Inlägg den 06 mars 2010

lör
6
mar
2010
lördag, 06 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rekordstarkt stöd för Miljöpartiet

I senaste Domskop har får Miljöpartiet 10.6 % vilket är en ökning med 3 %-enheter sedan februari. Inte illa att öka med 40 %.
Därmed bibehåller Miljöpartiet tredjeplatsen. De rödgröna får tillsammans 50.2 % och får egen majoritet. Alliansen får 44.6 %.

Det är bara (KD) som ökar bland allians. (C) är nu minsta alliansparti och minskar med 0.4 %-enheter till 4.7 %. (M) tappar mest, – 2.6 %-enheter, och får 27.3 %.

Träffar: 8

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
lör
6
mar
2010
lördag, 06 mars, 2010 | Skriven av:

På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende- Tilläggsbudet 2010. Underlaget inför beslutet var inte skrivet av kommunkontoret utan kom direkt från kommunstyrelsens ordförande. Det normala är att ärenden bereds av kommunkontoret och när det gäller budget så har alla nämnder och styrelser fått säga sitt.
Miljöpartiet ville för ett bra tag sedan göra en tilläggsbudget eftersom det ekonomiska läget var på väg att förbättras. Vi ville då att ärendet skulle beredas av alla förvaltningar och sedan behandlas i varje nämnd och styrelse.
Nu har alliansen bestämt att kommunstyrelsen vet bäst vad som behövs i verksamheten. Alliansens budgetar har varit snåla och har inte gett kompensation för alla kostnadsökningar som t ex löner. Nu helt plötsligt vill alliansen “satsa”. De pengar de satsar är pengar som de hållt inne med.

Detta är helt klart valfläsk!

Många av de satsningar de gör är saker som oppositionen har föreslagit tidigare. Den direkta skolpengen är långt ifrån “direkt”. Nu vill man avsätta “extra” pengar till skolors särskilda behov.
Ett annat förslag är att avsätta upp till 6 miljoner till datorer som ska ges till elever i kommunala och privata gymnasier och grundskolor. Det finns inget underlag till hur många elever som kommer att få en dator. Tanken är att skolorna ska lägga lika mycket som kommer i tilläggsbudgeten. Man kan undra var dessa pengarna finns i nuvarande budgetar.

Det är märkligt att detta ärende dyker upp precis lagom till valet.

Ett annat problem med detta ärende är att alliansens förslag gäller bara 2010. Det är alltså bara pengar till datorer 2010.
Lustigt sammanträffande att en eventuell datorutdelning till elever kommer ett valår.
Vad kommer att hända 2011?

Att nu så sent bara pytsa ut tilläggsresurser är inte ansvarsfullt. Skulle man göra det på ett bra sätt skulle man frågat alla nämnder och styrelser vad de behöver extra resurser till. Satsningarna borde vara mer långsiktiga.
Valåret kommer inte att bli så dåligt år men 2011 finns det stor risk att det kommer att bli ett kärvt år.
Mycket beror på vilken regering vi får efter valet 2010.
Alliansen kommer inte att stödja kommuner och regioner i samma grad som en rödgrön regering kommer att göra.

Det behövs ett byte av majoritet
i både riksdag och i Lunds kommunfullmäktige!

Träffar: 12

Kategori: koloni  | En kommentar