Inlägg den 12 mars 2009

tor
12
mar
2009
torsdag, 12 mars, 2009 | Skriven av:

Lastbilstransporter kan få betala för en del av sina miljökostnader efter ett beslut i EU-parlamentet idag. Transporter står för 30% av koldioxidutsläppen inom EU och andelen växer stadigt.

– Dagens beslut är ett litet steg åt rätt håll, men långt ifrån vad som behövs säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna.

Beslutet vid revisionen av det s k Eurovignette-direktivet innebär att EU-länderna kan ta ut kilometerskatt på tunga transporter.

Det nuvarande Eurovignette-direktivet gäller bara de vägar som ingår i det europeiska transportnätverket (TEN) och som sammanbinder EU-länder. Nu vill lagstiftarna utökatillalla TEN-vägar och andra vägar som ofta trafikeras av internationella godtransporter.

I kommissionens förslag till lagstiftning ingår luftföroreningar, buller och trängsel. Två ändringsförslag om att utvidga lagstiftningen till att gälla koldioxidutsläpp samt trängselavgifter för övriga vägtrafikanter förkastades vid dagens omröstning.

Men majoriteten av politikerna röstade för mycket begränsade avgifter, medan De Gröna ville lägga på högre avgifter för miljöförstöringen och skador på klimatet.

– De låga kostnaderna för lastbilstrafik är huvudorsaken till att mjölk, bröd, kött och mängder av andra livsmedel kan köras i hundratals mil innan de når affären vi handlar i. Det är sjukt. Inför kilometerskatt och bygg ut järnvägen så vi får slut på detta vansinne, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

Flera länder i Europa har gått före och redan infört kilometerskatt.
Nu är det dags för den svenska regeringen att vakna sluta vara bakåtsträvare och sluta “kompensera” lastbilstrafiken för höjd dieselskatt.
Inför kilometerskatt bör snarast införas – det måste bli dyrare att förstöra klimatet!

Träffar: 8

tor
12
mar
2009
torsdag, 12 mars, 2009 | Skriven av:

krokus_mars_2009I dag lämnade jag in två interpellationer. Den ena handlar om Ungdomsforum som jag skrev lite om i går och den andra handlar om “Öppen källkod“.

Interpellationerna kommer att behandlas i mån av tid på nästa kommunfullmäktige som äger rum den 26 mars. Det är avsatt en timme, kl. 20.00, för interpellationer. Så det beror på antalet interpellationer och givetvis hur lång tid varje interpellation tar.

Miljöpartiet har också lämnat in en annan interpellation som handlar om Översiktsplanen.

På vägen till kansliet i dag så passerade jag krokusar som blommar. Tyvärr blev fokus inte på själva krokusarna utan på marken bakom. Har inte riktigt lärt mig använda kameran på mobilen ännu, men men .

Skönt i alla fall att fler vårtecken dyker upp.

Träffar: 6