söndag 30 november 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Lagändring öppnar för intrång i Nationalstadsparken”

“”Regeringen presenterade en lagrådsremiss om förändringar i Miljöbalken. Tillägget i lagen medför att det blir möjligt att göra tillfälliga intrång eller tillfällig skada i Nationalstadsparken.
Bakgrunden till lagändringen är Vägverkets bygge av Norra Länken i Stockholm. 1997 beslutade Regeringsrätten att det inte var okej med intrång i parken, och en ny detaljplan togs fram där vägtunneln skulle byggas underifrån och därmed inte skada träd och gräsytor i parken.

Men i början av i år flaggade Vägverket för att kostnaderna för bygget skenade i väg. De bad därför om ett tillskott i kassan, eller en ändring av Nationalstadsparkslagen som skulle göra det lagligt att använda andra, billigare metoder för tunnelbygget. I stället för att bygga tunneln underifrån skulle de bygga den från markytan; schakta bort jord, gjuta en betongtunnel och därefter återställa området.

Nu går regeringen alltså Vägverket till mötes. I lagrådsremissen föreslås ett tillägg till den nuvarande lagtexten. Tillfälligt intrång eller tillfällig skada i en nationalstadspark tillåts om ”åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse.”, samt att ”parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.””

Ännu en gång går alliansregeringen miljöförstörarnas väg istället för miljöns väg. Det är allvarligt att justera miljöbalken i efterhand för att det ska passa exploatering av ett skyddat område.

Men jag är inte förvånad. Detta är ännu ett bevis för att alliansregeringen inte tar vare sig miljö- eller klimatproblemen på allvar.

Kategori: ekologi, ekonomi, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>