torsdag 7 maj 2009 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Kommunstyrelsen (KS) består av 13 ledamöter och 13 ersättare. KS träffas normalt första torsdagen i varje månad. Normalt är det ett 4-5 cm tjockt kuvert med handlingar som dimper ner i brevlådan.
Till detta KS hade vi fått ett tjockt kuvert men fick ändå ytterligare någon cm handlingar när vi satte oss vid mötesbordet.
Under punkten 2 ”Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall för Lunds kommun” ville alliansen även ta upp ett beslutärende för att kunna höja buss- och färdtjänsttaxa. Kring detta blev det en ajournering och ca en timmes diskussion om huruvida man kunde göra så. Höjningen av taxorna var inte berett av kommunkontoret. Underlaget för beslut var ett protokollsutdrag som låg på bordet när vi kom. Till råga på att allt fanns det i detta inte ett färdigt beslutsförslag utan det lämnades muntligen på mötet.
Så här borde det inte få gå till. Frågan är om det är lagligt överhuvudtaget att göra så.
I alla fall måste det vara helt olämpligt. De som sitter i KS måste ju veta vad man skall besluta om och man måste få underlaget innan mötet så att man hinner läsa, begrunda och förankra.

Det är tyvärr inte första gången det händer men detta var värre än vanligt.
På bordet låg också ett ärende som var 1 cm tjockt som alliansen villa att man skulle ta. Ärendet var en remiss från Transportstyrelsen. Remissvaret skulle varit inne den 15 mars men man fick förlängt till den 15 april och idag är det den 7 maj. Så det är ju inte så bra skött. Man kan givetvis ifrågasätta den korta remisstiden på ca 6 veckor.
Så även om det blev ett svar från Lunds kommun så kan man undra om det hinns med att beakta.

Övriga punkter var bl.a. miljöpartiets motioner om ”Sommarlovsentreprenörer” och ”Nätverk för fred i Mellanöstern”.
Förvaltningarna var positiva till Sommarlovsentreprenörer och alliansen svarade att det också var positiva men man ville som vanligt utreda och skjuta på genomförandet. Det uppstod en diskussion om vem som skulle ha huvudansvaret, Socialnämnden eller Utbildningsnämnden?
Tyvärr har alliansen hanterat motionen lite långsamt. Hade de varit på alerten hade man kunnat haft uppe ärendet till beslut redan i april och då hade det inte varit några problem med att genomföra det under 2009. Det behövs verkligen åtgärder i år då det kommer att vara extra svårt att få sommarjobb. Sommarlovsentreprenörer är inte tänkt att ersätta sommarjobb utan vara ett komplement. Ärendet kommer upp i kommunfullmäktige den 28 maj. Då får vi se hur det går.
Motionen om att Lund som första svenska kommun skulle bli medlem i ett globalt nätverk för fred i mellanöstern. Alliansen avslog motionen. Vi får se hur det går i kommunfullmäktige den 28:e maj.

KS behandlade också skrivelsen om att utveckla medborgarkontoren. Alliansen avslog i princip för att de menade att det diskuterades just nu en en grupp. Problemet är bara att den diskussionen inte tar inte ett helhetsgrepp på frågan. Vi får väl återkomma med en motion.

Det blev totalt 37 ärenden på KS och vi var klara omkring 22.15. Normalt är vi klara innan 21.

Kategori: kommunstyrelse
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>