Inlägg den 05 juli 2009

sön
5
jul
2009
söndag, 05 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Gratulerades till många avslag i mejl från chef”

Försäkringskassans handläggare får delvis lön efter hur många beslut de fattar. Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.

Sydsvenskan har pratat med en rad handläggare på Försäkringskassan som beskriver samma trend: att allt större fokus läggs på ”produktionen”.
I stort sett varje månad kallas de in till chefen och får veta exakt hur många beslut de fattat och hur många yrkanden de beviljat respektive avslagit.
Precis som inom industrin finns beräkningar på hur lång tid varje moment bör ta.

 • Föräldrapenning: 12 minuter.
 • Korttidssjuka som blivit friska vid handläggningen: 51 minuter.
 • Sjuka som ska utredas vidare: 92 minuter.
 • Avslag på sjukpenning: 98 minuter.
 • Alliansens politik raserar välfärden. För att kunna finansiera skattesänkningsreformerna, som främst gynnar de rika, tvingar alliansen fram omänskliga handläggningsrutiner på Försäkringskassan. De som drabbas har inte fått del av skattesänkningarna utan drabbas därför dubbelt.
  Det viktigaste har blivit att producera resultat inte att resultatet blir bra. Lönen sätts till handläggarens produktivitet dvs “hur mycket tid som använts per ärende”. Ju snabbare desto högre lön.
  Att chefen gratulerar via SMS att man har många avslag är ju ytterligare en bisarr händelse i den “NYA FÖRSÄKRINGSKASSAN”.

  Snabbt men inte rätt
  Försäkringskassans motto är ”enkelt, snabbt, rätt”. Men i en rapport som Försäkringskassan lämnade till regeringen förra fredagen konstateras att det under förra året mest bara blev ”snabbt”.
  Bristande ledning och konstant underfinansiering är två orsaker till det uppkomna kaoset förra året, enligt rapporten. Att kvaliteten inte blev ännu mer lidande anses bero på den lojala personalen.
  Rapporten lämnades in förra fredagen.

  Varför lägga så mycket resurser på att jaga de som har det svårt. Vore det inte bättre att skapa et samhääle där alla kan och får bidra efter förmåga?
  Är det inte dags att se över hur mycket vi arbetar?
  Många arbetar mer än normaltid. Numera dessutom utan extra ersättning. Samtidigt ökar arbetslösheten speciellt för ungdomar. Sverige har en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet inom EU. Inte speciellt imponerande för vår alliansregering.

  Delar vi på jobben så sliter vi inte ut oss i samma omfattning. Fler får en sysselsättning och fler slipper leva på bidrag. Gör vi arbetstiden mer flexibel kan man jobba de timmar man orkar och dessutom kan arbetstiden spridas ut över större del av dygnet. Därmed minskar belastningen på våra kommunikationsvägar.

  Det är verkligen dags att byta politik!