fredag 20 mars 2009 | Skriven av:

Tar regeringen ledarskapet i klimatfrågan nu inför Köpenhamn?

Vi har väntat i 2,5 år för att regeringen ska komma med en klimatpolitik. Nu har en klimatproposition äntligen kommit. Vi blev besvikna.

Regeringen skjuter fram klimatarbetet till kommande regeringar, de vill inte genomföra någon kraftfull klimatpolitik under den här mandatperioden. De långsiktiga målen är att göra det EU kräver ? inte mer än så. Men de politiska åtgärderna är svaga och ska göras efter nästa val. De flesta insatserna ska dessutom göras i andra länder istället för i Sverige.

Sverige har ett stort ansvar inför Köpenhamn. Vi miljöpartister vill att Sverige ska bära upp ledartröjan snyggt. Men även om regeringen försöker skapa inrikespolitisk opinion genom att berömma sig själva så är det vad Sverige åstadkommer internationellt sett som är viktigt. Regeringen tar inte ens chansen att vara ledare.

Vad skulle regeringen behöva göra för att ta ledarskapet?

maskros_25cmFN:s klimatpanel, IPCC, har under dessa år kommit med nya vetenskapliga rön om att klimatförändringarna kan bli värre och drabbar oss snabbare. Därför är det viktigaste att på en gång gå före och visa att rika länder kan göra mycket på hemmaplan och samtidigt öka stödet till fattiga länder så att de också ska kunna delta i klimatarbetet. Det är också viktigt att driva på EU att skärpa sin klimatpolitik. Slutligen är det mycket viktigt att driva en sådan politik som stimulerar miljöteknikutveckling, utveckling av förnybar energi och faktiskt också starta samhällsomställningen med mer tågtransporter, effektivistering i industrin och bostadsbeståndet för att nämna några viktiga saker.

Att ha ledarskapet innebär inte att enbart göra det EU kräver ? att ha ledarskapet handlar om att ligga före och nu vidta de åtgärder som andra skulle skjuta upp till kommande mandatperioder.

Regeringen säger: Vi tar ned utsläppen ner 40 procent till 2020 ? vad innebär regeringens påstående?

Det handlar om 40 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Målet uttrycks även som att utsläppen ska minska med 20 miljoner ton.
Fast då är det bra att komma ihåg några saker: Den tunga industrin och transporterna räknas inte med. 9 miljoner ton är redan uppfyllt eller beslutat av tidigare regeringar, 2 miljoner ton är beslutade av EU, 6,5 miljoner ton ska åstadkommas i andra länder främst med CDM, det är satsningar som kritiserats för att vara ineffektiva och ibland tom handla om satsningar på kärnkraft och kolkraft. Slutligen kan man konstatera att ca 2,5 miljoner ton ska åstadkommas i Sverige. Fast vi ska vänta med alla beslut om att minska de svenska utsläppen till nästa mandatperiod. 2,5 miljoner är till och med mindre än det som regeringen vill satsa på i andra EU-länder. För klimatet spelar det ingen roll om det är engelsmännen eller svenskarna som får bättre fönster och energismartare uppvärmning ? men det har betydelse för både industrins utveckling och jobben, liksom för Sveriges möjlighet att visa upp sig som ett land som ligger i framkant.

Läs mer!

Kategori: energi, klimat, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>