Inlägg den 19 november 2009

tor
19
nov
2009
torsdag, 19 november, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en lång dag. Jobbade en del med förberedelser inför Maria Wetterstrands besök i Lund kommande tisdag.

Jag hann med ett besök på “Forum 2009 – Etik och hållbar utveckling” anordnat av Ekonomihögskolan. I dag var det Lennart Olsson och Maria Wetterstrand som var huvudtalare. Mycket intressant.

Sedan blev det en diskussion om vad som behöver göras för att Lund ska bidra till en lösning av klimatproblematiken.

Efter det blev det lite “Housing First“. Hans Swärd från Socialhögskolan presenterade idéerna som bl a Universitetets rektor driver. Socialhögskolan vill testa om “Housing First” kan användas för att lösa hemlösheten. Housing First används i Norge, Finland och Tyskland med goda resultat.

Efter detta blev det en diskussion med “Min Pappa” och “Pappa-Barn-Syd” om vårdnadstvister. Många pappor känner sig felaktigt behandlade och många pappor får inte träffa sina barn. Eftersom jag är nämndeman var det intressant att lyssna till representanternas erfarenheter. De få gånger jag suttit ting och det har varit vårdnadstvister har tingsrätten beslutat om delad vårdnad, vilket inte innebär att det alltid blir så.
Vårdnadstvister är tragedier och barnen blir oftast förlorarna. Ibland förlorar de kontakt med den ena föräldern och när det blir delad vårdnad så är det inte helt enkelt för barnen att flytta fram och tillbaka. Visst vill man vara med sina båda föräldrar men det måste vara jobbigt att bo på två ställen.

Många gånger känns det som att det borde vara föräldrarna som flyttar och att barnen får bo på samma ställe.

Träffar: 10

tor
19
nov
2009
torsdag, 19 november, 2009 | Skriven av:

Second Opinion skriver : Media tiger om direktiv för EU:s försöksdjur

Det nya djurförsöksdirektivet som är på gång angår tiotals miljoner djur i EU. Svenska regeringen driver på för en snabb och för djuren dålig lösning. Under tiden tiger svenska medier om detta viktiga direktiv.

Jordbruksministern lovade i början av året att djurskydd skulle vara en prioriterad fråga under EU-ordförandeskapet. Kanske för att media uppmärksammat dålig djurhållning inom flera områden. Men nu driver Sverige på för en snabb och för djuren dålig överenskommelse om djurförsöksdirektivet. Handlingskraft är något som Djurens Rätt i vanliga fall uppskattar men här visar det sig vara en för dålig uppgörelse som väntar djuren.

I förhandlingarna kring djurförsöksdirektivet har löftet om prioritering av djurskydd brutits. Djuren riskerar att få ett svagt direktiv för att Sverige vill pressa igenom förhandlingarna och få det klart under sitt ordförandeskap. De så kallade trilogförhandlingar som nu förs mellan ministerrådet, kommissionen och parlamentet är dessutom odemokratiska genom att de är hemliga. Svensk media tycks ointresserad.

Alliansregeringen och jordbruksministern sviker väljare och framförallt djuren. Regeringen driver en konservativ politik och vill hellre få ett snabbt beslut utan innehåll än ett bra beslut med innehåll.

Det finns förslag till klara försämringar genom att man minskat kraven på att använda alternativa metoder. Det har också blivit svårare för länder att gå före och ha ett bättre djurskydd än EU kraven.

En annan allvarlig försämring som tillkommit under förhandlingarna är att vissa försök i nuvarande förslag nu ska få göras efter ett ”tyst medgivande” från ansvarig myndighet, det vill säga att vissa typer av försök får göras utan någon etisk prövning av de enskilda försöken.

Detta är väldigt allvarligt och kommer att öka antal försöksdjur. Det förslag som regeringen driver skulle flytta tillbaka positionerna 30 år då Sverige började införa en mer restriktiv hållning när det gäller försöksdjur.

Läs mer på Second Opinion!

Träffar: 11