onsdag 3 september 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Ny klimatgas oroar forskare”

“Klimat Gasen NF3, som som används vid tillverkning av vissa elektroniska komponenter och i fabriker för lcd-skärmar, ökar och anses ha 17 000 gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid. Nu vill svenska forskare att gasen ska tas upp när Kyotoprotokollet omförhandlas nästa år.

NF3 eller kvävetriflourid är en syntetisk gas som används vid tillverkning av vissa elektroniska komponenter. I dag står tillverkningen av mikrochips för cirka tre fjärdedelar av användningen av NF3. Den återstående andelen används i fabriker för lcd-skärmar till platt-tv och den kommer enligt Corning F Painter, chef på gastillverkaren Air Products i USA, att öka.

Enligt Air Products släpps cirka två procent av gasen ut under tillverkning och mycket av det bränns i reningsanordningar innan den når atmosfären. Enligt atmosfärkemisten Michael J Prather undslipper dock mer än tre procent av gasen även under ideala förhållanden. Han tillägger att NF3 är en ”hal” gas som lätt läcker ut under både tillverkning, transport, användning och destruering. Enligt klimatkemister vid universitetet i Irvine, Kalifornien har NF3 en livslängd i atmosfären på 550 år.”

Så var det dags för en nytt “hot”! Ny teknik används utan att ta hänsyn till de problem detta ger eftersom det inte finns något reglerat angående den nya produktionsmetoden. Detta visar ännu en gång att marknaden inte klarar av “miljö”-problematiken. Försiktighetsprincipen borde råda. T.ex. inga nya kemikalier förrän man “vet” om deras påverkan på natur och miljö.

Visst det är jättebra att man tar med NF3 i diskussionerna kring Kyotoprotokollet men då kommer det att vara för sent. Då har vi tillfört en massa NF3 som ligger kvar i minst 550 år.

Hade tänkt att köpa en platt TV med lcd-teknik när den gamla vanliga tjock-TV:n går sönder. Den TV vi har är arvegods och har ett antal år på nacken så det händer nog vilken dag som helst. Den är helt OK för vårt begränsade TV-tittande men en plattis hade gett oss lite mer utrymme och hade minskat vår energikonsumtion. Men nu känns det inte så bra att köpa en burk “med NF3”.

Ny teknik “löser” (lindrar) några problem men skapar också nya. Marknaden har så bråttom och när det är pengar som styr och som betraktas som välstånd så blir det så här. Tråkigt att allt måste regleras.

Kunde inte sunt förnuft få råda?

Träffar: 4

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>