måndag 19 januari 2009 | Skriven av:

I dag var jag på en dialogkonferens som Region Skånes Klimatberedning och HUT (hållbarutveckling) Skåne arrangerade. Det positiva med konferensen var att träffa och diskutera “klimatfrågan”.
Tyvärr blev det för mycket snack om självklara saker. Jag trodde att det skulle kunna bli lite mer konkreta förslag till åtgärder.
Det gäller att politikerna både på region- och kommunnivå vågar gå från ord till handling. Vågar visa handlingskraft, vågar visa att det går att ta klimatbra beslut.
Ska det bli några resultat krävs det att alla aktörer drar åt samma håll.
Det räcker heller inte att bara byta bensin mot biogas. Det krävs livsstilsförändringar. Klimatberedningen arbete ska klart i oktober 2009 och redovisas i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.
Det kommer inte att bli en lätt uppgift. Fortfarande styr kortsiktig ekonomisk politik trots att det finns hyllmetrar med forskningsrapporter som visar att det är bråttom och att klimathotet är på allvar.

Efter dialogkonferensen blev det lyckoföreläsning. Trots att BNP per capita har ökat de senaste 50 åren i USA har lyckoindex legat relativt stabilt på samma nivå. Möjligen har lyckindex minskat något. På senaste åren har lyckoforskningen blivit allt mer populär dock inte så populär som i andra länder.
England och Frankrike har kommit längre.
Är lycka en politisk fråga?

Givetvis är det det. Politiska beslut påverkar våra liv och mening med livet måste givetvis vara att man ska ha ett bra liv. Ett bra liv inkluderar att man känner sig lycklig.
Det finns mycket som kan göras. Det finns många forskningsrapporter som visar att vi inte blir lyckligare med ökat materiell standard. Givetvis finns det en undre gräns för vad man kan klara sig på.
I dagens samhälle jobbar visar ihjäl sig samtidigt som flera är olyckliga pga av att de är arbetslösa. I dag borde frågan om minskad arbetstid vara högprioriterad. Effektiviseringar har gjort att vi inte behöver vara så många som utför det arbete som behöver utföras.
Klimatfrågan skulle må bra av att vi konsumerade mindre och ägnade mer tid på oss själva och för våra nära och kära.

Lycka borde vara en politisk fråga i kommande val.
Även i denna fråga gäller :
Ändra livsstil inte klimat!!!

Träffar: 6

Kategori: klimat, livsstil
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>