Inlägg under kategori » byggande «

mån
11
aug
2008
måndag, 11 augusti, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Farlig trafiksituation utanför Stockholmsskolor”

“Trafiken vid Stockholms skolor är ett hot mot eleverna. Det anser sju av tio rektorer vid låg- och mellanstadieskolor i länet, enligt en enkät som försäkringsbolaget If har gjort.
Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil utgör den största risken.

Undersökning omfattar enkätsvar från 1110 rektorer i Sverige. I Stockholms län har 189 rektorer svarat och resultaten är de dystraste i landet. Situationen uppges också vara allvarlig i Gävleborg och Blekinge.

Nästan 70 procent av Stockholmsrektorerna anser att en av de största riskerna utgörs av föräldrar som lämnar och hämtar sina barn vid skolan med bil.

– Det här handlar om barn i småskolan. Att de tvingas vistas i en miljö som är trafikskadlig i så många fall tycker jag är skrämmande, säger informationschefen på If.”

Vad är problemet?
Jo dels är det ett stadsplaneringsproblem där man inte har tagit tillräckliga hänsyn för att planera en skola i ett område.

Dels är det ett problem med föräldrarna. Även om det nu är dålig planering och det inte finns plats att stanna så kan man ju inte bara stunta i detta faktum. Man får väl stanna en bit ifrån och gå med barnet sista biten. Varför måste “alla” bilägare åka ända fram helst precis utanför grin eller dörr.
Det är alltså föräldrarna själva som utgör den största faran.

Det bäste vore givetvis att man väljer skola med gång- eller cykelavstånd ifrån sin bostad. Då skulle biltransporterna minska betydligt.

Men om man nu “måste” åka bil använd sunt förnuft.

tor
10
jul
2008
torsdag, 10 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Ett gytter som lever”

“Vad är det som händer när en stads småbutiker byts ut mot kafékedjor? När de med mindre pengar inte längre får plats?
Idag är det staden snarare än nationen som tävlar om vår uppmärksamhet. Detta reflekteras inte minst i de alltmer citerade urbana världsrankningslistorna.
Häromveckan utnämndes Köpenhamn av trendmagasinet Monocle till ”The Top City” i fråga om livskvalitet, medan Reader’s Digest i höstas valde Stockholm till den grönaste och mest beboeliga staden i världen.

Samtidigt är fredningen ett fastighetsekonomiskt drag, som i ett slag förvandlar resten av den centralt belägna fristaden till just precis det som den i fyrtio år lyckats undvika att bli, nämligen urban hårdvaluta. Genom fredningen skapas en representativ park ”för hela Köpenhamn”, men framförallt på bekvämt promenadavstånd från fashionabla Holmen. Vad detta kommer att betyda för fastighetsvärdena i fristaden kan vi bara spekulera i.

Den stegvisa anpassningen av Christiania till ”sædvanlig fysisk planering” är ett ypperligt exempel på det vi kallar gentrifiering, en urbanisering på den köpstarka medelklassens villkor. Det är ett estetiskt vapen i en ekonomisk omfördelningspolitik, som inte bara producerar en säljande image och stigande tomtpriser, utan också, vilket sällan framkommer i debatten, hemlöshet. När urbaniteten övergår i handelsvara så har den också utvecklats till ett exkluderande system, där experimenterande ”forskellighed” alltid måste ställas mot säljbar ”identitet”. “

Nu ska Christiania anpassas till det övriga danska samhället. Visst finns det en del avarter som t.ex. droger i “fristaden”, men droger finns även i samhället utanför Christiania.
Helt klart är jag emot droger, inget snack om saken.

Jag tror inte att Christiania är omöjligt utan droger?

Det positiva med Christiania är att det lyfter fram människan och mångfald. Alla behöver inte vara lika dana och konsumismen är inte det väsentliga. Kultur, social gemenskap, mångfald, återbruk, närproduktion och ekologi är ledord.

Typiskt är att när man nu ska normalisera Christiania så sker det med ekonomi som grundtanke. Man ser en möjlighet att exploatera och tjäna pengar. Vilket givetvis går ut över de som inte har så mycket pengar. Här har Christiania verkligen varit en fristad. Det hade varit bättre om Christiania har utökats.

Det är trevligt att gå runt och titta på alla husen so byggts bit för bit. Det är inte perfekt men funktionellt. Inte större än de behöver vara. Detta går givetvis inte att skapa med dagens byggherrar men jag gissar att boendekostnaden är lägre i dessa hus än i dagens nybyggen.

Givetvis är det inte problemfritt att bo i Christiania. Det lokala styret testar verkligen demokratin. Det är svårt att få med “alla”.
Ibland tar det tid att komma till skott men då är fler med och genomförandet går säkert smidigare. Det hade varit intressant utveckla Christiania-tankarna.

tor
26
jun
2008
torsdag, 26 juni, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Fattiga områden betalar lyxhusen i Västra hamnen”
Visst är det så att nytt kostar mer. Men det är inte hela sanningen.
Vad hade hänt om man byggt med “mer vanlig” standard på Västra Hamnen?
Vad kostar den extra lyxen i form av material, bostadsstorlek etc?

Hade lägenheterna stått helt tomma nu ?
Troligen inte.

Att man bygger lyxigt är helt OK men den som får tillgång till lyxen ska då också betala.

“Men ett av MBK:s bostadsområden går egentligen med förlust. Nämligen Västra hamnen. Där har MKB subventionerat varje lägenhet med i genomsnitt 3,3 miljoner kronor.”

Vad hade man då inte kunnat göra för dessa pengar så fler fick tillgång till ett bättre boende.

Turning Torso är ett annat projekt i Västra Hamnen, dock inte MKB men HSB. Där subventioneras också boendet av övriga HSB.

mån
10
mar
2008
måndag, 10 mars, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS så byggde LKF ovanligt många hyreslägenheter under 2007.
Enligt Lars Bergwall erkänner att subventionerna gav resultat:

“– Vi passade på i och med avskaffandet av subventionerna till nyproduktion”

Det som byggdes under 2007 var ett resultat av beslut under 2006.

Vi får se om byggandet håller i sig utan subventioner. Troligen så minskar antalet hyreslägenheter men det är väl precis vad alliansen vill. Hyreslägenheter och låginkomsttagare är inget som prioriteras i alliansens Lund.