Inlägg den 13 juni 2008

fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

Vi hann med allt utom motionerna och klockan är bara 17.15.

Så nu blir det en fredagkväll utan ”politik” om nu det är möjligt!

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

Trots allt så kom vi igenom budgeten i rimlig tid. Nu återstår beslutet om finansiering.
Alliansen vill ha oförändrad skattesats trots vallöften om skattesänkningar.
Miljöpartiet och (s) vill höja med 30 öre för att kunna t.ex. sätta handling bakom orden att minska barngruppsstorlekar och att möta klimatproblematiken.

Nu kommer det inte att bli någon skattesänkning så nedskärningen fortsätter.

Under finansieringen kom även upp alliansens, läs (kd):s, förslag om utredning om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag har använts i andra nordiska länder och där har resultatet blivit att jämställdheten har minskat. Eftersom män tjänar mer än kvinnor blir det kvinnan som ”får” vårdnadsbidraget. Det är ett steg tillbaka.

Miljöpartiet vill istället ge möjlighet för föräldrar att gå ned i arbetstid och spendera mer tid med barnen. Detta är bättre eftersom det är kopplat till arbete.
Vårdnadsbidraget är endast kopplat till nyttjande av förskola. I den utformningen är det likt den norska modellen där resultatet blev att 95% av de som stannade hemma med barnet på heltid var kvinnor, en ojämlik fördelning som miljöpartiet kritiserar.

Socialdepartementet skriver även att kostnaderna för bidraget blir så stora för kommunerna att den enda realistiska lösningen blir att vara hemma på heltid. Om många väljer att nyttja vårdnadsbidraget behöver det finansieras genom neddragningar i förskoleverksamheten. Miljöpartiets barntid skulle istället finansieras genom pengar från regeringen.


Klockan är nu 16.40 och vi kommer att fortsätta till omkring 17.30. Visserligen hann vi inte med allt men vi klarade i alla fall av budgeten i rimlig tid.

Kanske hinner vi med även några andra små ärenden som ”Centrumutredningen” och ”Socialnämndens plan för boende, stöd, och service 2005-2010, revidering 2008”. Troligen inte men man vet ju aldrig.

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

Irlands folkomröstning gav resultatet ”NEJ” till Lissabonfördraget. Detta skulle då betyda att fördraget faller. Men jag tror att man inte bryr sig om detta. Man kommer bara att i bästa ångvältsstil köra vidare. Irland är ju inte så stort. De är ju ”irländare”.

Man får verkligen hoppas att man tar detta ”NEJ” på allvar. Annars så kommer förtroendet för EU att minska ännu mera.

Sverige borde också ha haft en folkomröstning om fördraget. ”Vi” som alltid framhåller hur demokratiskt Sverige är.
Så blir det nog inte!
Eller?

Kategori: demokrati, EU  | Skriv en kommentar
fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

Debatten under barn- och skolnämnd Lund stad blev intensiv. Först sa (fp):s ordförande i BSN Lund Stad att målet 11 / 16 bara var ett långssiktigt mål som man inte just nu kunde jobba med. Efter att oppositionen yrkat på att lägga till ett fullmäktige mål som på 11 / 16. Tog det en timme att store bror i alliansen sa ja till detta. Sedan kom alla de andra i alliansen fram och sa ja.

Men att även avsätta pengar för att kunna göra detta så långt kunde inte alliansen sträcka sig. Detta visar då tydligt hur alliansen behandlar mål. Så än en gång är det bara ord och ingen handling.

Det som alliansen inte heller sa själva var att det hade gått ut direktiv om att gruppstorleken 13 / 18 eller möjligen 13 / 19 som skall gälla.

Under förra mandatperioden jobbade miljöpartiet, (s) och (v) intensivt med att uppnå målet. Visserligen lyckades vi inte fullt ut men skillnaden var att gruppstorleken minskade mot målet. Skillnaden nu är att gruppstorleken ökar från målet.

Så äntligen har debatten i kommunfullmäktige gjort skillnad. Fantastiskt!!!

Läs om ”Utbildningspolitiskt program för Lunds kommun 2005″
(Fastställd av kommunfullmäktige 2005-04-28)
Programmet gäller som Lunds kommuns skolplan inklusive samordnad lokalplanering för kommunens förskole- och skolverksamhet.

fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

På tisdag den 17 juni ska riksdagen besluta om den så kallade FRA-lagen. Miljöpartiet motsätter sig förslaget som ger makt åt regeringen att avlyssna privat kommunikation.

Den moderatledda regeringen vill ge Försvarets Radioanstalt (FRA) i uppdrag att avlyssna elektronisk kommunikation som passerar Sveriges gränser. Eftersom nästan alla e-post, sms, chattar och telefonsamtal passerar någon gräns innebär det att avlyssningen släpps fri och får riktas mot vem som helst, utan brottsmisstanke. Regeringen och myndigheter kommer sedan att kunna söka i den sparade kommunikationen vilket gör att lagen lätt kan missbrukas.

Lagen motiveras av regeringen med odefinierade ”yttre hot”, men alla tunga säkerhetspolitiska instanser har varit negativa till lagändringen. Säpo skriver att ”förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet” och rikspolisstyrelsen skriver att ”förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna.”

Jag hoppas verkligen att det finns några politikerna inom alliansen som inser att detta är en dålig lagändring.

Det som är märkligt är att massmedia ligger så lågt i frågan eftersom de verkligen kommer att påverkas av lagen.

Man kan också spekulera i om att reaktionen på ”raklöddret” på kärnkraftverket är en del i taktiken att skapa ett yttre hot och en stämning så att man ska tycka att det är OK att inför den s.k. FRA-lagen.

fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

SDS skriver ”Välgörenhet borde vara avdragsgillt”.

”Många små- och medelstora företag tycker att välgörenhet är en moralisk skyldighet och vill ha avdragsrätt, enligt en undersökning från SEB.”

Om de nu är en moralisk skyldighet så varför ska man då behöva ha avdragsrätt. Blir det då inte något helt annat. Man gör ”vägörenheten” för att själv vinna på det. Är detta då välgörenhet?

De som kommer att tjäna på det är de som har mycket pengar och som då sänker sin skatt och får mer pengar. De med låg inkomst och ingen förmögenhet kommer inte att vinna på det. de ger ändå pengar för att hjälpa andra.

Skänkta pengar med hjärtat utan krav på egen vinning det är välgörenhet.
Börjar man ge avdragsrätt så blir det till slut att de behövande får leva på allmosor från de som har för mycket pengar.
Det är inget trevligt samhälle att leva i.