Inlägg under » augusti, 2008 «

ons
20
aug
2008
onsdag, 20 augusti, 2008 | Skriven av:

I dag var det äntligen dags för att ärendet Lund som Kulturhuvudstad 2014 att bli ett politiskt ärende.

Den ansökan som Kultur- och fritidsnämnden skulle ta ställning bestod av två pappersbuntar på totalt 126 sidor. Det är många fina ord.

Miljöpartiet anser att kultur är viktigt och att vi behöver mer av detta. Miljöpartiet har varit kritisk till hur ansökan har tagits fram. Bl.a. är arbetet med ansökan dåligt förankrad hos både politiker och Lundaborna.

Nu äntligen, 32 miljoner senare, så finns det något att ta ställning till. Beslutet att Lund skulle ansöka togs av en stor majoritet. Det var bara miljöpartiet och centern som var emot. Miljöpartiets kritik utgick ifrån att vi inte ville att en Kulturhuvudstadssatsning skulle bli ett stort fyrverkeri 2014 och att det skulle ske på bekostnad av Lunds övriga kulturella verksamhet.

Ansökan innehåller som sagt många vackra ord som skulle kunna vara tagna ur miljöpartiets partiprogram.

Inför sammanträdet i dag hade vi som sitter i Kultur- och fritidsnämnden för miljöpartiet läst ansökan noga och skrivit ihop några ord för att försöka säkerställa att satsningen inte bara blir ett fyrverkeri som är glömt 2015.

Vi hade skrivit följande text som vi ville att nämnden skulle ta ställning till:

“Nämnden ser mycket positivt på förslaget till KHS2014-ansökan såsom det nu utformats, och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.

Nämnden anser att en realistisk budgetram bör inkluderas i ansökan. Den kan i nuläget inte preciseras exakt, utan anges som mellan 260 och 400 miljoner kronor, där den lägre summan utgörs av 75 miljoner från Lunds kommun, 170 miljoner nationella medel och 15 miljoner från EU. Den totala budgetramen kommer alltså att bero på vilket belopp mellan 0 och 130 miljoner som projektet kan generera från regionen och övriga sponsorer.

att föreslå Lunds kommunfullmäktige att avsätta 75 miljoner till KHS2104 utöver K&F ordinarie budget samt

att tillse att denna framåtsyftande ansökan för KHS2014 före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål; samt

att KHS2014 tydligt ska inkludera en satsning på kultur i skolorna och på Kulturskolan”

Tankarna med skrivningarna var för att bl.a. markera att satsningen inte ska utarma Lunds normala verksamhet. Att det är viktigt att om Lund ska bli Kulturhuvudstad så måste Lund som kommun satsa pengar så att Kulturhuvudstadssatsningen ger avtryck i den kommunala verksamheten.

Viktigast då är att barn och ungdomar får ta del av satsningen. Skolan kan då spela en viktig roll och även Kulturskolan som med sin speciella kompetens kan bidra till att stödja skolorna att deras kulturella verksamhet.
Kultur ska inte ses som något enskilt ämne utan kan och bör involveras i övrig undervisning. Kultur är då ett viktigt stöd i lärandet.

Kulturhuvudstadssatsningen beskrivs ofta som det största projeketet som Lund någonsin hanterat. Då är det extra märkligt att vi inte kunde få enighet i vår andra att-sats som handlar om att Kulturhuvudstadsprojektet ska bygga på Fair Trade och utgå ifrån de miljömål som Lund har tagit för att minska klimatproblemen.

Pengar har man inte velat prata om under ansökansskedet. Inte ens nu ville man markera hur mycket pengar som Lund vill satsa. Visst var vårt pengayrkande inte helt solklart hur det skulle tolkas. Men om någon lägger ett förslag är det ju möjligt att för andra att justera det ursprungliga förslaget.

Efter långa diskussioner och en ajournering och ännu lite mera diskussioner så blev det till slut ett beslut.
Beslutet blev att säga ja till ansökan och att följande text skall skrivas in i brödtexten till beslutet:

“Nämnden ser mycket positivt på förslaget till KHS2014-ansökan såsom det nu utformats, och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.

Att tillse att denna framåtsyftande ansökan för KHS2014 före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål”

Det blev ingen votering och alla utom moderaterna och kristdemokraterna och möjligen centerpartiet sa ja till förslaget.
(m) och (kd) var emot Fair Trade. Moderaterna har alltid varit emot Fair Trade. Kristdemokraterna kunde inte stödja förslaget eftersom man inte visste vad Fair Trade var. Att Lund blev Sveriges tredje Fair Trade City har tydligen inte nått ut till (kd).

Nu återstår att ansökan ska behandlas i kommunstyrelsen den 11:e september och i kommunfullmäktige den 25:e september,

Det finns en stor majoritet för att Lund ska ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Det är fortfarande osäkert på vilket sätt och hur mycket pengar som Lunds kommun ska satsa.
Det kommer att bildas ett bolag som skall hantera projektet. Frågan är hur mycket pengar som Lunds kommun ska satsa i detta bolag och hur mycket pengar i övrigt som Lunds kommun är villiga att satsa för att genomföra de fina och vackra orden i ansökan.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tis
19
aug
2008
tisdag, 19 augusti, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Stirlingmotorn åter till Sverige – största fabriken byggs i Åmål”

“Ett nytt svenskt miljöteknikföretag ska bygga upp en storskalig tillverkning av solkraftverk i dalsländska Åmål. Hjärtat i solkraftverket är en 9 kW Stirlingmotor som drivs av värmen från solen.

Cleanergys vd visar hur enkelt Stirlingmotorn fungerar. Den består av en varm och en kall cylinder mellan vilka den permanent inneslutna gasen pumpas fram och tillbaka av två kolvar. I ena cylindern hettas gasen upp av en yttre värmekälla (koncentrerat solljus), varvid den expanderar och trycker på kolven med stor kraft. Gasen trycks över till den andra sidan, där den kyls ned och kan komprimeras med lägre tryck. Kolvarna driver en vevaxel som kopplas till en generator, som producerar elektrisk ström.

Cleanergys 9 kW Stirlingmotor med generator. Hela paketet väger cirka 250 kilo. Vevaxlar och annan mekanik är standardprodukter i bilindustrin, som Cleanergy köper från Volvos och Saabs underleverantörer.”

Ännu en teknik som inte är ny men som ändå tillhör framtiden. Redan 1816 sökte Robert Stirling patent.

Fabriken ska börja med att tillverka 1000 motorer och kraftverk per år för att sedan öka till 10.000 per år. Energikostnaden ska bli lägre än “vanlig” solenergi. Intressant att dessa motorer och kraftverk är lite mindre att de kan löna sig i vanliga bostadshus.

“Så här fungerar Cleanergys solkraftverk.
Solparabolen koncentrerar solstrålningen mot en Stirlingmotor som går igång av värmen från solpanelen. Stirlingmotorn i sin tur driver en generator som ger elektriskt ström.

Det är det som är själva Stirlingprincipen, gas som hettas upp till 600 grader och sedan kyls ned till 70 grader får motorn att gå, tyst och utsläppsfritt.

Hela paketet ryms i en container. Hela kraftmodulen med motor och generator sitter upphängd framför centrum av solparabolen. Den är ungefär en kubikmeter stor och väger 250 kilo.

Den 50 kvadratmeter stora solparabolen är uppbyggd av 16 stycken tre meter långa paneler.”

Mångfald i enrgiomvandlandet är bra. Dumt att lägga alla ägg i en korg.

Det har tidigare gjorts försök att använda Stirlingmotorn men det har inte lyckats så bra. Visserligen har de använts i svenska ubåtar. Förhoppningsvis lossnar det nu.

Kategori: energi, teknik  | Skriv en kommentar
mån
18
aug
2008
måndag, 18 augusti, 2008 | Skriven av:

NyaMiljöaktuellt skriver : “Nya regler om trängselskatt gynnar rika”

“Miljöbilsundantaget från trängselskatt ska fasas ut och i en promemoria föreslår finansdepartementet hur. Utfasningen är bra, men förslaget gynnar rika bilköpare och bilar med sämre miljöegenskaper, anser Gröna Bilister.

Enligt Gröna Bilister innebär förslaget att så fort en bil säljs eller byter ägare går skattebefrielsen förlorad. De nya reglerna ska gälla från årsskiftet.”

Reglerna innebär att de som köper en begagnad miljöbil måste betala trängselskatt. Helt ologiskt.

Dessutom borde miljöbilsbegreppet vara helt kopplat till hur mycket fordonet släpper ut inte på vilket bränsle det kan köras på. Stora dyra stadsjeepar som kan köras på s.k. alternativt bränsle kallas miljöbil men släpper ut mer en en liten småbil.

Dessutom borde intäkterna från trängselsaktterna läggas på att bygga ut kollektivtrafiken och inte på att bygga fler vägar.

Bloggkartan

sön
17
aug
2008
söndag, 17 augusti, 2008 | Skriven av:

I dag hade vi en trädgårdsexpert som föreläste om hur man ska bekämpa sina “skadedjur”.
Det verkar som om “angreppen” har ökat. På koloniområdet har vi stora kastanjer men de är angripna av en mal som kommer att ta död på trädet inom några år. Låetr väldigt trist eftersom de stora träden är väldigt vackra.

De flesta päronträd på området verkar vara angripna av päronrost. Till slut tar päronrösten död på trädet eftersom det sakta utarmas.
Problemet med päronrost är att så länge det finns vissa enbuskarter inom 500 meters avstånd så blir man aldrig av med päronrosten.
Larverna går från enen till päronet. För att överleva måste de tillbaka till enen annars kan den inte fortleva.

Vi har päronrost men vi har hittills fått OK med frukt. I år det ganska så mycket frukt.

Intressant att prata med andra koloniägare och höra om deras problem. Alltid kan man lära ut något eller lära sig något från någon annan.

Största problemet just nu är inte trädgårdsproblem utan egan datorproblem. I morgon ska jag föröka få liv i vår dator. Har jag tur är det bara att köra en CD-skiva eventuellt använda en backyp som jag har på en hårddisk.

Kategori: IT, koloni  | Skriv en kommentar
lör
16
aug
2008
lördag, 16 augusti, 2008 | Skriven av:

Efter att ha varit förkyld i snart en vecka så lyckades jag smitta vår dator. Jag hade gjort ett bildspel som gick någon timme och sedan stannade bara datorn.
När jag startar får verkar allt se OK ut men det kommer aldrig någon inloggningsbild.
Den försöker och försöker …

Får väl ägna några timmar på måndag att fixa det hela.

Aldrig roligt med “haveri”.

Kategori: IT  | Skriv en kommentar
fre
15
aug
2008
fredag, 15 augusti, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “400 döda havsbottnar”

“Djur & natur Antalet döda havsbottnar runt om i världen har flerdubblats sedan 60-talet och uppgår idag till över 400. Den sammanlagda arealen täcker 250 000 kvadratkilometer, rapporterar SR Vetenskapsradion.
Tidskriften Science redovisar en sammanställning av döda havsbottnar som upptäckts runt om i världshaven. Den visar att delar av Mexikanska golfen och Östkinesiska Havet är svårt drabbade. Världens största döda bottenområde finns i Östersjön.

Utbredningen av de syrefria bottnarna där inget liv är möjligt har gått mycket fortare än vad de båda forskarna Rutger Rosenberg och Robert Diaz tidigare trott. Antalet dokumenterade områden har fördubblats varje årtionde sedan 60-talet, och är idag över 400 stycken. Den främsta orsaken till bottendöden är utsläpp från jordbruk, avlopp och trafik.”

Problemen finns alltså även nära oss. “Världens största döda bottenområde finns i Östersjön”.
Skrämmande!

Utsläpp från jordbruk, avlopp och trafik är de främsta orsakerna till detta. Så även om Sverige inte är den största miljöboven i Östersjöområdet är det en hel del vi kan göra.
Sverige har 850.000 fastigheter med enskilda avlopp, varav de flesta är fritidshus. Många gånger dumpas då avloppsvattnet därefter i havet. Så visst kan vi göra mer!

Frågan är om det går att rädda de döda områden som skapats?
Vi borde i alla fall göra allt för att de döda områdena inte utökas.

Byt politik inte klimat!

Läs mer om hur Östersjön ska räddas!

Kategori: ekologi, klimat, miljö  | 4 kommentarer
tor
14
aug
2008
torsdag, 14 augusti, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Missbruksvård gav ägarna miljonvinst”

“Privata bolaget Maria beroende centrum i Stockholm har gått bra – så bra att delägarna kunde ta ut 84 miljoner från bolaget förra året. En miljonaffär som får politikerna att haja till.

Det privatägda Maria beroendecentrum i Stockholm har runt 200 anställda och omsätter idag cirka 180 miljoner kronor. Centrumet tar emot vårdtagare från 18 år och uppåt, och ­består av en akutmottagning, dagvård, öppenvård och fyra lokala mottagningar för olika former av ­missbruksvård.

–Det handlar om 84 miljoner i skattepengar som hade kunnat användas för att korta kötiderna. Det är bara att konstatera att landstinget har slutit ett dåligt och dyrt avtal.

Maria beroendecentrum är sedan år 2002 en privat vårdenhet som bedriver beroendevård på uppdrag av landstinget.”

Är detta verkligen samhällsekonomiskt lönsamt?

I detta fallet tycker man att en vinst på 10% per år är rimlig. Företaget har bara drivits i sex år och kan redan nu generera en så stor vinst. Utdelning av 84 miljoner på en omsättning på cirka 180 miljoner.

Är det konstigt att sjukvården blir dyr?

Vad hade man inte kunnat göra för dessa 84 miljoner?

Nu måste man verkligen utvärdera verksamheten dels den egna och dels “Maria beroendecentrum”.
Är det någon kvalitetsskillnad?
Vad kostar den egna verkdsamheten jämför med den uppköpta?

Här finns pengar att “tjäna”!
Eller?

tor
14
aug
2008
torsdag, 14 augusti, 2008 | Skriven av:

På dagens kommunstyrelse ska det beslutas om mål för Lunds kommun gällande Fair Trade. De mål som föreslås är mycket blygsamma:

 • 1 – Andelen inköpt kaffe, te, bananer och choklad som är Rättvisemärkt eller motsvarande* ska öka till 5 procent år 2008.
 • 2 – Andelen inköpt kaffe, te, bananer och choklad som är Rättvisemärkt eller motsvarande* ska öka till 40 procent år 2012.

  Att Lunds kommun bara ska komma upp i 40% år 2012 är inte precis något djärvt mål. Speciellt inte som det bara gäller “kaffe, te, bananer och choklad”. Jag sitter i kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott och föreslog att 40% skulle bytas ut mot 80%.
  Vilket egentligen inte är så djärvt heller, det är ändå 4 år framåt. Men inte ens detta kunde alliansen eller för den delen (s) köpa.

  Vi får se hur det går i morgon på kommunstyrelsen.

  S.k.”Fair Trade”-produkter ökar. Det finns allt fler livsmedelsprodukter. Egentligen borde vi ha en målsättning som gäller textilier. Men kan man inte få 80% för kaffe, te, bananer och choklad så är det inte en chans att få några %-siffror på textilier.
  Miljöpartiet skrev en motion om att “Fair Trade” skulle utökas så att det inte bara handlade om “kaffe, té, choklad och bananer”. Tyvärr så bifölls inte motionen trots att alliansen bedyrade att det tyckte att motionen var bra.


  * Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Rättvisemärkt är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner.

 • ons
  13
  aug
  2008
  onsdag, 13 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nu äntligen har själva ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014 blivit ett politiskt ärende. I dag fick jag ett kuvert med en mapp som innehåller den s.k. “BOKEN”, d.v.s. själva ansökan. Ansökan är ett ärende på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde nästa onsdag den 20 augusti. Därefter ska ärendet upp i kommunfullmäktige i september eller oktober.
  Har ännu inte hunnit läsa igenom mappen. Just nu är det morgondagens kommunstyrelse som gäller.

  På måndag kommer Miljöpartiet att diskutera ansökan och hur vi ska ställa oss till densamma.

  ons
  13
  aug
  2008
  onsdag, 13 augusti, 2008 | Skriven av:

  På morgondagens kommunstyrelse kommer (dv):s motion om “”Fler och kraftfulla åtgärder mot utsläpp av växthusgaser” upp som ärende. Motionen behandlar många viktiga aspekter på rådande klimatproblem. (dv) vill bl.a. tillsätta en klimatkommission.
  Lunds kommun har en organisation som kan jobba med klimatfrågan, har dessutom många dokument som är tagna för att vara ledande i miljöarbetet, t.ex. LundaEko och LundaMaTs.
  Problemet är inte att Lund saknar styrdokument eller organisation för att ta sig an klimatproblematiken. Det som saknas är viljan från alliansen att göra något och resurser.

  Det är viktigt att LundaEko och LundaMaTs tillämpas och att åtgärder vidtas för att uppnå målen i LundaEko. På kort sikt kostar miljöarbetet men på lång sikt lönar det sig. Investeringar för att minska oljeberoende och elberoende lönar sig med stigande energipriser.

  Lund ligger långt efter när det gäller t.ex. passiv hus. Alternativa energilösningar är vi inte så framåt på heller. Vi har haft geotermi vilket har varit bra men det har också hindrat andra tekniska lösningar.

  I stället för att skapa en ny organisation behöver klimatproblematiken tas på allvar och resurser avsättas. Arbetet med LundaEkos mål har bara börjat. Åtgärderna som finns föreslagna behöver inte genomföras om det finns andra åtgärder som gör att målen uppfylls.

  Miljöpartiet har lämnat in en motion om “GENOMFÖR LUNDAEKO –
  för ett klimatvänligare Lund
  “. Planarbetet som “bygger staden” påverkar mycket mer än bara själva byggnationerna. Hur mycket transporter skapas via planeringen? Vilka transportalternativ gynnas? …
  Motionen har ännu inte kommit fram till någon politisk instans. Det tar tid innan alliansens kvarnar mal.

  Motionen går ut på att innan man gör en investering måste det prövas om denna bidrar positivt eller negativt till klimatproblematiken. De projekt som förvärrar situationen ska inte genomföras.

  Det som är bra för klimatet och miljön ska vara billigare och enklare än det som förvärrar miljön och klimatproblematiken. Detta är självklart men inte för alla.
  T.ex. borde det vara billigare att åka tåg mellan Lund och Stockholm än att flyga. Men det är det inte alltid.

  tis
  12
  aug
  2008
  tisdag, 12 augusti, 2008 | Skriven av:

  Solrosorna växer och man tycker att de är höga och fina. man känner sig liten under de fina gula blommorna. Men så läser man i SkD om solrosor som mäter 4.3 meter. Då blir man lite mindre. Fast solrosor behöver inte vara så höga för att man ska njuta av dem.
  Fantastiskt att de kan bli så höga och klara av kraftigt blåsväder.

  För övrig så börjar nu dahlierna att blomma. De hade lite tufft i början av alla snigelangrepp men med våra snigeljakter så lyckades de ändå bli så stora att de överlevde. I år blev det en sammanblandning av rotknölarna så de kom på “fel plats”. Vi har tre olika sorter, en liten violett, en mellanstor som är orange och en stor som är röd och vit.
  Men det spelar mindre roll var de är, huvudsaken att de blommar.

  Nu behövs det lite sol i några dagar innan nästa regn.

  Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
  mån
  11
  aug
  2008
  måndag, 11 augusti, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : “Farlig trafiksituation utanför Stockholmsskolor”

  “Trafiken vid Stockholms skolor är ett hot mot eleverna. Det anser sju av tio rektorer vid låg- och mellanstadieskolor i länet, enligt en enkät som försäkringsbolaget If har gjort.
  Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil utgör den största risken.

  Undersökning omfattar enkätsvar från 1110 rektorer i Sverige. I Stockholms län har 189 rektorer svarat och resultaten är de dystraste i landet. Situationen uppges också vara allvarlig i Gävleborg och Blekinge.

  Nästan 70 procent av Stockholmsrektorerna anser att en av de största riskerna utgörs av föräldrar som lämnar och hämtar sina barn vid skolan med bil.

  – Det här handlar om barn i småskolan. Att de tvingas vistas i en miljö som är trafikskadlig i så många fall tycker jag är skrämmande, säger informationschefen på If.”

  Vad är problemet?
  Jo dels är det ett stadsplaneringsproblem där man inte har tagit tillräckliga hänsyn för att planera en skola i ett område.

  Dels är det ett problem med föräldrarna. Även om det nu är dålig planering och det inte finns plats att stanna så kan man ju inte bara stunta i detta faktum. Man får väl stanna en bit ifrån och gå med barnet sista biten. Varför måste “alla” bilägare åka ända fram helst precis utanför grin eller dörr.
  Det är alltså föräldrarna själva som utgör den största faran.

  Det bäste vore givetvis att man väljer skola med gång- eller cykelavstånd ifrån sin bostad. Då skulle biltransporterna minska betydligt.

  Men om man nu “måste” åka bil använd sunt förnuft.

  sön
  10
  aug
  2008
  söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nästa vecka börjar det politiska “livet” igen. Vi har internt möte på måndagen då vi förbereder kommunstyrelsen som äger rum på torsdagen. Två tjocka kuvert damp mer i brevlådan och då var ändå inte allt med. Detta räddar helgen.

  Bl.a. finns Miljöpartiets motion om “Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” på dagordningen. Mäns våld mot kvinnor sågs länge som en privat angelägenhet inom familjen. I dag är samsynen stor om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Med det synsättet följer också ett politiskt och socialt ansvar. Kvinnor har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva ett liv utan våld, eller hot om våld.

  Det finns verksamhet som stöttar utsatta kvinnor men den borde kunna samordnas mer. Dessutom borde den frivilliga delen kunna få lite mer stöd. Det är också viktigt att ändra attityder i samhället där man inte tolererar våld och inte skuldbelägger offret.

  Kommunstyrelsens dagordning är annars ganska så diger.

  sön
  10
  aug
  2008
  söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

  Ny Teknik skriver : “Gödsel ger klirr i kassan för bonde”

  “På Odensviholms gård utanför Västervik är det snart slut med illaluktande gödselstackar som släpper ut metan. Istället ska det göras el och biogödsel av kobajset.
  Gödsel från de hundratals mjölkkorna på Odensviholm ska göra gården självförsörjande på biogas.

  Totalt räknar Lman med att kunna producera 1000 MWh el i sin biogasanläggning, när den står färdig om ett par månader.”

  Allt detta låter ju bra men …

  Hur går det med kossornas livsvillkor och utevistelse på sommaren?

  Detta kräver säkert betonggolv eller liknande och relativt små ytor för att effektivt kunna samla in gödseln.

  Är det någon som vet?

  lör
  9
  aug
  2008
  lördag, 09 augusti, 2008 | Skriven av:

  HD skriver : “OS-invigning med 1 100 regnraketer”

  “Uppehållsvädret under fredagskvällens OS-invigning i Peking var ingen tillfällighet.
  Världen såg fyrverkerierna — men inte de över 1 100 raketer med regnskingrande kemikalier som sköts upp för att skingra skyarna.

  — Vi sköt totalt 1 104 regnskingrande raketer från 21 platser i staden mellan 14.00 och 23.39 på fredagen, vilket lyckades fånga upp ett regnbälte som var på väg mot stadion, sade Guo Hu, chef för Pekings meteorologiska byrå, på lördagen.

  Miljarder tv-tittare världen över såg de praktfulla fyrverkerierna över stadion Fågelboet och dess omgivning under ceremonierna. Sikten skulle ha varit synnerligen mycket mer begränsad om regnet lyckats ta sig in. Dessutom hade det kunnat störa själva uppträdandena, som började vid åttatiden på kvällen — och dessutom skulle det ha fallit på ett 90-tal närvarande statsöverhuvuden.

  Meteorologerna såg gradvis under fredagen att risken för regn ökade. De kunde dessutom se att ett åskväder hotade att bryta ut över centrala Peking vid 21.35, följt av tungt regn.
  I stället fick staden Baoding, sydväst om Peking, ta smällen. Under fredagskvällen föll 100 millimeter regn över Baoding.
  Kina har i några år experimenterat med den hemliga tekniken. Fredagens insats var den största någonsin med regnskingrande raketer, rapporterar den kinesiska nyhetsbyrån.”

  Det är skrämmande att läsa om Kinas alla manipuleringar. Man manipulerar med censur av internet m.m. Nu har turen kommit till väder och vind. I dessa dagar då klimathotet verkligen börjar tas på allvar känns det inte så bra att skicka ut kemikalier i luften. Detta bara för att det inte ska regna på invigningen.

  Nu fick andra delar av Kina ta smällen och fick 100 mm regn. Man kan undra om vissa oväder som drabbat Kina och dess omgivningar har kommit till bara för att skydda vissa kinesiska ekonomiska värden.

  Vad det är för kemikalier som skjuts upp är okänt, troligen silverjodid, kolsyresnö och … .
  Hur påverkar de atmosfären och vårt klimat?
  Vilka andra konsekvenser ger det?

  Totalt sköt man upp 1104 raketer så det är inte ett litet antal.

  Nu är Kina inte ensam om att försöka manipulera väder och vind men det förringar inte allvaret i det hela.

  Detta visar bara att OS är ett stort spektakel där allt är tillåtet bara det inte stör OS-programmet.

  fre
  8
  aug
  2008
  fredag, 08 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nu är det tid för skörd av squashen. De har växt bra de senaste dagarna. Problemet med squash är att man planterar ett frö, sedan väntar man och jagar skadedjur, så att det blir blommor och så efter lång tid så finns det squash. Och då blir det massor med squash, så att man får äta squash till frukost, lunch och middag. Vi får väl testa ut några nya recept.
  Bara att steka färsk och mogen squash med lite örtsalt i rapsolja är fantastiskt gott.

  Det är en skön känsla när man kan skörda sina egna produkter och få lön för mödan.

  Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
  fre
  8
  aug
  2008
  fredag, 08 augusti, 2008 | Skriven av:

  Ny Teknik skriver : “Malmö vill bygga vindkraft mitt inne i stan”

  “Västra Hamnen och Hyllie – två nya stadsdelar i Malmö – blir en experimentverkstad för den nya gröna energitrenden – vindkraft mitt i stan. Det prövas redan i England och nu vill Malmö bli först i Sverige.

  Det är Boverket som nu beviljat Malmö stad bidrag till en utredning om vindkraftverk direkt på husen i Västra Hamnen där Malmös stolthet Turning Torso står och i stadsdelen Hyllie, där ett helt nytt bostadsområde och centrum planeras med det nya landmärket Point Hyllie – ett torn som är hälften så högt som Turning Torso.”

  Malmö kommun är på hugget när det gäller förnyelsebar energi. Tidigare har man satsat på solenergi, speciellt solceller, nu verkar det bli vindkraft.

  Även om solenergiprojekten hittills inte är ekonomiskt lönsamma så är det viktigt att man gör fullskaleförsök. Någon måste börja.

  Samma med vindkraften. Det borde gå att använda vinden på annat sätt än de sedvanliga propellerverken.
  Det har länge funnits prototyper med “vertikal” vindkraftsteknik.
  Redan på 30-talet tog en fransman patent på en konstruktion kallad, Darrieus rotor. Det finns säkert tidigare exempel.

  Viktigt att minimera störningar t.ex. i form av buller men det borde gå.

  När ska vi i Lund satsa på lite intressanta energiprojekt???

  tor
  7
  aug
  2008
  torsdag, 07 augusti, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : “Storebror hör dig”

  “Är det förkylningen som får dig att darra på rösten eller ljuger du för att fuska till dig ett bidrag? Försäkringskassan i Storbritannien provar ett slags lögndetektor för att sålla ut vilka fall som ska granskas närmare.

  En dator analyserar rösten hos den som ringer försäkringskasssan och fångar upp skiftningar i rösten.

  De pilotprojekt som genomförts bedöms som framgångsrika och antibedrägeriministern James Plaskitt avsätter mer pengar till att utöka systemet.

  - Det gör att det går snabbare att bedöma fall och gynnar dem som verkligen är berättigade till ersättning, menar han.”

  Är inte detta något för alliansen & FRA?

  Man skulle kunna använda detta vid allmänna val för att se att man verkligen röstar ärligt.

  Jag undrar vem som skulle vinna valet då?

  tor
  7
  aug
  2008
  torsdag, 07 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nya MiljöAktuellt skriver : Våra gamla datorer förgiftar Ghana

  “Det är inte bara Kina, Indien och Nigeria som förgiftas av våra gamla datorer och mobiltelefoner. Även i Ghana har Greenpeace funnit höga halter av bland annat bly, ftalater och dioxiner på dumpningsplatser.

  Greenpeace säger sig ha funnit bevis för att elskrot ofta exporteras illegalt till Ghana från Europa och USA. På skrotgårdar fann de bland annat många barn som arbetar med att plocka sönder sakerna med stenar och andra tillhyggen.

  I undersökningen fann miljöorganisationen upp till hundra gånger förhöjda halter av bly. I nästan samtliga prov fann man även halter av de reproduktionsstörande kemikalierna ftalater. Ett av proverna innehöll en hög halt av cancerframkallande klorerade dioxiner.

  – Många av kemikalierna som släpps ut är mycket toxiska, några kan påverka barns reproduktionssystem medan andra kan påverka hjärnans utveckling och nervsystemet, säger forskaren Kevin Bridgen på Greenpeace i ett pressmeddelande.

  Organisationen har ett pågående upprop där man kan uppmana vd:arna för de stora elektronikföretagen att framställa mer miljöanpassade datorer. Man pekar särskilt ut Sharp och Philips som enligt organisationen vägrar att acceptera att de har ansvar för att återvinna sina gamla produkter.”

  Elektronikskrot har varit och kommer att vara ett stort problem. Tidigare var avfallet farligare än vad det är nu men mängden är nu desto större.

  Västvärlden utnyttjar fattiga länder och låter dessa utsätta sig för farliga ämnen. Många gånger får arbetarna, inte sällan barn, hantera giftiga ämnen och utssättas för farlig rök då man för att få fram “det värdefulla” bränner elektronikskroten. Vid denna förbränning bildas farliga gaser. Ersättningen de får är ofta låg på köpet får de sin hälsa förstörd.

  De som mest tjänar på detta är elektroniktillverkarna. Hade kostnaden för hantering, på ett miljöriktigt sätt, av avfallet varit inbakad i priset hade vårt konsumtionsmönster sett annorlunda ut. Reparation hade då varit lönsamt i stället för att bara köpa nytt. Dessutom hade tillverkarna tvingats att göra elektroniken mindre miljöfarlig.

  Såg en gång ett TV program som handlade om TV-apparater som skeppades till Afrika där man lastade ur båtarna och la avafallet i stora deponier. Detta har pågått länge.

  Jag kommer ihåg att man redan på 70-talet pratade om livscykelanalyser. Då var det som vanligt “tillväxt-maffian” som tyckte att detta var onödigt. Det skulle bli så automatiskt om bara marknaden fick fria händer.

  Vi ser nu hur det blivit. För att tjäna så mycket pengar som möjligt använder man de billigaste råvarorna och bryr sig inte om konsekvenserna när väl elektroniken är såld.

  Så visst är det fint med fri rörlighet av varor men när konsekvensen blir att väst tar ut allt det värdefulla från de fattiga länderna och sedan lämnar tillbaka det uttjänta, och samtidigt lämnar över ett miljöproblem, så är det inte längre så fint.

  Marknaden har ännu en gång visat att den inte klarar av att lösa problemen på ett etiskt och miljövänligt sätt. Tyvärr är det nog bara lagstiftning som gäller.

  ons
  6
  aug
  2008
  onsdag, 06 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nu stannar solrosorna av i växandet och bildar blommor.
  De flesta är väl strax över 2 meter, någon kanske 2.5. Tidigare år har vi haft några solrosor som blev över 3 meter och hade en jätteblommor. I år blir de nog inte så stora. De är fantastiska att se på, så stora och stolta. De följer solen med sin blomma.

  I dag har det varit soligt och varmt men samtidigt så känns det lite höstlikt när solen försvinner. Trots regnet är det fortfarande väldigt torrt. Äpplena börjar att mogna, blir det bara lite regn så ska det nog bli en bra skörd.

  Vaxbönorna växer men det är tveksamt om det blir några bönor. Visserligen verkar sniglar och annan ohyra ha slutat mobba dessa små plantor, men det återstår ännu lite innan det blir några bönor.

  Kategori: koloni  | Skriv en kommentar