fredag 13 juni 2008 | Skriven av:

På tisdag den 17 juni ska riksdagen besluta om den så kallade FRA-lagen. Miljöpartiet motsätter sig förslaget som ger makt åt regeringen att avlyssna privat kommunikation.

Den moderatledda regeringen vill ge Försvarets Radioanstalt (FRA) i uppdrag att avlyssna elektronisk kommunikation som passerar Sveriges gränser. Eftersom nästan alla e-post, sms, chattar och telefonsamtal passerar någon gräns innebär det att avlyssningen släpps fri och får riktas mot vem som helst, utan brottsmisstanke. Regeringen och myndigheter kommer sedan att kunna söka i den sparade kommunikationen vilket gör att lagen lätt kan missbrukas.

Lagen motiveras av regeringen med odefinierade “yttre hot”, men alla tunga säkerhetspolitiska instanser har varit negativa till lagändringen. Säpo skriver att “förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet” och rikspolisstyrelsen skriver att “förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna.”

Jag hoppas verkligen att det finns några politikerna inom alliansen som inser att detta är en dålig lagändring.

Det som är märkligt är att massmedia ligger så lågt i frågan eftersom de verkligen kommer att påverkas av lagen.

Man kan också spekulera i om att reaktionen på “raklöddret” på kärnkraftverket är en del i taktiken att skapa ett yttre hot och en stämning så att man ska tycka att det är OK att inför den s.k. FRA-lagen.

Träffar: 9

Kategori: demokrati, IT, säkerhet
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>