tisdag 31 mars 2009 | Skriven av:

Arbetsmarknadsläget försämras just nu snabbt och arbetslösheten bland
ungdomar stiger väldigt kraftigt. I januari 2009 sökte drygt 103 000 18-24
åringar (hädanefter ungdomar) arbete genom arbetsförmedlingen. Detta var
en ökning med 21,6 procent jämfört med året innan då 84 800 sökte arbete.
44469 ungdomar var registrerade som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i
januari 2009. Detta var en ökning med 28,8 procent från januari 2008 då
34531 ungdomar var arbetslösa. Cirka hälften av de arbetslösa ungdomarna
var inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar och hade därmed mer än tre
månaders arbetslöshet bakom sig.

För många ungdomar kan de närmaste åren komma att innebära stora
problem att hitta arbete och risken är stor att det första mötet med
arbetsmarknaden blir en stor besvikelse. Vi vet sedan tidigare att ungdomar
är en grupp som drabbas hårt när arbetsmarknaden försämras.
Visstidsanställningar och vikariat minskar vilket gör att många unga som
precis kommit in på arbetsmarknaden får avsluta sina arbeten. Samtidigt blir
det betydligt svårare för dem som ska inträda på arbetsmarknaden att få
arbete då antalet jobb minskar.

Sverige går just nu igenom en ekonomisk kris som gör läget på
arbetsmarknaden exceptionellt dåligt. Många unga har även under mer
normala förhållanden svårt att få arbete. Detta gäller speciellt de som inte
har slutfört grundläggande utbildning från grundskola och gymnasium.

Regeringens program jobbgarantin för ungdomar (även kallat UGA eller
ungdomsgarantin) är det program som ska hjälp de unga som står lite längre
från arbetsmarknaden att få stöd att hitta arbete. Nu hörs dock många
signaler från arbetsförmedlare och andra aktörer på arbetsmarknaden att
UGA:n inte fungerar för dessa ungdomar. I följande PM har vi därför tittat lite
noggrannare på ungdomsarbetslösheten och resultatet av UGA:n hitintills. Vi
har också intervjuat lokala chefer för ett antal arbetsförmedlingar för att höra
deras syn på situationen just nu och vilka förbättringar som kan genomföras.

Sist i promemorian presenteras ett antal förslag till förändringar med syfte
att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och stå väl
rustade inför nästa högkonjunktur.

Läs mer!

Träffar: 8

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>