Inlägg den 09 april 2010

fre
9
apr
2010
fredag, 09 april, 2010 | Skriven av:

Nu börjar Mp Lunds valupptakt. Kansliet är fullt med gröna valarbetare och kandidater. Musikerna har tystnat och är redo för att börja igen när vi har samlat oss.
Trevligt att träffa gröna utan att ha en dagordning. Denna valrörelse kommer att vara speciell. Aldrig har vi haft ett så bra opinionsläge. Vi kommer inte att kunna ligga på latsidan. Ett bra valresultat kommer inte utan ansträngning.
Valrörelse är kul speciellt när det går bra.
Planerandet har pågått ett bra tag men det återstår en del innan den 19 september. Det är många aktiviteter som ska utföras. Det finns en uppgift för oss alla.

Det blir de gamla valrörelseaktiviteterna som valstuga, affischering, flygblad, debatter, hemsida … Kanske gör vi det lite annorlunda denna gång. Till detta kommer lite facebook, twitter, bloggar …

Det finns en firma som säljer en jättefräck valstuga som vi ska försöka inhandla. Den är lite dyrare men väldigt fin. Sen ska vi ha finna grejer i valstugan. Valstugan ska vara på plats i slutet av augusti.

Vi har många idéer vad man skulle kunna göra. Det gäller bara att realisera och hitta hur vi ska göra det.

Kanske löser vi en del sådana problem i kväll. I alla fall kommer vi att påbörja arbetet …

Träffar: 6

fre
9
apr
2010
fredag, 09 april, 2010 | Skriven av:

AB skriver : Männen tjänade på regeringens politik

Män och personer med de högsta inkomsterna är vinnare på regeringens politik. Det visar finansdepartementets egna siffror.
Men finansminister Anders Borg vägrar att erkänna det.

Det är ju inte särskilt förvånande. Det är ju de med hög lön som gynnasinte specifikt män. Det är bara så att män tjänar mer än kvinnor. Om detta kan man läsa på Jämo:s hemsida.
Siffror från Finansdepartementet visar hur den disponibla inkomsten förändrats under mandatperioden

De har fått mest – och minst
Månadsinkomst (före skatt) och förändring i procent
6 000 kr: +4,24 procent
11 000 kr: +3,47 procent
14 000 kr: +4,73 procent
17 000 kr: +5,60 procent
19 000 kr: +6,21 procent
22 000 kr: +6,59 procent
24 000 kr: +7,51 procent
27 000 kr: +8,18 procent
31 000 kr: +7,76 procent
52 000 kr: +7,45 procent

Lägger man till andra politiska beslut som t.ex. avskaffandet av fastighetsskatten så blir det än mer pengar till de som tjänar mest.
Ett problem är att det införandes ett tak i fastighetskatten. Konsekvenserna av alliansens politik har blivit att de med höga inkomster har fått lägre skatt. De förändringar som genomförts är att ett tak införts för hur stor fastighetskatten får bli, skatten är omdöpt till avgift och den går numera direkt till kommunerna istället för som tidigare till staten. Ett tak har också satts för hur stora skatteuppskov man får ha, uppskoven har belagts med ränta och reavinstskatten har höjts. Den huvudsakliga effekten av regeringens förslag till tak på fastighetskatt är att fastigheter med mycket höga taxeringsvärden på sina hus får betydligt lägre skatt, medan fastigheter med låga taxeringsvärden beskattas hårdare.

I höstbudgeten 2009 hade miljöpartiet följande förslag angående “fastighetsskatten”:

Rättvis:
De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas den nuvarande begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt26.
Neutral:
Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks. Neutraliteten mellan olika boendeformer utreds och åtgärder vidtas.
Rörlighet:
Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg tas skatten på uppskov upp till 200 000 kronor bort. Därmed har nästan hälften av den statsfinansiella kostnaden av att avskaffa uppskovet uppnåtts. Vi kommer även att tillsätta en utredning som ser över systemet med uppskov och hur det kan säkerställa att uppskoven betalas in.

Läs mer om höstbudgetmotionen!

Träffar: 8

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar