Inlägg den 17 oktober 2009

lör
17
okt
2009
lördag, 17 oktober, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Därför säljer gift mer än någonsin”

Under 2008 slog försäljningen av kemiska bekämpningsmedel alla tidigare rekort.

Naturskyddsföreningen rapporterar att Sverige 2008 slagit försäljningsrekord för kemiska bekämpningsmedel. Man anser att utvecklingen är på väg åt helt fel håll.
– Det är mycket oroande att utvecklingen går åt helt fel håll. Användningen har ökat bland annat som en följd av förändrat grödval där växtföljderna ur växtskyddssynpunkt blivit sämre. Även hälsoriskindex har ökat vilket sannolikt kan förklaras av ökad användning av svampmedel, främst för potatis, säger Naturskyddsföreningens jordbrukshandläggare Emelie Hansson.

Det är verkligen oroande att det används mer bekämpningsmedel i jordbruket. Extra oroande blir det när man läser om att alliansen vill ta bort den nuvarande skatten på handelsgödsel. Detta kommer i så fall innebära att stora problem för miljön eftersom det kommer att öka mängden handelsgödsel och därmed kommer läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag att öka.
Precis rakt emot vad som behöver hända.

Det som borde hända är att den ekologiska produktionen inom det svenska jordbruket borde ökas och att den europeiska jordbrukspolitiken behöver styras över mot ett mer ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk.
För att understödja denna utveckling är det självklart att det ska vara självklart och enkelt att inhandla ekologiska produkter både offentligt och privat.
Det skulle också underlätta om momsen på ekologiska livsmedel minskades till 6 % som ett första steg för att sedan försvinna helt.

Det hållbart producerade skapar mervärden för samhället, såsom minskning av miljöbelastningen på vattendrag och mark. Detta ska bönderna belönas för. Det småskaliga odlandet har ofta ett mervärde på flera sätt, bland annat när det leder till en ökad förädlingsgrad, och därmed ökad lokal arbetsmarknad och lokal ekonomi.

GMO-grödorna har utvecklats av en handfull stora kemiföretag med Monsanto i spetsen. På nästan 90 procent av GMO-arealen i världen växer grödor med Monsanto-gener, de flesta med resistens mot Monsantos eget ogräsgift roundup. GMO-satsningen handlar inte bara om att sälja mer kemikalier, utan framför allt om att stärka kontrollen över teknikutvecklingen inom jordbruket och göra lantbrukarna beroende av industrins produkter.

Läs mer om Miljöpartiets jordbrukspolitik!

Träffar: 20

Kategori: ekologi, jordbruk, miljö  | En kommentar
lör
17
okt
2009
lördag, 17 oktober, 2009 | Skriven av:

300 GRÖNA FRÅN 41 LÄNDER SAMLAS I MALMÖ

Under tre dagar, 16-18 oktober, samlas Gröna politiker i Malmö. På dagordningen står bl a beslut om en ny grön europeisk energimarknad, en resolution på initiativ av svenska Miljöpartiet de gröna.
Från Miljöpartiet deltar bl a båda språkrören, EU-parlamentarikerna Carl Schlyter och Isabella Lövin, partisekreterare Agneta Börjesson, Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm och Lari Pitkä-Kangas, MP-kommunalråd i Malmö.

En viktig punkt på dagordningen är givetvis FN:s klimatmötet i Köpenhamn COP 15 i december. Det ser emellanåt mörkt ut inför detta möte men man ska ju inte ge upp hoppet i förtid. Under helgen ska det beslutas om en resolution inför toppmötet som visar gröna krav på förhandlingsresultatet.
Det blir även en resolution om grön fiskepolitik. Givetvis blir det även diskussion om kampanjen “Green New Deal”. Efter valet var gröna gruppen den enda grupp som fick fler platser i EU-parlamentet.

Hade varit intressant att var med på detta men man måste begränsa sitt engagemang. Det finns något utanför politiken och detta får man inte glömma. Annars kommer jag att vara utbränd innan valet 2010 och det vore ju synd.

26490.sunflower_banner_test

Länk till helgens program

Träffar: 9

Kategori: ekologi, EU, klimat  | Skriv en kommentar