Inlägg under kategori » ÖPL «

mån
6
okt
2008
måndag, 06 oktober, 2008 | Skriven av:

Trots att kolonitiden är över så känns det helt OK. Det är nu full fart med politiken.
Morgonen ägnades åt direktionen för Räddningstjänst Syd. När jag cyklade förbi Spyken, på väg mot mötet, möttes jag av blåljus. Det var olyckan där en kvinnlig cyklist fick sätta livet till. Jag vet inte hur olycksförloppet gick till. Vägbanan var våt och föraren bländades av höstsolen. Cyklisten blev påkörd när hon skulle korsa gatan.

Biltrafiken skördar sina offer. Biltrafiken är inte människovänlig den är för snabb och vårdslös och bilarna är alldeles för stora och hårda. Hastigheten anpassas inte alltid efter förhållanden som råder. Våt vägbana och sol som bländar borde sänka hastigheten. Alla olyckor som sker och alla offer som skördas visar att bilen och dess förares framfart måste begränsas.

Räddningstjänsten Syd hade inga större beslutspunkter. Vi fick information om ett erfarenhetsutbyte som gjorts med Merseyside Fire & Rescue Service. Två anställda har varit i Liverpool och studerat deras arbete med att bl.a. ”Förebyggande brandskydd i skolbyggnader” samt ”Stenkastning mot räddningstjänsten”.
Situationen i Liverpool är mycket annorlunda än vad den är i Skåne. Malmö kanske är närmast men skiljer sig ändå åt.
Det finns dock tendenser som går åt Liverpool-hållet.

Skolbränderna har ökat men är inte hela problemet. Precis i samma veva som branden på Norrevångsskolan i Eslövanlades så var det bestämt att arbetet med att minska ”bränderna i skolorna i Eslöv” skulle starta.

Ett annat ärende på dagordningen var ”Delårsbokslut 2 2008”. Prognosen visar på ett överskott ca 4 miljoner. Detta beror till stor del att alla tjänster inte har besatts samt att en del investeringar har försenats. Att inte alla tjänster har kunnat besättas är ett övergångsproblem. Efter det att Räddningstjänst Syd bildades 1 januari 2006 har omställningen till en ny sammanhållen räddningstjänst pågått. Den nya organisationen kommer att fullt ut att vara i funktion den 1 januari 2009. Vilket bl.a. innebär att en större del av tjänstgöringen kommer att användas till förebyggande, d.v.s. att förhindra att olyckor uppstår.

I kväll var det som vanligt måndagsmöte med bl.a. ÖPL. ÖPL ska vara ett viktigt styrdokument. Just nu diskuteras hur många alternativ som ska tas fram, två eller tre. Socialdemokraterna driver att det bara ska tas fram två alternativ. Detta är inget avgörande beslut. Det viktiga är hur mycket Lund ska växa med utgångspunkten långsiktigt hållbar utveckling med klimatfokus men även med utgångspunkt för att bibehålla Lunds nuvarande attraktionskraft.

Tillväxt löser inte våra klimatproblem. Ska man ta itu med transportproblematiken räcker det inte att bara hitta nya bränslen. Man måste även minska antalet transporter. Antalet transporter påverkas av hur vi planerar vårt samhälle.

På nästa byggnadsnämnd som äger rum i nästa vecka ska beslut tas om vilka alternativ som ska utredas.

De tre utredningsalternativ som nu diskuteras beskrivs enligt nedan:


Kategori: byggande, klimat, ÖPL  | 17 kommentarer