oktober 2008

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

Det blev inte oväntat 3 avslag i rad. Det blev också en interpellationsdebatt där alliansen inte kunde förklara den “direkta skolpengens” förträfflighet.

Vi hann nästan med alla ärenden, bara en motion och en interpellation kvar till nästa gång.

Träffar: 12

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

Det behövs mer transportkapacitet mellan Malmö och Lund.
Biltrafiken ökar och det finns idéer att bygga ut motorvägen. Ett bättre alternativ är att bygga spårväg i form av lightrail.
Miljöpartiet har tillsammans med demokratisk vänster lagt en motion om att utreda möjligheten att lägga ett spår längs motorvägen.
Fördelen med att bygga lightrail istället för järnväg är att det är billigare och ger mindre ingrepp i naturen.
Det är många som jobbar kring Brunshög och Idéon. Många av dessa bor i Malmö.

Ska klimatproblematiken lösas måste man våga satsa. Spåren där Öresundstågen och Pågatågen är knöckfulla så något måste göras.

Det behövs även åtgärder för att minska antalet transporter. Detta kommer inte att ske inom en snar framtid vilket kräver att något görs snabbt.

Träffar: 8

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

Så var det åter kommunfullmäktige. Delårsrapportsärendet blev som vanligt ett ärende där man bröstade sig för hur bra man var och hur dåliga de andra är. Inte så konstruktivt speciellt som att diskutionerna mest handlade om pengar och mindre om verksamheten.
Det är dessutom stor osäkerhet i siffrorna och i prognoserna. Mycket kan hända.
En diskussion som saknas är vad den så kallade tillväxten kostar?
Dessutom diskuteras tillväxt utan en koppling klimatproblematiken.

Nu, kl. 18.30, här vi hunnit ända till 5:e ärendet bara 6 kvar plus 4 interpellationer.
Det är 4 motioner som alla är klimatrelaterade, vilket är bra men ingen motion blir bifallen.
Vi får se, snart vet vi.

Träffar: 11

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

I dag började jag dagen med cykla till Star Hotell där Region Skåne anordnade en konferens som handlade om “Hälsosamt åldrande”, Det var många intressanta föreläsare. Många gånger ser man det som problem med att ta hand om de ständigt ökande antal äldre.
Mycket kan göras och mycket måste göras. Det får inte bli en ekonomisk fråga. Det finns inget viktigare än att ta hand om levande varelser. Ett problem är att vi delar upp befolkningen i kategorier och sedan blir det lätt att dessa ställs mot varandra. En satsning på unga går ut över en neddragning på de äldre.
Detta är en stor utmaning för politiken men även för alla andra. Synen på livet, åldrandet och livskvalité måste förändras.
Vi finns till för att leva och utvecklas som individer.

Skönt med en cykeltur tillbaka till “stan” hade varit skönt att slippa regnet men men …

Efter konferensen blir det kommunfullmäktige. I dag har vi en liten chans att hinna med alla ärenden. Vi börjar som vanligt 17.00 och med sluttiden 22.30. Tillställningen äger rum i Stadshallen och det hela kan följas via internet.

Agendan för mötet hittar du här!

Träffar: 10