onsdag 19 december 2007 | Skriven av:

Det är ett stort steg att övriga partier erkänner klimatproblematiken men tyvärr det räcker inte med ord. Hittills har man klarat sig genom att ha någon som är duktig på att prata miljöpolitik. Nu blir det allt tydligare att det krävs mer.

Resultatet av Bali blev långt ifrån vad jag hade hoppats på. det började bra med att Australien lämnade USA ensam i skamvrån men det slutade som vanligt med att USA lyckades tunna den uppgörelse man kunde enas kring.

Trots detta kan Sverige sätta handling bakom orden. Vi måste sätta gröna skatter på tillräcklig nivå så att klimatmålen kan nås.

Miljöpartiet föreslår bl a följande:

LÅNGSIKTIGA SPELREGLER
Koldioxidskatten är det enskilt effektivaste styrmedlet i klimatpolitiken i dag och kommer att behöva höjas successivt framöver. Klimatpolitiken kräver dock långsiktighet och stabila förutsättningar. Vi föreslår därför en långsiktig plan för hur mycket utsläppen ska minska varje år och att koldioxidskatten dimensioneras utifrån detta. Naturvårdsverket eller annan lämplig myndighet bör sen årligen utvärdera de ekonomiska klimatstyrmedlen och föreslå justeringar och eventuellt nya åtgärder om målen inte ser ut att nås.

SKÄRP UPP UTSLÄPPSHANDELN
Handel med utsläppsrätter är teoretiskt ett mycket effektivt styrmedel, men har inte fungerat tillfredsställande i praktiken. Tilldelningen måste därför sänkas kraftigt. För att inte missgynna företag som gått före och minskat sina utsläpp måste fördelningen av utsläppsrätterna ske genom auktion i stället för att skänkas bort baserat på tidigare utsläpp. Skatter och utsläppshandel kommer även fortsättningsvis att komplettera varandra.

SKATT PÅ FLYGBRÄNSLE
Flyget bör vara med och betala sina miljökostnader genom en klimatskatt på flygbränsle. Om flyget inlemmas i handeln med utsläppsrätter bör detta ske i en egen bubbla, för att inte flygresenärerna genom sin högre betalningsvilja för utsläpp endast ska tvinga ut industrin från EU utan att flygtrafiken minskar något.

STIMULERA FÖRNYBAR ELPRODUKTION
För att klara klimatmålen i Sverige och Europa behöver förnybar elproduktion stimuleras genom smarta stöd och satsningar på forskning och utveckling. Certifikatssystemet bör kompletteras med en fastprisgaranti som minskar osäkerheten för småskaliga producenter av förnybar el.

Vågar något parti ställa upp på detta?

Träffar: 9

Kategori: energi, klimat, trafik
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>