onsdag 17 juni 2009 | Skriven av:

Endast kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa vårdnadsbidrag. Övriga alliansen säger sig vara positiva men vill inte införa det nu.

Många remissinstanser har sågat förslaget. Bl.a. har JÄMO sagt nej.

Eftersom förslaget har utarbetats utan jämställdhetsperspektiv och saknar en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt begränsas JämOs möjlighet att lämna synpunkter på hur förslaget påverkar jämställdheten. På föreliggande underlag kan JämO dock konstatera att förslaget med stor sannolikhet skulle innebära negativa konsekvenser för kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

Forskning och erfarenheter från andra länder visar att vårdnadsbidrag leder till minskad ekonomisk jämställdhet, till ökade skillnader mellan kvinnors och mäns obetalda hem- och omsorgsarbete samt till minskad makt och inflytande för kvinnor. JämO ser inte några skäl till att införandet av ett vårdnadsbidrag skulle få andra konsekvenser i Sverige.

JämO anser att förslaget om vårdnadsbidrag står i strid med de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast.

Det förslag som regeringen, med (kd) som spökskrivare, habndlar om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Miljöpartiets föreslår istället ”barntid” som är ett bättre förslag för att förenkla vardagen för stressade småbarnsföräldrar.

barnbildVårdnadsbidraget är ett tydligt nederlag för jämställdheten. Regeringen har i propositionen erkänt att effekterna på jämställdheten är svårbedömda. I andra länder har det oftast varit kvinnor som utnyttjar liknande bidrag, till exempel har 95 procent av bidragstagarna varit kvinnor i Norge och Finland.

För att regeringen skulle kunna enas om det kd-märkta vårdnadsbidraget konstruerades en fp-märkt jämställdhetsbonus. Bonusen ska ge den som tjänar mest i familjen, oftast mannen, avdrag på skatten om han är hemma med sina barn. Jämställdhetsbonusen fungerar som ekonomisk modell, men den är för krånglig. Den är alltför byråkratisk och effekterna i plånboken kommer inte förrän året efter.

Ingen av dessa reformer kommer att kunna utnyttjas av ensamstående föräldrar, som behöver det mest. Jämställdhetsbonusen kräver två i hushållet som arbetar. Vårdnadsbidraget får tas ut på deltid, men kan inte kombineras med offentligt finansierad barnomsorg.

Miljöpartiets förslag om barntid utgår från att föräldrarna ska kunna kombinera familj och arbete och samtidigt minska stressen.

I dag har föräldrar rätt att gå ner 25 procent i arbetstid. Med det är i realiteten en begränsad möjlighet, eftersom många inte har råd att avstå från inkomst. Vi vill att betydligt fler föräldrar ska kunna förkorta sin arbetstid medan barnen är små genom att ge en ekonomisk pensionsgrundande ersättning på 2 500 kronor som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Barntid har flera fördelar. Det kan kombineras med offentligt finansierad förskoleverksamhet på deltid. Det gäller i hela landet. Ersättningen är, till skillnad från vårdnadsbidraget, pensionsgrundande. Det kan tas ut av två föräldrar samtidigt.

Regeringen Reinfeldt tar med sitt förslag ett steg bort från arbetslinjen. Det är viktigt att både män och kvinnor har en självklar plats på arbetsmarknaden. Lika viktigt som det är att barnen får lika mycket tid med sina pappor som med sina mammor.

Socialdemokraternas förslag är att förlänga föräldraförsäkringen med en månad, som ska kunna tas ut som strödagar efter att föräldrarna börjat jobba. Det förslaget bidrar inte till att lösa det livspussel som föräldrar idag lever i även om det är ett steg i rätt riktning.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>