Inlägg den 01 april 2012

sön
1
apr
2012
söndag, 01 april, 2012 | Skriven av:

Den senaste veckan har Sveriges vapenexport varit ett samtalsämne. En mycket viktig diskussion som visar på dubbelmoral hos på Sveriges just nu största partier och ett av de minsta (C).

Sedan valet 2006 är det alliansen som haft regeringsmakten och har under denna tid kunnat påverkat händelserna. Avtalet med Saudiarabien skrevs under av (S) 2005 och förnyades av alliansen 2010.

Affären har gjort att alliansen för andra gången har tvingats byta förvarsminister. Även om Tolgfors anförde familjeskäl kan man nog med goda skäl tro att något annat låg bakom avhoppet.

I dag lyssnade jag på “Statsministerns frågestund” den 29 mars. Gustav Fridolin (MP) tog då upp frågan om vapenexporten.


Se och lyssna!

Enligt min mening var budskapet från statsministern tydligt, sysselsättningen och då speciellt metallarbetarnas är viktigare än de mänskliga rättigheter i de länder till vilka Sverige exporterar vapen. Statsministern vill hedra “avtalet” med Saudiarabien hellre än “mänskliga rättigheter”.

Avtalet med Saudiarabien skrevs under 2005. I svaren på Gustav Fridolins frågor så menade statsministern att avtal ska hållas. Visst är det sant under normala omständigheter men inte om detta går emot frågan om mänskliga rättigheter. Statsminsistern glömde att säga att han hade möjligheten att avsluta avtalet 2010 men valde att förnya det.

Tidigare har vår handelsminister tvingats “förtydliga sig” vad hon menade med sitt uttalande i Studio Ett 2009.
2009 sa hon :

“att det tydligt ska konstateras att det är en väldigt stor avsaknad av demokrati och mänskliga rättigheter i Saudiarabien. … och att det till Saudiarabien sker en export av övrig krigsmateriel det vill säga krigsmateriel som inte är avsedd för strid”

Nu 2012 vill hon förtydliga vad hon sa 2009. Vilket är lite märkligt för jag tyckte att hon var väldigt tydlig 2009. “Till Saudiarabien sker en export av övrig krigsmateriel det vill säga krigsmateriel som inte är avsedd för strid”.

Den övriga krigsmaterielen var “pansarvärnsrobotar”. Hur dessa ska användas är lika tydligt. Någon “icke-vålds användning” är svår att tänka sig.

Nu hoppas jag verkligen att man grundligt granskar vad som hänt i denna fråga. Det är inte för lite våld i världen. Ju fler vapen desto mer våld. Ska vi lösa vår planets problem behövs det fred. Visserligen är sysselsättningen viktig men inte till priset av minskade mänskliga rättigheter.

Det är inte förvånande att socialdemokraterna ligger lågt i frågan eftersom de ju startade det hela. Jag hade ändå hoppats på att socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson skulle lämna tydliga besked gällande vapenexport och demokrati. Tyvärr gav han inga tydliga och bra svar i Ekots lördagsintervju. Han tycktes mena att en demokrati kan kombineras med diktatur som inte bryr sig om mänskliga rättigheter.

Detta visar att skillnaden i denna fråga mellan, de för närvarande två största partierna, (M) och (S), är väldigt liten. Vilket är oroväckande …

Träffar: 6

sön
1
apr
2012
söndag, 01 april, 2012 | Skriven av:

Dagen började med soligt men kyligt väder. Resan till Helsingborg och Dunkers visade på soliga vyer. Dagen ägnades åt regionpolitik med miljöpartiets regionarbetsgrupp, RAG, som består av alla Miljöpartister med regionuppdrag.

Det var intressant att lyssna till övriga nämnder och styrelsers arbete. Givetvis blev det mycket diskussioner kring bokslut 2011, nuläget för 2012 och budget 2013.

På slutet blev det även lite diskussioner inför valet 2014. I dag presenterades en opinionsundersökning från Novus. I denna fick Miljöpartiet 9.7 % och är tredje största parti. Samtliga partier i alliansen minskar och (KD) är fortfarande under 4%-gränsen.

(S) + (V) får 39.8 %
(M) + (FP) + (C) + (KD) får 44.4 %

Dvs inget block får över 50 %. Alliansen får dessutom egentligen bara 40.9 % om man räknar bort (KD) som snubblar på 4%:s vallen.

Miljöpartiets 9.7 % gör det möjligt att bilda en majoritet om man räknar bort röstetalen för övriga partier.

Nu är det detta bara en opinionsmätning men den visar ändå att osäkerheten är väldigt stor i hur ett valresultat kan bli 2014.

I detta sammanhang kan tillläggas YouGovs:s senaste mätning för Skåne där Miljöpartiet fick 11 % gällande regionvalet.

Träffar: 41