Inlägg den 24 mars 2010

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på TV4:s duellmellan (S) & (M).

Vad menade statsministern med att han inte ska höja skatten för kvinnor?
Ska han införa en ny dimension i skattelagstiftningen, en könsberoende skatt?

Det bådar ju extra gott för de kvinnor som har toppbefattningar med hög lön.

Eller kan det vara så att han gett upp kampen om jämställda löner?

Träffar: 10

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : 11 procent blev 100: Miljöministerns stora siffermiss om havet

Miljöminister Andreas Carlgren har vid upprepade tillfällen hävdat att alliansen ökat arealen marina skyddsområden med 100 procent under mandatperioden. Något som visat sig helt fel.

Den 10 mars, efter Båttinget, gick Andreas Carlgren ut med ett pressmeddelande där man kunde läsa om alla de åtgärder regeringen vidtagit för att få en bättre havsmiljö. Bland annat kunde man läsa om “Utpekande av ytterligare sex marina skyddsområden, vilket innebär en fördubblad areal inom de svenska havsområdena”.

Igår var det presskonferens om den nya miljömålspropositionen. Där bockade Andreas Carlgren på en powerpoint av område efter område som regeringen “klarat av” på miljöområdet. Och återigen pratade Andreas Carlgren om en fördubbling av skyddet av de marina områdena.
– Skydd av marina områden kan vi också bocka av. Vi har ökat och fördubblat skyddet av marina områden under den här perioden, sa han då.

Miljöministern handskas vårdslöst med fakta. Han påstår att Sveriges marina naturreservat har ökat med 100 %. Den korrekta siffran är bara en tiondel av denna, dvs knappa 11 %.

Andreas Carlgren har sagt att arealen ökade med 100 procent, medan Miljöaktuellts beräkning alltså visade på knappa 11 procent. Miljödepartementet gjorde senare gällande till Greenpeace att man också räknat med Kosterhavets Nationalpark, som omfattar 38 600 hektar hav. Men även då man räknar med Kosterhavets Nationalpark blev arealen alliansen bidragit med bara 55 853 hektar. Alltså en ökning med 37 procent och långt ifrån de 100 procent Andreas Carlgren pratar om.

Ganska så stor skillnad. Detta visar alliansens styrka, “att snacka”.

är vi slutligen ringde upp Andreas Carlgrens pressektreterare Lennart Bodén, så medgav han att det hela blivit fel. Den här gången förklarade han att de inte alls handlade om arealen – utan om antalet marina reservat.

Men inte heller då man räknar antalet marina reservat så kommer man till en fördubbling. Lennart Bodén berättar då att det inte handlar om vad regeringen åstadkommit hittills, utan vad man räknar med att åstadkomma innan året är slut.
– Den korrekta formuleringen är att vi nu är nära målet att fördubbla de marina reservaten – och då räknat till antal reservat. Innan 2010 är slut kommer vi förhoppningsvis att ha 26 stycken reservat, säger Lennart Bodén.
Men ni har ju till och med skrivit om att arealen fördubblats i pressmeddelanden?
– Jag är medveten om det, men den uppgiften är alltså felaktig. Vi tittar nu på hur uppgiften kommit med och vi har nu rättat till den informationen.

Då Miljöaktuellt sedan tittar på Miljödepartementets hemsida finns uppgiften där man hävdar att arealen fördubblats fortfarande kvar i pressmeddelandet.

Pinsamma bortförklaringar och även där blir det snack då man säger att man ska rätta till siffrorna men i pressmeddelandet finns fortfarande de felaktiga siffrorna kvar.

Hur kan man lita på en sådan miljöminister?

Träffar: 9