torsdag 31 januari 2008 | Skriven av:

Just nu pågår kommunfullmäktige i Lund. Sammanträdet började kl. 17.00 med upprop. Vi har nu kommit till första ärendet som handlar “Korrigering av budgetramar till följd av ny skolorganisation och beslut om direkt skolpeng”.
Att det är en pratglad församling märks tydligt eftersom vi nu kl. 18.25 bara har hunnit till första ärendet. Vilket ännu inte är avgjort.
Sedan återstår det 23 ärenden.

Hur långt vi har hunnit när klockan slår 22.30 är helt omöjligt att säga. Vi lär nog inte vara klara med alla ärenden.

Kvar är bl.a. frågan om utbyggnaden av Högevallsbadet.
Troligen blir det majoritet för förslaget från (m), (fp) och (kd) eftersom (c) kommer att ställa in sig i ledet. Vilket innebär att det blir en mindre utbyggnad med en svagare kostnadskalkyl.

Kvar har vi “ungdomspolitiskt program”, motioner om “hemlöshet”, “tillgängligheten till lekplatser”, religionsfrihet i skolorna”, simundervisning, “förfjupad demokrati”.

Vill ni följa med debatten, klicka då här!

Kommentera gärna vad ni tycker om debatten!

Träffar: 7

Kategori: politik
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
  1. Anonymous skriver:

    Hur kan det komma sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Dessa organisationer uppehåller sig uteslutande vid de olika diagnoser och symtom som individen uppvisar. Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma. En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: “Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja” På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara för vår existens. Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa. Så som det ser ut i dag utgör den hemlöse en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår. Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige, dessa sammanslutningar avlönar ca 30 000 människor, sen plus alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa. Så i praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa istället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.

    Rolf Nilsson
    Föreningen Stockholms hemlösa

Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>