torsdag 12 mars 2009 | Skriven av:

Lastbilstransporter kan få betala för en del av sina miljökostnader efter ett beslut i EU-parlamentet idag. Transporter står för 30% av koldioxidutsläppen inom EU och andelen växer stadigt.

– Dagens beslut är ett litet steg åt rätt håll, men långt ifrån vad som behövs säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna.

Beslutet vid revisionen av det s k Eurovignette-direktivet innebär att EU-länderna kan ta ut kilometerskatt på tunga transporter.

Det nuvarande Eurovignette-direktivet gäller bara de vägar som ingår i det europeiska transportnätverket (TEN) och som sammanbinder EU-länder. Nu vill lagstiftarna utökatillalla TEN-vägar och andra vägar som ofta trafikeras av internationella godtransporter.

I kommissionens förslag till lagstiftning ingår luftföroreningar, buller och trängsel. Två ändringsförslag om att utvidga lagstiftningen till att gälla koldioxidutsläpp samt trängselavgifter för övriga vägtrafikanter förkastades vid dagens omröstning.

Men majoriteten av politikerna röstade för mycket begränsade avgifter, medan De Gröna ville lägga på högre avgifter för miljöförstöringen och skador på klimatet.

– De låga kostnaderna för lastbilstrafik är huvudorsaken till att mjölk, bröd, kött och mängder av andra livsmedel kan köras i hundratals mil innan de når affären vi handlar i. Det är sjukt. Inför kilometerskatt och bygg ut järnvägen så vi får slut på detta vansinne, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

Flera länder i Europa har gått före och redan infört kilometerskatt.
Nu är det dags för den svenska regeringen att vakna sluta vara bakåtsträvare och sluta “kompensera” lastbilstrafiken för höjd dieselskatt.
Inför kilometerskatt bör snarast införas – det måste bli dyrare att förstöra klimatet!

Träffar: 8

Kategori: klimat, miljö, trafik
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>