Inlägg den 25 november 2009

ons
25
nov
2009
onsdag, 25 november, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Inga rutinbesök på bondgårdar

Djurskyddet i Skåne är så bristfälligt att inspektörerna inte ens hinner med klagoärenden. Rutinbesök på gårdar görs inte alls. Det finns inga garantier för att djur i Skåne, inte far lika illa som de grisar som har visats upp på skräckbilder från svenska gårdar.
– Vi är fullständigt överbelastade.

Länsstyrelsens djurskyddsinspektör Sverker Olsson tar ett djupt andetag innan han fortsätter.
– Det är riktigt jobbigt faktiskt. Vi vill vara ute på fältet mer, men vi blir kvar mycket på kontoret, fast i administrativa uppgifter. Till och med enkla ärenden tar tid att föra in i datorn, säger Sverker Olsson.

Vid årsskiftet tog länsstyrelserna över djurskyddet från kommunerna i Sverige.
– Jag gillar idén. Det var tänkt att ge en mer enhetlig fördelning av djurskyddet. Ute i kommunerna prioriterades det olika. Men länsstyrelsen i Skåne har planerat det här alldeles för dåligt, man har sjabblat bort det.

Det blir mer och mer klart att djurskyddet i Skåne är bristfälligt. Det är verkligen oroväckande. Här borde jordbruksverket och centerns jordbruksminister reagera och agera. Man får hoppas att det händer något nu när Djurrättsalliansen har visat något som djurskyddsinspektörer borde ha upptäckt.

Det lär väl inte hända något på allvar förrän det blir en ny minister som inte är så förankrad i LRF. Det räcker nog inte att bara byta minister det behövs även en annan syn på hur djurs rättigheter. Vi ska inte bara skydda djur utan se till att djurens rättigheter blir förverkligade.
Det behövs en ny regeringen men vi måste väl vänta tills den 19 september 2010.

I djurskyddslagen står det att

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Man kan knappast påstå att grisarna som Djurrättsalliansen har hittat har haft någon möjlighet till naturligt beteende och djurfarmarna har väl knappast skött deras grisar “i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa”.

Bra jobbat Djurrättsalliansen!

Träffar: 12

Kategori: djurrätt  | Skriv en kommentar
ons
25
nov
2009
onsdag, 25 november, 2009 | Skriven av:

I dag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, utlyst av FN. I Malmö sker det manifestation för uppmärksamma frågan. Tyvärr kan man inte vara med överallt men jag får väl i alla fall skriva något om det på bloggen. Texten nedan är flygbladet som kommer att delas ut.

I dag onsdag den 25 november mellan 17:00 – 18:00
Plats: Gustav Adolf Torg i Malmö
FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. FN har utsett den 25 november 2004 till den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Feministisk Initiativ, Miljöpartiet, Tjejouren och Anders Moberg, Män för jämställdhet deltager som talare.

Dessutom anordnas det lite annat också.
Läs mer!


StoppaMänsVåldMot Kvinnor

Det börjar med starka passioner, ”kärleksfull ”svartsjuka och ett kontrollerande beteende…och slutar med nedblodad matta, barn med tomma ögon och en omgivning som ångrar och skäms!

Eftersom vi alla någon gång i livet förmodligen kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor vill vi uppmana till handling av just Dig som passerar här idag.

DU som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad av sin partner, lär dig se tecken och var inte tyst. Ta inte avstånd från din vän som är utsatt, ställ inga ultimatum och skäll inte, utan stanna kvar, berätta om och om igen om din oro och föreslå praktiska utvägar att lämna relationen!

DU som blir slagen, lämna din partner idag för det blir aldrig bättre och plötsligt kan det vara för sent. Lämna även din partner även om du bara känner dig hotad risken är stor att din partner snart börjar slå. Det är aldrig ditt fel om du blir slagen och aldrig något du förtjänar! Gå till polisen även om du nu inte vill anmäla, det är polisen som har möjligheten, rätten och skyldigheten att skydda dig!

DU som slår, sök hjälp! Det hjälper inte att du vill sluta om du inte gör någonting. Det finns hjälp att få och det går att sluta, men du måste vilja och söka hjälpen. Annars kommer du inte att må bättre och inte heller få en bättre relation nästa gång. Det är aldrig för sent att göra något bra!

…på tio år dödas 170 kvinnor av sina män! källa: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Varför vi står här idag?
Den 25 november har utlysts av FN till den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Könsrelaterat våld finns i alla samhällen och i alla samhällsklasser och är ett av de yttersta uttrycken för ojämlika maktrelationer och bristande jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ett av de mest djupliggande och allvarliga samhällsproblemen i vår tid. Det sträcker sig över både avsevärd historisk tid och över vitt skilda kulturer.

F! Malmö, i samverkan med Män för Jämställdhet, Miljöpartiet och Tjejjouren, vill uppmärksamma Malmö på detta fundamentala problem och uppmana till nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor! Vi vill även verka för att mer resurser avsätts till att förebygga förekomsten av mäns våld mot kvinnor och att de trygghetsmekanismer som finns ska utvecklas och erbjudas fler och i ett tidigare stadium.

Träffar: 7

ons
25
nov
2009
onsdag, 25 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Koldioxiden slår rekord

Koldioxiden i atmosfären slår nya rekord. Halterna förra året var de högsta någonsin visar nya siffror från meteorologiska världsorganisationen WMO.

Med bara tolv dagar kvar till klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer siffror som sammanställer hur halterna av växthusgaser i jordens atmosfär har förändrats under året. Det är ingen uppmuntrande läsning. Utvecklingen följer just nu den allra värsta klimatkurvan – den som enligt FN:s klimatpanel IPCC leder till en uppvärmning på närmare 6 grader de närmaste hundra åren.

– Gapet mellan EU:s 2-graders-mål och den verkliga utvecklingen blir allt större, säger Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI.

Vad kan man säga?
Det är ju inte så konstigt att CO2-halten ökar eftersom det mest snackas om hur bra man är på miljöpolitik. Det saknas handling.
Dessutom är handling ett problem. En stor del av klimatproblematiken beror på vår konsumtion.

Det är dessutom mycket snack om att alla andra ska göra åtgärder men inte vi för vi har varit så duktiga.

Det är ett jätteproblem att vi inte ens har vänt trenden. Vi släpper ut alldeles för mycket CO2 genom förbränning av fossila bränslen. En stor del av detta är transporter. Att det sedan huggs ner skog, regnskog som urskog förvärrar CO2 problematiken plus en hel del andra som t.ex. biologisk mångfald.
Smältande tundra i Sibirien och andra områden med permafrost ger stora utsläpp av metan. Den ökade smältningen beror på uppvärmningen genom växthuseffekten.

Det är dags att sluta snacka!
Detta är ju inte bara ett problem för Sverige men just nu är Sverige ordförandeland och ska driva på klimatfrågan vilket de inte gör. De anser att Sverige har varit så duktiga innan så nu behöver vi inte göra så mycket men ni andra måste skärpa er. Detta sänder felsignaler till övriga länder.
Byt politik inte klimat_660
Byt politik och inte klimat!

Träffar: 6

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar