Inlägg den 16 juni 2008

mån
16
jun
2008
måndag, 16 juni, 2008 | Skriven av:

Miljöpartiets huvudargument i korthet för ett nej till FRA-lagen är följande:

“Hot mot Sveriges säkerhet ska baseras på realistiska bedömningar och jag är inte beredd att offra den personliga integriteten på antiterrorismens altare.

1. För mig är individens integritet inte bara en hjärtesak utan en grundläggande demokratisk princip. Var och en har rätt till ett skyddat privatliv utan att behöva motivera det. För mig är det en självklarhet att värna denna rättighet.

2. FRA kommer endast att ha det vaga begreppet ”yttre hot” att förhålla sig till. Det innebär att FRA och regeringen ges rätten att tolka fritt vad som menas med yttre hot. Det kan inkludera allt från flyktingströmmar till sannolikt fildelning.

3. Förslaget innebär att intrånget i människor privatliv är värre än godtyckligt: Det är systematiskt och allomfattande. Genom historiens gång har vi sett många exempel på att statliga avlyssnings- och registreringsmöjligheter missbrukas. Det tekniska system som nu regeringen är på väg att installera kommer de facto att avlyssna hela svenska folket.”

Läs mer!

mån
16
jun
2008
måndag, 16 juni, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Folkstorm mot FRA-lagen“. I samma artikel säger Bahnhof:s VD :

“Vi kan utan vidare styra om all trafik så att den inte uppfyller FRA:s grundkrav för avlyssning”

Det innebär ju att det blir ett slag i luften. De som har något att dölja kan använda sig av servrar typ “Bahnhof” och FRA får lyssna på oss andra “oskyldiga”.

“DN:s ledarskribentt Niklas Ekdal ser likheter med tvättäkta diktaturer och har en Magnus Bard-illustration av en stöveltrampande FRA-logotype till sin signerade söndagsledare.”

Det är inte försent att ändra sig kära allians. Tänk om!
Rösta “NEJ” på onsdag fega inte genom att kvitta ut er.

mån
16
jun
2008
måndag, 16 juni, 2008 | Skriven av:

På onsdag ska Sveriges Riksdag rösta angående propostion “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (2006/07:63)”.
Alliansen har 178 röster mot oppositionens 171. För majoritet krävs det alltså 175 röster av totalt 349.
Det finns ett antal politiker i alliansen som är tveksamma till förslaget. Detta tillsammans med att det blir en knapp majoritet för ett så omfattande lag och som är så pass integritetsingripande borde göra att man tänkte om.
Dessutom är det många av alliansens partiavdelningar som sagt nej. Detta borde vara tillräckligt för att säga nej.

Givetvis är det svårt att diskutera. Visst vill vi väl alla undvika terroristdåd där många oskyldiga människor drabbas. Frågan är är vi under ett sådant hot att det är nödvändigt att avlyssna alla. Jag

Det finns avskräckande exempel:

En rejäl övervakningsskandal rullas just nu upp i Tyskland. Ledningen för den statliga telejätten Deutsche Telekom har använt databasen över genomförda telefonsamtal till att spionera på anställda och journalister. Under åtta år har hundratusentals telefonsamtal gåtts igenom med datorer i syfte att ta reda på vilka anställda som ringt journalister.”

Det finns många kritiska röster om lagen från Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, SÄPO och Lagrådet.

Läs mer om remissvaren!

De som vi vill skydda oss mot kommer att använda motmedel och kvar blir vi vanliga “oskyldiga” som avlyssnas. Det är ett resursproblem eftersom denna avlyssning kommer att kosta massor av pengar som kunde ha använt på ett bättre sätt.
Framför allt så är det integritetsproblem som skapar ett samhälle som kommer i närheten av George Orwell “1984”.

Märkligt nog är det väldigt tyst i media om den s.k. FRA-lagen. Om FRA-lagen går igenom blir det ju svårare för media att få information eftersom många kanske inte vågar lämna ut information eftersom de är i en känslig position. Det är väldigt viktigt att det finns en “meddelarfrihet” .

Sydsvenskan har en liten artikel: “Nej – av integritetesskäl” och “Ja – svenska liv kan räddas

Läs mer här!

Läs mer om propositionen!