Inlägg den 13 november 2009

fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

Det har varit en intressant dag på Klimattinget. Många engagerade ungdomar och bra föreläsare. Man blir både glad och ledsen av sådana här tillställningar. Glad för att det finns ett sådant engagemang hos ungdomar men lite ledsen att det inte hänt mera.
Dessa kloka ungdomar säger precis de saker som jag levt med under minst 20 år. Informationen finns för att göra förbättringar, information finns varför man ska göra förbättringar. Ändå så händer så lite. Vi briljerar med nya sk miljöbilar som drar mer energi än de behöver. Toyota Prius är bättre än stora bensinslukande amerikanare, men de drar ändå för mycket energi och släpper därmed ut för mycket koldioxid. Antalet bilar ökar totalt sätt vilket innebär att då måste bilarnas energikonsumtionen minska för att bara ligga på samma nivå.

Det behövs livstilsändringar. OK att använda miljöbilar när bilen behövs men alla behöver inte ha en. Vi måste minska antalet transporter.

Norge fiskar räkor utanför Norges kust och skickar de till sydostasien för att rensas och för att senare säljas på den norska marknaden. Detta visar att transporter är alldeles för billiga och att lönerna är alldeles för låga i sydostasien (alternativt för höga i Norge).

Roligt att maten på konferensen är vegetarisk och ekologisk. Ska snart få middag och sedan ska jag lyssna på Teater Barbara samt Peter Wahlbeck. Det blir väl några andra också som ska prata men de syns inte i programmet.
Skön avslutning på en inspirerande dag!

Träffar: 7

Kategori: klimat, kultur  | Skriv en kommentar
fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Regeringen: Ny vd rekryteras i Vattenfall”

Näringsminister Maud Olofsson bekräftar att det pågår ett arbete med att rekrytera en ny vd för Vattenfall.

Hon säger att hon har fått besked om detta från Vattenfalls ordförande, Lars Westerberg.

– Det pågår ett arbete med att rekrytera ny vd sedan en tid tillbaka. Vi hoppas att det kan slutföras inom kort, säger Maud Olofsson.

– Vi måste ha en ny vd som kan leva upp de målsättningar vi har på Vattenfall. Det gäller att förbättra varumärket och lönsamheten och ta ledningen i den gröna omställningen, säger Maud Olofsson på en presskonferens på fredagsförmiddagen.

Det är bra sedan hade det varit ännu bättre om regeringen gav klara ägardirektiv så att Vattenfalls kolsatningar avslutas och att nysatsningar gör på förnyelsebar teknik. Dessutom borde det bli klara direktiv så att planerna avslutas med att sälja ut elnätet.
Kanske kan det bli så men här är regeringen otydlig. Vattenfall har köpt och projekterar kolkraftverk och bryter kol på ett mycket sätt som inte är bra för miljön, klimatet eller människor. Alliansen vill gärna ha intäkter och brys sig inte så mycket om hur dessa genereras.

Jag håller med Svd:s Nils-Olof Ollevik

Ett problem, som av allt att döma kvarstår i det nya direktivet är den dubiösa sammanblandningen av ekonomiska mål och ekologiska hänsyn, ”…inom ramen för kravet på affärsmässighet…”. Vem bestämmer vad som ska prioriteras när Vattenfall ska investera vidare ute i Europa, lönsamhet eller miljöanpassning? För det kan väl inte vara så att svaret varierar beroende på den svenska statskassans behov?

Det är inte bara när det gäller Vattenfall som det är problem med ägardirektiv. Samma problem är det på det kommunalaplanet. Majoriteten av politiker vill inte styra bolag, statliga, regionala eller kommunala. Varför förstår jag inte.
Antingen beror det på bristande kunskap eller så är det så att det är bekvämare att inte ställa krav. Det är lättare att bara följa med strömmen. Att ställa ägardirektiv är inte lätt men nödvändigt om man vill påverka utveckligen så det blir samhällsekonomiskt fokus före det rent ekonomiska.

Träffar: 14

fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

Sitter på Klimattinget i Lund och lyssnar på en representant från “Wake Up Call“. Klimattinget arrangeras av Lunds Ungdomsting och Ungdomsforum i Lund. Det kommer att vara tre spännande dagar med fokus på klimat.

klimattinglogga Därför ska vi inför COP 15 mötet arrangera ett klimatting för unga i åldern 12 till 25 år, där ungas röster om klimatfrågan ska synliggöras. Under tre dagar i november ska unga samlas till en konferens som ska ge dem kraft, kunskapsverktyg och inspiration att bli del av den globala lösningen på klimatfrågan. Under konferensen ska deltagarna arbeta fram gemensamma budskap som senare ska lämnas över till deltagare och förhandlare i COP 15 mötet i Köpenhamn, men också till andra berörda runtom i landet och världen. Tanken är att klimattinget ska samla 250 till 300 ungdomar från Sverige, Europa och världen. Svenska klimatkommuner kommer att bjudas in, samt internationella organisationer från länder som kan spegla klimatfrågans globala komplexitet. Då klimattinget samkörs med ett av Lunds ungdomstings stora möten, kommer ett hundratal lundaungdomar också att delta.

Klimattinget kommer att äga rum i Lund och initiativet till konferensen kommer från Lunds ungdomsting och UFO (Ungdomsforum för Agenda 21). Konferensen kommer att vara tre väl spenderade dagar fyllda av inspirerande diskussioner, workshops, föreläsningar, möten och möjligheter till nya kunskaper. Nyckelpersoner inom klimatpolitiken och deltagare på det efterföljande COP 15 mötet kommer också att närvara på klimattinget. Klimattinget kommer att sträva efter att vara helt koldioxidneutralt och använda sig av ekologiska och miljövänliga alternativ så långt det går.

Det hela avslutas på söndag med att man ska summera vad som Klimattinget har kommit fram till. Resultatet ska sedan bl a presenteras under Cop 15 i ett s.k. “side event”.
Det viktigaste är dock processen och alla diskussioner som kommer att äga rum under dessa tre dagar.

Träffar: 22