Inlägg den 10 juni 2008

tis
10
jun
2008
tisdag, 10 juni, 2008 | Skriven av:

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

”178 riksdagsledamöter från alliansen pressas att rösta ja.
Endast 4 av dessa behöver gå emot partilinjen för att förslaget ska falla.”

Miljöpartiet de Gröna avslår lagförslaget från regeringen om att låta Försvarets radioanstalt bedriva generell avlyssning av epost- och mobiltrafik i Sverige. Miljöpartiet kräver istället att staten slår vakt om rätten till privatliv och att arbetet för de mänskliga rättigheterna bör stärkas.

Läs mer!

tis
10
jun
2008
tisdag, 10 juni, 2008 | Skriven av:

Hittills i mitt liv så har jag presterat bäst när jag varit motiverad. Det är motivationen som är det viktigaste inte en press att jag måste. I dagens SDS står det ”Betygen barnens största problem”.

”Psykisk ohälsa bland barnen är vanligast på högstadiet och det beror främst på betygen, enligt Susanne Brefelt Lövdén.
– Betygen är en stor bov i dramat i den press många känner.”

Det är inte så konstigt. Lägger man dessutom till övriga krav som finns. Krav som gäller utseende, statusprylar, att vara bäst …

Många gånger får barn inte vara barn utan får vuxenkrav på sig. Om man dessutom har en skola som är stökig så känns det inte så tryggt att gå till skolan.

Skolan ska bygga upp elevernas självkänsla och se till att man lockar fram den nyfikenhet som finns för att lära sig och att utvecklas. Detta gör man inte med att ställa krav. Givetvis är det enklare att bara lägga över på eleverna och säga att det är upp till varje elev om man vill lära sig något. Moroten som ofta lyfts fram av alliansen är då ”betygen”. Hotet att få dålia betyg ska göra at man anstränger sig lite extra. det fungerar kanske på den som har 9 MVG av 10 och som då vill lyfta sitt G till MVG.
I alla fall i den mening att den eleven får 10 MVG.
Hur går det för dem som har problem med att få G? Sporras man extra med att säga att bara du jobbar lite extra och anstränger dig så kan du få MVG och bli ”BÄST”.
Är detta det bästa sättet att förbereda oss för ett vuxet liv? Ett liv där man behöver mer än betyg för att klara sig.

Även om det satsas på skolan generellt så minskar närvaron av vuxna och barngruppernas storlek ökar i t.ex. förskola. I längden är detta ohållbart. När det då blir oroligt i skolan är det farligt om man bara fokuserar på betygen. Inlärningsprocessen är det viktigaste inte betygen.
För att ett samhälle ska fungera så krävs det att alla får vara med. Lyfter man bara fram de som är teoretiskt duktiga så trycker man undan övriga. Hur kul känns det?
I Lund har alliansen genomfört ett omorganisation av skolan genom s.k. ”direkt skolpeng”. Samtidigt med detta har man skurit ner resurserna speciellt när det gäller modersmålsundervisningen.

På torsdag och fredag så är det kommunfullmäktige med budget 2009. Vi får se om alliansen ändrar sig.

tis
10
jun
2008
tisdag, 10 juni, 2008 | Skriven av:

Fingerborgsblomman är väldigt vacker där den stolt sträcker sig mot skyn och visar upp sina ”fingerborgar”. Blommorna innehåller ofta en humla eller ett bi som suger nektar.
Blommor är är väldigt vackra och tekniskt komplicerade för att locka till sig pollinerare.

I naturen finns en mångfald även i form av t.ex. ”skade”-insekter. I går när det var snigeljakt såg jag att några av våra stockrosor var näst intill uppätna. Givetvis så fick sniglarna direkt skulden. Vid en närmare titt så visade det sig att denna gång var det inte sniglarna som massakrerat bladen. På undersidan av några blad stack det ut små ljusgröna pinnar. Någon slags larv som säkert blir en jätte vacker fjäril men som nu avverkar stockrosor.

Alltså sniglar och larver är inga stora problem men det är inte svårt att bli irriterad över deras härjningar. Det är något som man kan leva med det är bara en fråga om attityd och förhållningssätt.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar