Inlägg den 10 juli 2010

lör
10
jul
2010
lördag, 10 juli, 2010 | Skriven av:

varma sommardag arrangerade vår koloniförening ett studiebesök i Pegasus Trädgård, som ligger utanför Kävlinge. Eldsjälen bakom denna är Staffan Björklund. Han vill ge barn en bra introduktion till ekologi. Många barn växer upp utan att få kontakt med naturen och därmed minskar möjligheterna till att naturvärden prioriteras.

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER turnerar i hela landet sedan trettio år. Våra föreställningar präglas av humor, musikalitet och konstnärligt formade dockor i trä. Pjäserna riktar sig främst till barngrupper i förskole- och skolåldern och till familjer.

Vi arbetar tillsammans med professionella arkitekter och ekologer för att utforma trädgården inspirerande och fantasifullt. Med trädgårdens fägring, dess små byggnader och teaterns historier vill vi glädja och väcka tankar hos dem som besöker oss. I odlingen finner man ideér till hur man kan forma sin egen trädgård efter permakulturens principer. Byggnaderna med sina ekologiska installationer är exempel på hur vi i modern byggnation kan tillgodogöra oss många av de gemensamma kunskaper vi människor genom sekler samlat, och hur skaparlust och hantverksglädje kan tas tillvara när vi skapar framtidens byggmetoder.

I Pegasus Trädgård ges ett bud på hur framtiden kan gestalta sig genom ekologiska visioner i funktion, och framtidsbilder förmedlade av kunniga och humoristiska ekologer och konstnärer.

Intressant och idéväckande. Vi har länge funderat på att installera någon form av solenergi. Vi har en solcellspanel för ljus i vårt utedass. Den fungerar väl det är bara det att vi inte behöver inte använda så mycket ljus eftersom det är ljust så tidigt och så sent. Vi vill ha något som håller värmen och fukt borta under tiden vi inte bor där. Vi har tittat på en panel som är tänkt att sitta på en husvägg. Problemet för oss är att vi inte har någon bra husvägg utan fönster att sätta panelen på. Möjligen kan man installera den på taket. Man borde också kunna ta till vara värmen som bildas i vår lilla vind.

Ett litet vindkraftverk pumpar upp vatten från Kävlingeån som sedan används till bevattning. Där finns också en mulltoa byggd i energisnålt material, återanvänt material, obränt tegel …
En solcells anläggning ger el till belysning och fläkt till mulltoan. En solfångare ger varmvatten. Avloppet från tvätt och dusch renas i en rotzonsanläggning.
En annan rolig sak är en soldriven tork där man kan torka blad, bär, grönsaker …
Enkel konstruktion, ett modifierat oljefat med en böjlig plastskiva och några träbitar. Väl byggd kräver den ingen energi.

I trädgården finns också en fågelvariant av Turning Torso.

Pegasus trädgård är väl värd ett besök med eller utan teaterföreställning.

Träffar: 7