Inlägg den 13 mars 2009

fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : “SEB backar om ledningens löner”

Ledningen i SEB avstår från sin höjda lön. Det skriver SEB i ett pressmeddelande.
Odell: Ett klokt beslut
– Jag inser den stora skada som de senaste dagarnas diskussion om bankledningens löner har tillfogat förtroendet för SEB liksom för mig. För oss som bank är omvärldens förtroende helt avgörande, säger SEB:s vd Annika Falkengren i pressmeddelandet.

– Jag kan inte nog beklaga hur fel det har blivit.

Det är lite pinsamt hur man kan ha så dålig koll på läget. Detta är ledningen för en storbank. Gör man inga omvärldsanalyser?

Det viktigaste verkar vara hur man ska kunna ge toppen maximal ersättning. Ersättningar som är skyhöga.
Hur resonerar man när man lönesätter andra SEB-anställda.

– När styrelsen gjorde om lönesystemet för bankledningen gjorde vi det i en strävan att införa ett system som uppfyller garantiprogrammets krav samtidigt som det är mer konkurrensneutralt och långsiktigt. Vi tog bort de kortsiktiga rörliga lönedelarna och sänkte den totala ersättningen, säger SEB:s ordförande Marcus Wallenberg i pressmeddelandet

– Efter en fortsatt dialog med Riksgäldskontoret står det dock klart att ytterligare anpassning krävs. Vi anser att det är viktigt för SEB att ha möjlighet att kunna delta i regeringens garantiprogram och på så sätt bidra till förtroende och finansiell stabilitet i samhället.
I går skrev SvD om att SEB:s vd Annika Falkengrens får en lönehöjning på två miljoner kronor, vilket lyfter hennes årsinkomst från sju till nio miljoner kronor. Ordförande Marcus Wallenberg försvarade lönelyftet med att pengarna är en kompensation för förlorad bonus.

Det är så typiskt när man sätter upp regler för att minska bonusar så höjer man istället lönen för att kompensera den minskade bonusen. Man gör allt för att kringgå reglerna. Det höjer VD:s kapital men knappast förtroendekapitalet för SEB.

Det är ju hemskt synd o stackars VD:n som bara får 7 miljoner. Det måste vara svårt att klara sig på denna ynkliga lön!

Kategori: ekonomi, etik, girighet  | En kommentar
fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmKollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Både USA och Tyskland har nyligen beslutat om investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och en klimatpolitisk åtgärd.

Med stor verkstadsindustriell och teknisk kompetens är det naturligt att Sverige ligger i fronten av denna utveckling.

Kollektivtrafikbranschen behöver inga kreditgarantier, men det behövs större kapacitet och tydliga ansvarsförhållanden som gör att deras potential kan tas tillvara. Miljöpartiet vill ge kollektivtrafiken en klar prioritet, budgetmässigt såväl som i gatuutrymmet. Det kommer också ge många nya jobb i fordonsindustrin. Det som behövs från statens sida är en tydlig avsiktsförklaring om att öka kollektivtrafikandelen av transporterna och att göra de investeringar som behövs för att så ska bli fallet.

Att göra rätt satsningar för framtiden är viktigt, men lika viktigt är att skapa hopp och framtidstro bland svenska företagare och ingenjörer. Historiskt sett har Sverige legat i frontlinjen vid flera teknikskiften. Det bör vi fortsätta med.

Läs mer om “KOLLEKTIVTRAFIKEN, KONJUNKTUREN OCH KLIMATET“!

fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

Maud Olofsson är världsmästare – på att blåsa upp tomma ballonger. Regeringen vill inte göra någonting nu, utan lämpar över de skarpa åtgärderna till framtidens regeringar.

– Regeringen påstår att de vill minska med 20 miljoner ton. Men nästan hälften är redan genomfört genom tidigare regeringars beslut, 2 miljoner ton är beslut från EU och 6,5 miljoner ton ska göras i andra länder, säger Peter Eriksson.

bytpolitikinteklimat Regeringens förslag till åtgärder under nästa mandatperiod minskar Sveriges utsläpp med 2,5 miljoner ton, eller ca 5 procent jämfört med vad som annars skulle genomförts. Det är vare sig ambitiöst eller världsledande. Mer pinsamt!

Politik bör dömas efter handlingen inte efter retoriken. Den här regeringen är inte beredd att genomföra någon klimatpolitik den här mandatperioden. Klimatkrisen och finanskrisen behöver satsningar nu.

– De rödgröna partierna kommer att ha en helt annan inriktning. Vi kommer att göra mer både på hemmaplan och internationellt och framförallt kommer vi inte skjuta upp till våra barn och barnbarn att genomföra de nödvändiga åtgärder som klimatet kräver, säger Peter Eriksson.

Alliansen måste gå från ord till handling!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Rekordhögt stöd för mer vindkraft”

Vindkraften är den mest populära energikällan bland svenskarna. Rekordhöga 80 procent tycker att man ska satsa mer på vindkraft, jämfört med 19 procent som vill se mer kärnkraft. Det visar en ny opinionsmätning.

I tio år har SOM-institutet vid Göteborgs universitet frågat svenskarna om deras inställning till olika energikällor. På torsdagen presenterades 2008 års mätning av professor Sören Holmberg på Energitinget på Stockholmsmässan.

Den största förändringen jämfört med tidigare gäller biobränslen. På ett år har stödet för en ökad satsning på denna energikälla minskat från 55 till 39 procent. Kanske kan det vara debatten kring etanolet som ligger bakom svängningen.

Av de fyra energislagen vind, vatten, biobränsle och kärnkraft har vinden konsekvent haft det största opinionsstödet sedan mätningarna började. Vid den senaste var det hela 80 procent av svenskarna som vill se mer vindsnurror i naturen, bara 3 procent vill se färre eller inga alls.

En annan energikälla som har vind i ryggen är kärnkraften. 19 procent av opinionen stödjer en ökad satsning, medan 31 procent tycker att det räcker som det är. Motståndet mot kärnkraften har sedan mätningarna började hållit sig kring 40 procent. 2008 var det 42 procent som vill se mindre av eller helst avstå från kärnkraften.

Positivt att det finns så stort stöd för vindkraft. Stödet att bygga ut kärnkraften är inte så stor som man tidigare har påstått. Dock är det många som vill avveckla, speciellt på lång sikt.

Läs mer!