måndag 30 november 2009 | Skriven av:

Uttalandet är antaget av Miljöpartiet de gröna i Skåne som samlades för regionmöte under lördagen i Fotevikens Kulturcenter i Höllviken. Helena Leander som är miljöpartiets ledamot i skatteutskottet föreläste då om klimatfrågans koppling till ekonomi och skatter.


Att omedelbara, kraftfulla åtgärder behövs för att möta klimatförändringarna kan väl knappast ha undgått någon. Beslutsfattare på alla nivåer måste prioritera de åtgärder som kostnadseffektivt når snabbast resultat. Miljöpartiet i Skåne slår därför, tillsammans med Helena Leander (mp), ledamot i riksdagens skatteutskott, ett slag för skatteinstrumenten i klimatarbetet.

Klimatförhandlingarna är inne i ett kritiskt skede. Kyotoprotokollets åtagandeperiod går ut 2012 och ett nytt avtal ska förhandlas fram i Köpenhamn i december. Det talas nu allt mer om nationella åtaganden istället för ett gemensamt och bindande mål för industriländerna. EU menar att utvecklingsländerna måste stå för en stor del av finansieringen själva. Men för att kunna möta klimatproblematiken behövs åtgärder på alla nivåer och av alla aktörer och det behövs åtgärder NU!

I valet av ekonomiska styrmedel är det viktigt med en balans mellan skatter och avgifter å ena sidan och subventioner och stöd å andra sidan. Stöd för teknikutveckling är nödvändigt, men det är också viktigt att använda ekonomiska styrmedel i form av skatter, handel med utsläppsrätter och avgifter som kostnadseffektivt och snabbt kan minska utsläppen. När förorenarna får betala för de miljökostnader de orsakar gynnas inte bara mindre miljöfarliga alternativ utan det blir också mer lönsamt att minska konsumtionen av det som genererar utsläppen. Miljöpartiet vill därför ha en skärpning av de ekonomiska styrmedlen i miljöpolitiken.

Även i Skåne krävs åtgärder. Utsläppen från trafiken är ett stort problem och Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla den skånska kollektivtrafiken för att år 2050 nå upp till vårt mål om att varannan resa skall ske kollektivt. Vi vill se en utbyggnad av spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg samt kraftiga insatser för ökade pendlingsmöjligheter i hela Skåne. Investeringarna ska delvis bekostas genom skatt och avgifter på mindre klimatsmarta transporter. Exempelvis kan det handla om kilometerskatt på tunga vägtransporter samt trängselavgifter.

Skåne har som jordbruksregion unika förutsättningar för biogasproduktion. Det går relativt snabbt att nå upp till en energitillförsel av 5 TWh. Offentliga aktörer i Skåne har gemensamt ansökt om att bli pilotregion för denna produktion hos regeringen. För att biogasen ska utgöra ett alternativ som drivmedel till fordon krävs dock en utbyggnad av distributionen. Att många tankställen för biogas planeras i Skåne är glädjande men ännu fler behövs. För att få fart på denna utveckling behövs statligt stöd.

Helena Leander, riksdagsledamot (mp)

Yngve Petersson, Ordförande Miljöpartiet i Skåne

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
  1. Anders Åkesson skriver:

    Bra uttalande. Tycker samtidigt det är mest väsentligt att det statliga stödet går till distrubtionsnätet av biogasen.

    I vilket fall vill jag gärna besöka Mp Lund och berätta mer om Region Skåne, kanske vid ett måndagsmöte

  2. Yngve skriver:

    Det viktigaste är att det blir ett stöd så att biogasen kan bli tillgänglig i större delar av Skåne. Då behövs distributionsnät och tankställen.

    Mp Lund vill gärna ha besök! Jag vet dock inte när men någon från LG återkommer säkert angående datum.

Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>