lördag 26 juli 2008 | Skriven av:

– Lönens nivå är kanske det viktigaste uttrycket för hur vi människor värderas och vilken ställning vi har på arbetsplatsen, branschen och i samhället. Den systematiska lönediskrimineringen av kvinnor är en avgörande förklaring till bibehållandet av den strukturella ojämställdheten i samhället. Den är ett demokratiskt problem och ett konkret uttryck för mannens makt och kvinnans underordning, säger Esabelle.

Hus stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

– Kvinnors löner är i genomsnitt 16 procent lägre än mäns löner. Tas det hänsyn till faktorer som deltider, befattning, utbildningsnivåer med mera så är skillnaden ändå 8 procent. Den skillnaden kan bara förklaras av kvinnor får lägre lön bara för att de är just kvinnor.

– Dessutom är kvinnodominerade branscher, som till exempel handeln och vård och omsorg lägre avlönade än mansdominerade branscher.

Vad vill miljöpartiet göra för att åstadkomma jämställda löner?

– I vårt förslag till statsbudget har vi anslagit öronmärkta pengar för en särskild satsning på kvinnolöner. Vi uppmanar våra kommun- och landstingspolitiker att göra motsvarande satsningar för kvinnorna i den sektorn.

– I den privata sektorn måste vi få parterna, arbetsgivarna och facken, att inse att det är oacceptabelt med könsrelaterade osakliga löneskillnader. Vi vill se handslag mellan arbetsmarknadens parter och politiken – något av ett samhällskontrakt där samtliga parter antar uppdraget att en gång för alla göra slut på den systematiska diskrimineringen av kvinnor.

Läs mer !
· Handslag för jämställda löner»
· Jämställdhetsplaner och lönekartläggning är viktiga verktyg»
· Fackliga framgångar»
· Deltid en kvinnofälla»

Träffar: 10

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>