Inlägg den 12 november 2010

fre
12
nov
2010
fredag, 12 november, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Trängselskatt bättre än miljöbilspremie”

Miljöbilspremien är inte kostnadseffektiv. Det finns bättre styrmedel som ger bättre effekt för pengarna, visar forskning.
Visserligen har miljöbilspremien lett till at det säljs fler miljömärkta bilar som etanol- ochbiogasbilar, men det är ett dyrt och inte särskilt kostnadseffektivt instrument.
Satsningar på till exempel autsläppsrätter och trängselskatt ger mer effekt och bättre utdelning på satsade pengar.

Alliansen pratade om supermiljöbilpremie innan valet. Om de kommer att genomföra den är väl inte helt klart. Premien skulle kunna ge 40 000 kr. Sveriges bilpark består av minst 4 miljoner bilar och visst är det bra att det blir fler miljöbilar men till vilket pris. 1000 bilar skulle kosta 40 miljoner. 1000 bilar är 0.025 % av den totala bilparken och ger inga större utsläppsminskningar.

En supermiljöbil kommer inte att vara billig så stödet kommer enbart att gynna de som tidigare gynnats av alliansens skattesänkningar och bortagning av fastighetsskatten.

MInskningen av utsläppen från trafiken har inte varit så lyckosam. Trots miljöbilar och andra bränslen har de totala utsläppen ökat p g a att antalet bilar och antal körda km har ökat.

Ska miljöministern verkligen minska utsläppen behövs det åtgärder som även minskar trafiken och då behövs det andra åtgärder som t ex trängselavgifter kombinerat med satsningar på spårburen trafik och kollektivtrafik.

Uppsatsen heter An analyis of the Swedish green car rebate och har nyligen belönats med Juseks ekonompris.

Träffar: 2

fre
12
nov
2010
fredag, 12 november, 2010 | Skriven av:

… gräver ibland av en kabel och ibland ger detta till resultat att telefon och bredband inte fungerar. Detta hände för några dagar sedan så nu få jag snylta på en grannes bredband och lita till att de som ringer ringer våra mobilnummer i stället.

Bra med snälla grannar som låter andra surfa på deras bredband. Kanske är det en illasinnad granne som kollar allt vi gör och sedan hackar våra datorer, våra bankkonton …

I dag var jag på en KEFU-föreläsning om “Styrning av professionella organisationer” av Robert Wenglen, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Lund. Mycket intressant och den gav mig en del att fundera på. En stor del av föreläsningen handlade just om styrning av ett en sjukhusorganisation, speciellt läkarprofessionen.

Den 9 december är det en annan KEFU-föreläsning som handlar om “Flerdimensionell styrning i hälso- och sjukvården”.

Dessa föreläsningar är gratis för t.ex. politiker i de medlemskommunerna och Region Skåne.

Annars så har det varit en lugn dag i alla fall för katterna.

Träffar: 4