torsdag 26 november 2009 | Skriven av:

Jan Samuelsson SDS skriver : Partiernas maktkamp marginaliserar

Varje måndagseftermiddag träffas företrädare från de stora partierna för sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Det är ksau som håller i femmiljardersbudgeten och föreslår besparingar. Det är ksau som samhällsplanerar – minns förslaget att dra E 22 under jord. Det är ksau som ger nämnderna uppdrag att utreda olika frågor och sätter igång politiska processer.

Ksau har, kort sagt, minst ett finger med i allt. Det är arbetsutskottet som sätter agendan för Lundapolitiken.

Det är här mycket av makten i Lund finns. Vad som däremot saknas i arbetsutskottet är kvinnor. 7 av de 9 i utskottet är män. I mäktiga kommunstyrelsen är sifforna likartade: 73 procent män.

I de inflytelserika styrelserna i de olika facknämnderna ser det nästan lika illa ut: 23 av de 33 ordförandena är män. Och detta trots att Lundaborna röstat fram drygt 40 procent kvinnor som sina företrädare.
Hur kan det bli så här?

Det är visserligen ett steg i rätt riktning att den del partier har könsvarvade listor. Ännu har inte alla det. Men det räcker inte. Efter förra valet när alliansen tillsatte ordförandeposterna så fanns det fler ordföranden som hette Lars än som var kvinnor.
Sedan är det också ett problem att det finns olika “tunga” poster. Ju mer makt desto mindre antal kvinnor.

Sedan kan man titta på hur det ser ut i förvaltningarna. Det är en övervikt av män på chefsbefattningar. En annan aspekt är medelåldern på politikerna.

Allt detta påverkar givetvis det politiska arbetsklimatet. Ska vi en bättre sammansatt politikerskara så behöver vi fundera på vilka förutsättningar som ska ges för våra politiker. Det kan vara mer sammanträdestid på dagtid.

Nu är det givetvis inte bara könet eller åldern som avgör hur man agerar som politiker men kvinnor och män har lite olika sätt att se på saker liksom det skiljer mellan unga och äldre. En jämn könsfördelning och en lägre medelålder ger en bättre förutsättning att fler aspekter finns med innan ett beslut tas. Det är inte en fråga om män är bättre än kvinnor eller att unga är bättre än äldre. Det är mer att en fråga att ta till vara fler aspekter och resurser.

Det politiska systemet gynnar männen eftersom det fortfarande är kvinnorna som tar mer ansvar för “arbetet i hemmet”. Sättet att jobba på kanske också gynnar männen.

Det allra bästa är att politker och förvaltningarna speglar sammansättningen i samhället (kön, ålder, etnicitet, …)

För små partier blir det extra svårt. Har man en plats är det svårt att få en jämn könsfördelning. Lättare blir det om man har fler platser.
För närvarande har miljöpartiet en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen. Tyvärr är det för tillfället två män på dessa platser. Tidigare har vi haft två kvinnor. Det hade varit bättre att vi haft en man och kvinna hela tiden.

Vi har varvade listor sedan lång tid tillbaka och i kommunfullmäktige har vi 3 kvinnor och 3 män. Vi delar på partiföreträdarskapet med en man och en kvinna.

Vi hade den yngsta fullmäktigelistan av alla partier men så blev det tyvärr så att några ungdomar flyttade från stan pga utbilning, jobb …
och så höjdes medelåldern och jag vet inte vem som nu har den yngsta. Givetvis inget är omöjligt men det är inte helt lätt.

Vi försöker göra vad vi kan men även vi kan bli bättre.

Är det någon som läser detta och vill bidra till att Miljöpartiet får en bättre representativitet.
Hör av er!
Byt politik inte klimat_660

Kategori: politik, valet2010
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>