onsdag 18 november 2009 | Skriven av:

Sitter och tittar på “Uppdrag granskning” om ECT (elektrokonvulsiv behandling)

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, kallades förr elchock. Det är en benämning som är missvisande eftersom det inte handlar om någon chock i medicinsk mening. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Den sannolika verkningsmekanismen är att signalsubstanser i hjärnan ökar vilket leder till minskade depressiva symtom.

Visserligen är detta ett program gjort av Janne Josefsson men ändå så blir man lite mörkrädd när man såg programmet. De som förespråkar ECT har två broschyrer, en som man lämnar till patienterna och en som man lämnar till läkare.
I patientbroschyren talar man inget om att det kan bli bestående minnesskador men i den andra broschyrer finns det med.
På en fråga om varför det inte står om “bestående minnesskador” i patientversionen svarar en “läkare” att han inte tycker det är relevant.

Från broschyren till läkare:

I det typiska fallet avklingar den anterograda amnesin snabbt: ”No study has documented anterograde amnestic effects of ECT more than a few weeks after the ECT course”.
13
Retrograd amnesi är vanligt, särskilt för perioden som före- gick ECT. Den kan i vissa fall bli bestående, men det finns stora individuella variationer:”In some patients recovery from retrograde amnesia will be incomplete”…”many patients may manifest persistent loss of memory for some events that transpi- red in the interval starting several months before and extending to several weeks after the ECT course”….”some patients may experience persistent amnesia extending several years before ECT, although this effect is uncommon” (1, s 71).

Från patientbroschyren:

I vetenskapliga undersökningar har kvarstående minnes- störning inte kunnat påvisas längre än några månader efter avslutad behandling. Tillgänglig forskning och erfarenhet talar också för att man får lika god förmåga att lära in nya kun- skaper och färdigheter efter behandlingen som innan. Vissa personer rapporterar dock effekter som kvarstår under längre tid. Bakgrunden till detta är oklar, men precis som i andra sammanhang måste man räkna med att den individuella käns- ligheten varierar.

Man tror inte det är sant.
Dessutom tyckte inte en representant från socialstyrelsen att det var märkligt att man inte hade uppdaterat informationen på 15 år.

Stockholms läns landstings hemsida, Vårdguiden, finner man följande text:

Biverkningar vid ECT-behandling
Avsnittet om framför allt kognitiva biverkningar är under omarbetning. Uppdaterad text kommer att läggas ut inom kort.

Om detta pga av Uppdrag granskning” vet jag inte men det är väl bra att information uppdateras. Lite märkligt att den gamla texten inte finns kvar vilket indikerar att den texten måste ha varit felaktig och inte så lite fel.

Det finns många rapporter om att det kan bli bestående minnesskador men trots detta informeras inte patienter i Sverige om detta problem. Jag kan inte avgöra om ECT är bra eller inte men jag tycker det är självklart att man som patient blir upplyst om de biverkningar som kan förekomma. Dessutom är jag starkt kritisk till att man tvingas till ECT behandling. Här behövs verkligen bättre insyn hur patienter behandlas bättre stöd till de patienter som utsätts för denna “vård”.


Se programmet “Uppdrag granskning”

Broschyr til patienter utgiven av Pfizer

Broschyr til läkare utgiven av Pfizer

Från socialstyrelsens hemsida: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar (Preliminär version)

Träffar: 10

Kategori: etik, psykvård
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
 1. LeoB skriver:

  Man har tagit bort texten om biverkningar av ECT som du kopierat från Stockholms läns landsting. (Och man har samtidigt sett till att den inte ligger kvar på Internet Archive.)

  Dock finns det fortarande kvar en sida där man tar upp det – och mer eller mindre förnekar att ECT kan vara orsak till en bestående minnesstörning. Man gör det i varje fall inte lätt för patienten. Om denne inte redan vet om att man kan få en bestående minnestörning så blir han/hon inte klokare av att läsa svaret på frågan. Lägg märke till att patienten frågar, mer information än nedan får man allstå inte. Informationen är skriven, utlagd på webben och genomtänkt…

  Här är den:

  “Hej, tack för din fråga. Minnestörningar av övergående art är vanligt under, och en kortare tid efter ECT. Detta brukar gå över inom någon eller ett par månader. Normalt skall inte minnesstörningen förvärras efter avslutad behandling. Detta är dock komplicerat.

  En ökande minnesstörning efter denna behandling beror sannolikt på något annat. Ibland kan det vara så att minnesstörningen verkar kraftigare när man kommer hem, och det ställs andra krav på ett normalt fungerande.

  Minnesstörningen kan också vara ett tecken på depressionen börjar fördjupas igen, eller något annat. Jag tycker absolut att ni skall kontakta sjukhuset, eller den läkare som är satt att följa upp din hustrus behandling.”

 2. Ronald Theut skriver:

  Hej!
  Jag vill bara ge en nyanserad bild av den livliga debatten kring ECT. Det finns mycket positivt med denna behandling!

  Högaktningsfullt!
  /Ronald Theut

  http://elchocknu.blogspot.com/2009/04/elchocker-helar.html

 3. Yngve skriver:

  Det är möjligt att ECT har positiva effekter men problemet som jag ser det är att man inte informerar om de negativa. Det måste vara upp till var och en och bedöma riskerna och avgöra om man vill ha ECT eller inte. Då måste man informera helt objektivt om effekterna.

Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>