torsdag 27 augusti 2009 | Skriven av:

Demo_KF_aug2009Eftersom ärendet “Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor” har bordlagts ett antal gånger så flyttades detta upp som ärenden nr 3. Innan debatten började blev mötet ajournerat p g a en demonstration mot stängningen av Romano Trajo. Polisen utrymde läktaren och sedan kunde mötet fortsätta.

Handlingsplanen har missköts av alliansen. De har förhalat och förhalat. Handlingsplanen är väldigt otydlig och saknar konkreta åtgärder. Viljan från alliansen att göra något i frågan saknas. Det är lite pinsamt. Våld i nära relation är ett stort och dolt problem. Även om det finns våldsamma kvinnor är det männen som dominerar som våldsverkare. Det är våld mot kvinnor men även våld mot män.

Nu biter vi ihop och sväljer detta dokument som skall gälla från 2008-2010 och i dag skriver vi 27 augusti 2009. Därför kommer vi att satsa allt på revideringen av dokumentet.

Under samma punkt ska miljöpartiets motion “Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” behandlas. Motionen är inlämnad 2008-03-06, vilket innebär att det har tagit 17 månader innan den debatteras i kommunfullmäktige. I motionen finns statistik för hur situationen var 2008. I dag är situationen värre. Det är fler kvinnor som behöver stöd, väntetiderna är längre.
Miljöpartiet har också jobbat för att det ska bli en bättre social jour i Lund men detta har alliansen motarbetat.
Lunds kommun förlitar sig på ideella krafter för att ta hand om kvinnor som behöver stöd.

Alliansen vill anse motionen för besvarad med att de nu beslutar om en tunn och lam handlingsplan.

Träffar: 5

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>