Inlägg den 29 april 2010

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Klockan närmar sig 22.30 och Lunds kommunfullmäktige har kommit till ärende 14 av 33. Vilket innebär att vi inte hinner med alla ärenden i kväll. Nu är det ärende 10 och där finns ett förslag men det kan man inte tro om man lyssnar på talarna som är uppe i talarstolen. Onödigt långa inlägg när det bara finns ett förslag. Inte konstigt att det tar tid.
Har vi tur klarar vi av alla ärenden fram till motioner och medborgarförslag och då blir det bara 15 ärenden kvar till nästa gång.

Träffar: 13

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:


SvD har en blogg där man gör “faktakoll” på politikens påståenden. Denna gång testar man Maria Wetterstrands uttalande med anledning av höjd CO2-skatt.

Höjd koldioxidskatt
Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kr per månad första året och 49 kr per månad andra året. För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.

det blir totalt 49 öre per liter och detta skulle innebära en kostnad på 49 kr per månad om man kör 1500 mill per år.

SvD kommer fram till följande slutsats:

Maria Wetterstrands påstående stämmer förutsatt att man kör en bil som drar ungefär 0,8 liter eller mindre per mil. Eftersom det är snittförbrukningen för Sveriges bilbestånd är en grön lampa motiverad.

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Redan 19.25 var första ärendet, Årsredovisningen 2009, avklarat, bara 2.5 timmar. Förhoppningsvis har Lundaborna fått lite information om kommunens ekonomiska läge. Det kan inte vara lätt eftersom det målades upp olika bilder av situationen i Lund. Hade det varit tydligare målstyrning hade det varit lättare att göra sig en egen uppfattning av läget.

Årsredovisningarna ger annars en bra bild av kommunens verksamhet. De läggs upp på kommunens hemsida. Just nu finns bara årsredovisningar tom 2008, 2009 kommer att läggas upp nu när den är godkänd av kommunfullmäktige.

Det blev lite extra mycket diskussion eftersom det är valår. I juni, 17-18, är det två heldagar med budget 2011.

Träffar: 12

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

SvD skriver : Rödgröna ökar försprånget

De rödgröna ökar sitt försprång i en ny opinionsmätning från norska Sentio Research.

I den senaste mätningen från april leder de rödgröna med drygt fem procentenheter. I mars var försprånget bara drygt två procentenheter.

Miljöpartiet ökar till 10.8 %, + 2.0 %-enheter, och är tredje största parti. De rödgröna får 49.2 % mot alliansens 43.9 %. (S) ökar med 1.3 %-enheter till 33.4 % och är största parti. (SD) minskar med 2.6 %-enheter till 5.0 %.
Alliansens förändringar är små men pekar nedåt. (KD) får 4.2 % och (C) får 4.8 % (-0.3).

Träffar: 8

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Träffar: 12

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Träffar: 9

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Första ärendet är “Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2009”. Frågan är hur lång tid detta ärendet tar det är ju ett valår idag?

Mycket kan sägas i detta ärende. Det som är extra anmärkningsvärt är att alliansen har slarvat med hur man redovisat fullmäktigemålen. Vissa mål har man bara inte redovisat och det gäller Barn och skolnämndernas 6:e mål:

Barngrupperna i förskolan ska inte vara större än 11 för de yngre barnen (1­2 år) och 16 för de äldre (3­5 år). Antalet personal per grupp ska i regel vara 2,75

Detta finns som sagt inte alls redovisat. Troligen p g a att det intye är uppfyllt.
Vissa mål är resultatet under gränsen för godkänt men betraktas ändå i texten som uppfyllt.

I Lund har lärartätheten minskat men enligt alliansen har den ökat. Enligt årsredovisningen, sidan 91, har lärartätheten i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan minskat. År 2007 var lärartätheten 9.4 (antal lärare (årsarbetare) per 100 elever. År 2008 var den 8.9 och 2009 var den 8.6. Ingen dramatisk minskning men inte har den ökat.

Andra mål som inte nås är inköp av miljöbilar, antalet ror med Lunds stadsbuss. Ett annat mål är antal påbörjade lägenheter, målet var 1160 och utfallet var 440. Vad är alliansens tolkning av detta mål, jo att man når målet. Enda tolkningen av detta skulle då vara att man vill bygga så lite som möjligt.
Parkmark och grön gatumarki ha, målet var 723 och utfallet var 718. Alliansens bedömning är att målet är nått. Visserligen är 718 väldigt nära 723 men inte är målet nått.

Försäljning industrimark, ha, målet 7.0 och uppnått 0.5 och givetvis så bedömer alliansen att detta mål är uppnått.

Läs Kommumfullmäktiges dagordning (kungörelse)!

Träffar: 8

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Har precis klarat av partiförhandlingar om bl a arvoden och ersättnigsnivåer. De traditionellt stora partierna har stort fokus på att höja ersättningar till presidier och kommunalråd.
Lund ligger totalt sett lite lågt jämfört med andra jämförbara kommuner. Det innebär inte att vi har för dåliga ersättningsnivåer.
Det är alltid svårt att prata om ersättningsnivåer. Man borde egentligen diskutera vad man vill att man ska göra som kommunalråd i majoritet, kommunalråd i opposition, ordförande, vice, 2:e vice etc.

Ett stort problem med att vara “vanlig” ledamot och inte ingå i ett presidium, är att man får jobba extra för att få fram information. Tillgång till information är ett viktigt underlag inför ett beslut och då är det inte bara de handlingar som sänds ut inför ett sammanträde. Det gäller bakomvarande underlag som rapporter, skrivelser mm. Dessa kan det vara mycket svårt att få tillgång till och ibland vet man inte ens att de existerar.

En annan sak som diskuterats och där det inte finns enighet kring är om man ska ha dagsammanträden. I Malmö kommun är alla politiska sammanträden på dagtid. I Lund knappast inga. Inte ens mp är överens i denna fråga.

Jag tror att det skulle underlätta för många om man slapp ha kommunfullmäktige 17-22.30. Det är ganska så tufft att komma direkt från jobbet och sedan sitta så länge på mötet. Denna mandatperioden har de flesta, alla utom ett, varat till 22.30 eller senare. Bor man nära Stadshallen är det ju inte så stora problem men bor man utanför stadskärnan så blir det sen hemkomst.

Jag hade önskat att det skulle blivit dagsammanträden både för kommunstyrelse och kommunfullmäktige men så blir det inte. Den enda förändringen nästa mandatperiod blir att kommunstyrelsen börjar efter lunch och borde i de flesta fall vara klart innan 19-tiden.

Senare i dag är det kommunfullmäktige. Klockan 16.30 är Lundaborna inbjudna att fika tillsammans med kommunfullmäktiges politiker.
Det har inte varit någon direkt rusning från Lundabornas sida men kanske kommer de idag.
Även om det inte kommer många så kan det ändå bli många intressanta möten.

Träffar: 11