fredag 13 november 2009 | Skriven av:

Sitter på Klimattinget i Lund och lyssnar på en representant från ”Wake Up Call”. Klimattinget arrangeras av Lunds Ungdomsting och Ungdomsforum i Lund. Det kommer att vara tre spännande dagar med fokus på klimat.

klimattinglogga Därför ska vi inför COP 15 mötet arrangera ett klimatting för unga i åldern 12 till 25 år, där ungas röster om klimatfrågan ska synliggöras. Under tre dagar i november ska unga samlas till en konferens som ska ge dem kraft, kunskapsverktyg och inspiration att bli del av den globala lösningen på klimatfrågan. Under konferensen ska deltagarna arbeta fram gemensamma budskap som senare ska lämnas över till deltagare och förhandlare i COP 15 mötet i Köpenhamn, men också till andra berörda runtom i landet och världen. Tanken är att klimattinget ska samla 250 till 300 ungdomar från Sverige, Europa och världen. Svenska klimatkommuner kommer att bjudas in, samt internationella organisationer från länder som kan spegla klimatfrågans globala komplexitet. Då klimattinget samkörs med ett av Lunds ungdomstings stora möten, kommer ett hundratal lundaungdomar också att delta.

Klimattinget kommer att äga rum i Lund och initiativet till konferensen kommer från Lunds ungdomsting och UFO (Ungdomsforum för Agenda 21). Konferensen kommer att vara tre väl spenderade dagar fyllda av inspirerande diskussioner, workshops, föreläsningar, möten och möjligheter till nya kunskaper. Nyckelpersoner inom klimatpolitiken och deltagare på det efterföljande COP 15 mötet kommer också att närvara på klimattinget. Klimattinget kommer att sträva efter att vara helt koldioxidneutralt och använda sig av ekologiska och miljövänliga alternativ så långt det går.

Det hela avslutas på söndag med att man ska summera vad som Klimattinget har kommit fram till. Resultatet ska sedan bl a presenteras under Cop 15 i ett s.k. ”side event”.
Det viktigaste är dock processen och alla diskussioner som kommer att äga rum under dessa tre dagar.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>