Inlägg den 09 juni 2008

mån
9
jun
2008
måndag, 09 juni, 2008 | Skriven av:

Denna veckan är det budgetfullmäktige. Två hela dagar, från 8.30 – 22.30. På dagordningen är det inte bara budget utan även ett antal andra frågor. Totalt är det 26 ärenden på dagordningen. Det är fem motioner varav fyra är bordlagda och en är ny.
En motion handlar om “Enhetliga regler för politisk information på Lunds skolor”. Detta är lite politisk klårfingrighet. Detta är reglerat i lag och det är rektorn uppgift att sköta. Om det inte fungerar så skall det regleras i domstol.
JO anser att utrymmet för kommunfullmäktige är begränsat för att anta ett regelverk.

En annan motion handlar om heltäckande social jour. Miljöpartiet anser att det behövs en utökad social jour. Dagens jour finns fre 16-01, lör 17-01 och sön 17.22. Ingen social jour på vardagar. Den sociala jouren måste vara anpassad till verkligheten så att det finns någon att ringa, förutom polisen, när man behöver stöd och hjälp.

Miljöpartiets motion om en “Ny spårväg längs E22:an mellan Lund och Malmö” finns på dagordningen men kommer nog inte upp.

Den sista motionen som nog inte heller hinns med är att det skall inrättas ett “Miljö- och naturvårdsråd”. Vi har redan några råd som inte fungerar så bra. Kommunen håller på att se över de råd vi har och därför borde vi återremittera denna motion i avvaktan på denna “översyn”. Tanken är givetvis god men det är viktigt att “råden” ges möjlighet att bidra till den demokratiska processen. Att bara inrätta råden och sedan inte ta allvarligt på dem är farligt för den politiska trovärdigheten.

Kategori: politik  | Skriv en kommentar